ရန္ကုန္တြင္ ပုဂၢလိကသႀကၤန္မ႑ပ္မ်ား ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳမႈေၾကာင့္ သႀကၤန္ကား အငွား ေစ်းကြက္ျမင့္လာ

0
174

ရန္ကုန္ မတ္၂၈ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သႀကၤန္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ပုဂၢလိကသႀကၤန္ မ႑ပ္မ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းေၾကာင့္ ကားျဖင့္လည္ပတ္လိုသူမ်ား မ်ားလာၿပီး သႀကၤန္ကားအငွား ေစ်းကြက္အတြင္း ႀကိဳတင္လာေရာက္ ငွားရမ္းမႈမ်ားရွိေနကာ ေစ်းကြက္ျမင့္မားလာေၾကာင္း သႀကၤန္အငွားကား ငွားရမ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံမွသိရသည္။

သႀကၤန္လည္ပတ္ရန္ အငွားယာဥ္ ငွားရမ္းသူမ်ားထံသို႔ ယခုလမွ စတင္ကာ လာေရာက္ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီးယခင္ႏွစ္သႀကၤန္မ်ားထက္ အငွား ကားေစ်းႏွုန္းမွာျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အငွားကားခ ႏႈန္းထား မ်ားမွာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ရက္လ်ွင္ က်ပ္ ၁သိန္း ၅ေသာင္းမွ ၁သိန္း၉ေသာင္း အထိေစ်းႏႈန္းမ်ား ရွိေနကာ ယခင္ႏွစ္ သႀကၤန္မ်ားက ထက္ ေစ်းျမင့္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“ကားအငွားလိုက္တာက ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္တိုင္း လိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္မိ သေလာက္ မႏွစ္ကသႀကၤန္ေတြကဆိုရင္ အငွားရေပမယ့္ သႀကၤန္ရက္ အကုန္လုံးေတာင္မရခဲ႔ပါဘူး။ မ႑ပ္ေတြလည္းသိပ္မရွိေတာ့ မႏွစ္က ရန္ကုန္သႀကၤန္က ေျခာက္ကပ္တယ္။ဒီႏွစ္ကေတာ့ မ႑ပ္ ေတြခြင့္ျပဳတယ္ ဆိုကတည္းက လာခ်ိတ္ေနႀကတာသႀကၤန္အတြက္ကို အမ်ားႀကီးပါ”ဟု အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူကိုျပည့္စုံကေျပာသည္။

လာမည့္သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စည္းကားစြာျဖင့္ ပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားတာကၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ ဗႏၵဳလပန္းျခံ ပတ္လည္ကို သႀကၤန္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္မွာ။ ေရွးသႀကၤန္၊ ၿမိဳ႕ျပသႀကၤန္ စသျဖင့္လုပ္မယ္ ၾကားထားေတာ့အဲ့အေပၚမွာအမ်ားႀကီးကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမွာပါ။ အခုက အေသးစိတ္ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြ ခ်ေပးမွ အေသးစိတ္ စီစဥ္ၾကမွာပါ။”ဟု ရန္တိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွတာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ႏွင့္ အျခား သႀကၤန္အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ယင္းကာလအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းမၾကီးမ်ား တြင္ လမ္းပိတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ မတ္၂၈ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္သႀကၤန္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ ပုဂၢလိကသႀကၤန္ မ႑ပ္မ်ား ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးျခင္းေၾကာင့္ ကားျဖင့္လည္ပတ္လိုသူမ်ား မ်ားလာၿပီး သႀကၤန္ကားအငွား ေစ်းကြက္အတြင္း ႀကိဳတင္လာေရာက္ ငွားရမ္းမႈမ်ားရွိေနကာ ေစ်းကြက္ျမင့္မားလာေၾကာင္း သႀကၤန္အငွားကား ငွားရမ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားထံမွသိရသည္။

သႀကၤန္လည္ပတ္ရန္ အငွားယာဥ္ ငွားရမ္းသူမ်ားထံသို႔ ယခုလမွ စတင္ကာ လာေရာက္ေမးျမန္းစုံစမ္းမႈမ်ား ရွိေနၿပီးယခင္ႏွစ္သႀကၤန္မ်ားထက္ အငွား ကားေစ်းႏွုန္းမွာျမင့္တက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ အငွားကားခ ႏႈန္းထား မ်ားမွာ သႀကၤန္ကာလအတြင္း တစ္ရက္လ်ွင္ က်ပ္ ၁သိန္း ၅ေသာင္းမွ ၁သိန္း၉ေသာင္း အထိေစ်းႏႈန္းမ်ား ရွိေနကာ ယခင္ႏွစ္ သႀကၤန္မ်ားက ထက္ ေစ်းျမင့္လ်ွက္ရွိေနေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“ကားအငွားလိုက္တာက ကၽြန္ေတာ္ႏွစ္တိုင္း လိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ မွတ္မိ သေလာက္ မႏွစ္ကသႀကၤန္ေတြကဆိုရင္ အငွားရေပမယ့္ သႀကၤန္ရက္ အကုန္လုံးေတာင္မရခဲ႔ပါဘူး။ မ႑ပ္ေတြလည္းသိပ္မရွိေတာ့ မႏွစ္က ရန္ကုန္သႀကၤန္က ေျခာက္ကပ္တယ္။ဒီႏွစ္ကေတာ့ မ႑ပ္ ေတြခြင့္ျပဳတယ္ ဆိုကတည္းက လာခ်ိတ္ေနႀကတာသႀကၤန္အတြက္ကို အမ်ားႀကီးပါ”ဟု အငွားယာဥ္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ေနသူကိုျပည့္စုံကေျပာသည္။

လာမည့္သႀကၤန္ကာလအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စည္းကားစြာျဖင့္ ပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ရန္ ထူးျခားေသာ အစီအစဥ္မ်ားလည္း ျပဳလုပ္သြားရန္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ၾကားတာကၿမိဳ႕ေတာ္ ခန္းမ ဗႏၵဳလပန္းျခံ ပတ္လည္ကို သႀကၤန္အမ်ိဳးမ်ိဳးလုပ္မွာ။ ေရွးသႀကၤန္၊ ၿမိဳ႕ျပသႀကၤန္ စသျဖင့္လုပ္မယ္ ၾကားထားေတာ့အဲ့အေပၚမွာအမ်ားႀကီးကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမွာပါ။ အခုက အေသးစိတ္ေျပာလို႔မရေသးဘူး။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အစည္းအေ၀းေခၚၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာေတြ ခ်ေပးမွ အေသးစိတ္ စီစဥ္ၾကမွာပါ။”ဟု ရန္တိုင္း ယာဥ္စည္းကမ္း ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွတာ၀န္ရွိသူကေျပာသည္။

လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ႏွင့္ အျခား သႀကၤန္အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနျခင္း ေၾကာင့္ယင္းကာလအတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာလမ္းမၾကီးမ်ား တြင္ လမ္းပိတ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားလည္းရွိႏိုင္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

ေမစု

Leave a Reply