ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္နွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

0
146

ေပက်င္း မတ္ ၂၈

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ခရီးစဥ္အတြင္း ေပက်င္း၌ ကင္သည္ ရွီႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့ကာ တ႐ုတ္သမၼတကလည္း ေျမာက္ကိုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဇနီး ရီဆိုဂ်ဴတို႔အတြက္ အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ က်င္းပေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပါတီႏွစ္ခုၾကားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ျပည္တြင္းေရး၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖ်င္္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကင္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ကင္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပထမဆံုးႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ၿပံဳယမ္းသို႔လာေရာက္ရန္ ကင္က ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းကိုလည္း ရွီက လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ပိုင္မီဒီယာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရကုိယ္စား ကင္သည္ ရွီအား ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ သင့္ေတာ္အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရွီကလည္း ဖိတ္ၾကားမႈကုိ ဝမ္းပန္းတသာ လက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ ေကစီအင္န္ေအ သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈႏွင့္ ႏ်ဴလက္နက္ စမ္းသပ္ မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက ယင္းႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ရာ ယင္းကို တ႐ုတ္ကလည္းေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးထိခိုက္ခဲ့သည္။ ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္၊ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရး သံတမန္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားရွိေနခဲ့ရာ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကို တုိင္ပင္ျခင္း မျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ကင္က တ႐ုတ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းသံတမန္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္သည္ အဓိက ေနရာမွျပန္လည္ပါဝင္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ရဲေဘာ္ဥကၠဌႀကီးႏွင့္ ၎တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ကာ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တရားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ရွီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေပက်င္းရွိ ဘူတာ႐ုံတစ္႐ုံမွ ေျမာက္ကိုရီးယားရထားတစ္စင္း မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ဂ်ပန္ရွိ က်ိဳဒုိသတင္းဌာနက အေစာပိုင္း တြင္ေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ေပက်င္း မတ္ ၂၈

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ေဆြးေႏြး မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ဆင္ဟြာသတင္းဌာနက မတ္ ၂၈ ရက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မတ္ ၂၅ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ ခရီးစဥ္အတြင္း ေပက်င္း၌ ကင္သည္ ရွီႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့ကာ တ႐ုတ္သမၼတကလည္း ေျမာက္ကိုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဇနီး ရီဆိုဂ်ဴတို႔အတြက္ အခမ္းအနားတစ္ခုကုိ က်င္းပေပးခဲ့ေၾကာင္း ဆင္ဟြာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပါတီႏွစ္ခုၾကားႏွင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ ျပည္တြင္းေရး၊ ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အျခားကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ရွီက်င့္ဖ်င္္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ကင္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

တ႐ုတ္ခရီးစဥ္သည္ ကင္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပထမဆံုးႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ၿပံဳယမ္းသို႔လာေရာက္ရန္ ကင္က ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းကိုလည္း ရွီက လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ပိုင္မီဒီယာကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားအာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရကုိယ္စား ကင္သည္ ရွီအား ေျမာက္ကိုရီးယားႏုိင္ငံသို႔ သင့္ေတာ္အဆင္ေျပသည့္အခ်ိန္တြင္ လာေရာက္ ရန္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး ရွီကလည္း ဖိတ္ၾကားမႈကုိ ဝမ္းပန္းတသာ လက္ခံ ခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ ေကစီအင္န္ေအ သတင္းဌာန ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ပစ္လႊတ္မႈႏွင့္ ႏ်ဴလက္နက္ စမ္းသပ္ မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ကုလသမဂၢက ယင္းႏုိင္ငံအေပၚ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ရာ ယင္းကို တ႐ုတ္ကလည္းေထာက္ခံခဲ့သျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးထိခိုက္ခဲ့သည္။ ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္၊ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏုိင္ေရး သံတမန္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားရွိေနခဲ့ရာ ယင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကို တုိင္ပင္ျခင္း မျပဳခဲ့ ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ကင္က တ႐ုတ္သို႔သြားေရာက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းသံတမန္ေရးအရ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ တ႐ုတ္သည္ အဓိက ေနရာမွျပန္လည္ပါဝင္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။

ရဲေဘာ္ဥကၠဌႀကီးႏွင့္ ၎တို႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ၾကား ဆက္ဆံေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာျခင္းကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ကာ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တရားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ မွန္ကန္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ရွီကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေပက်င္းရွိ ဘူတာ႐ုံတစ္႐ုံမွ ေျမာက္ကိုရီးယားရထားတစ္စင္း မတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ထြက္ခြာသြားေၾကာင္း ဂ်ပန္ရွိ က်ိဳဒုိသတင္းဌာနက အေစာပိုင္း တြင္ေဖာ္ျပခဲ့မႈေၾကာင့္ ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း ခန္႔မွန္းမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply