ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဒႆမေျမာက္ သမၼတ

0
187

ယေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခဲ့တဲ့ သမၼတကေတာ့ ယခင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားခဲ့တဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၆ ဦးမွာ ၄၀၃ ဦးက ဦးဝင္းျမင့္ကို မဲေပးခဲ့တဲ့အတြက္ မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ သမၼတေနရာကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ သမၼတ (၁) အျဖစ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဒုတိယ သမၼတ (၂) အျဖစ္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တို႔ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ပယ္မဲ ၄ မဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ သမၼတျဖစ္လာတဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယံုၾကည္အားကိုး ရတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ႏုတ္ထြက္စာ တင္သြားတဲ့ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေနရာကို ဆက္လက္တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕ေနဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သံုးႀကိမ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စတဲ့ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁)ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပး အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္တဲ့ သံုးႀကိမ္မွာ သံုးႀကိမ္စလံုးအႏိုင္ရရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားတဲ့
“ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအးေကာ္မတီ” ၊
“ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ား တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ညိႈႏႈိင္းမႈ အဖြဲ႔” တို႔မွာ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္စဥ္က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ားသည္ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မျပဳရ၊ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္စာရင္းမ်ားျဖင့္ အပ္ႏွံ ထားသည္ဆိုေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ကိစၥမ်ားစသည့္ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၅ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား အားလံုး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္ရန္ စသည့္အဆို ၁၀ ခုကို တင္သြင္းခဲ့ဖူး ပါတယ္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ သမၼတရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ မတ္ လ ၂၁ ရက္မွာပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ဟာလည္းျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဒုတိယ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္ လ ၂၃ရက္ေန႔ မွာ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕ေနဘဝ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘဝႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဘဝမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ကို မတ္ လ ၂၈ ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ သမၼတ ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ၁၀ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆယ္ေယာက္ေျမာက္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းေရွ႕ေန၊ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသလို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းျမင့္သမၼတျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား ပိုမို အသက္ဝင္လာဖြယ္ရွိေနၿပီး လတ္တေလာလိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက႑မ်ားမွာ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထားတယ္ လို႔ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေျပာၾကားထားဖူးပါတယ္။

ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာသည့္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဒုတိယ ေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအသစ္ ဦးဝင္းျမင့္အတြက္ အစိုးရသက္တမ္း လက္က်န္ သံုးႏွစ္ အတြင္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။ သူ႔လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ေကာင္းလာဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လည္း ျပည္သူအမ်ား က ေမွ်ာ္လင့္ထား ေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒေတြကို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ NLD အစိုးရ အလိုဆႏၵျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းကို လက္က်န္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေန ပါတယ္။

သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူတူ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ဘ၀နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ဘယ္ အေရးကိစၥကိုမဆို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာၿပီး လုပ္ကိုင္ ခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ သမၼတတာ၀န္ကို ထမ္း ေဆာင္ ခြင့္ ရရွိလာၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူတူ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာၿပီးဆက္ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ မလွခဲ့တဲ့ ရခိုင္အေရး ကိစၥမ်ားမွာလည္း သမၼတအသစ္ အေနနဲ႔ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၀ေယာက္ေျမာက္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ လက္ထက္မွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္ဆံေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို လက္က်န္သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

ယေန႔က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၀ ဦးေျမာက္ သမၼတကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခဲ့ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ ခဲ့တဲ့ သမၼတကေတာ့ ယခင္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူထားခဲ့တဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၆၃၆ ဦးမွာ ၄၀၃ ဦးက ဦးဝင္းျမင့္ကို မဲေပးခဲ့တဲ့အတြက္ မဲအမ်ားဆံုးနဲ႔ သမၼတေနရာကို ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ သမၼတ (၁) အျဖစ္ ဦးျမင့္ေဆြ၊ ဒုတိယ သမၼတ (၂) အျဖစ္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူ တို႔ျဖစ္ခဲ့ၾကၿပီး ပယ္မဲ ၄ မဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မွ သမၼတျဖစ္လာတဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယံုၾကည္အားကိုး ရတဲ့ သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ႏုတ္ထြက္စာ တင္သြားတဲ့ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ေနရာကို ဆက္လက္တာဝန္ယူရမည္ျဖစ္ပါတယ္။

ေရွ႕ေနဘဝနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝကို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ ဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီအေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ပါဝင္ခဲ့ၿပီး သံုးႀကိမ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ဖူးသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အတြင္းေရးမွဴး၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စတဲ့ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ (၁)ကေန ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္း ခံခဲ့ရၿပီး၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ အျဖစ္ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တာေမြမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပး အပ္ျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ၿပိဳင္တဲ့ သံုးႀကိမ္မွာ သံုးႀကိမ္စလံုးအႏိုင္ရရွိခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဥကၠ႒အျဖစ္တာဝန္ယူထားတဲ့ 
“ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေအးေကာ္မတီ” ၊
“ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ား တည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ညိႈႏႈိင္းမႈ အဖြဲ႔” တို႔မွာ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္စဥ္က အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ သမၼတ၊ ဒုသမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး မ်ားသည္ ရာထူးသက္တမ္းအတြင္း ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ ရြက္ျခင္း မျပဳရ၊ ျပည္ပဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘဏ္စာရင္းမ်ားျဖင့္ အပ္ႏွံ ထားသည္ဆိုေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံ ကိစၥမ်ားစသည့္ ေမးခြန္းေပါင္း ၂၅ ခုကို ေမးျမန္းခဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား အားလံုး၏ ပိုင္ဆိုင္မႈစာရင္းကို ထုတ္ေဖာ္ေၾကညာၿပီး မွတ္တမ္းတင္ ထားရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္သံုးသပ္ရန္ စသည့္အဆို ၁၀ ခုကို တင္သြင္းခဲ့ဖူး ပါတယ္။

သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ က်န္းမာေရးေၾကာင့္ သမၼတရာထူးမွႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့ မတ္ လ ၂၁ ရက္မွာပင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ဟာလည္းျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ကေန ႏႈတ္ထြက္စာတင္ခဲ့ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ႏႈတ္ထြက္စာတင္ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ဒုတိယ သမၼတေလာင္းအျဖစ္ အမည္စာရင္တင္သြင္းျခင္းခံခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားက မတ္ လ ၂၃ရက္ေန႔ မွာ ဒုတိယသမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။

ေရွ႕ေနဘဝ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဘဝႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဘဝမ်ားကို ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ဦးဝင္းျမင့္ကို မတ္ လ ၂၈ ရက္မွာ က်င္းပတဲ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမွာ သမၼတ ရာထူးကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဦးဝင္းျမင့္ဟာ ျမန္မာႏို္င္ငံရဲ႕ ၁၀ ေယာက္ေျမာက္ သမၼတအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္းဝင္ သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆယ္ေယာက္ေျမာက္ သမၼတဦးဝင္းျမင့္ကို ဧရာဝတီတိုင္း၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး အသက္ ၆၇ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အထက္တန္းေရွ႕ေန၊ တရား လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနမ်ားတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသလို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္သူတစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဝင္းျမင့္သမၼတျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း ဆိုင္ရာမ်ား ပိုမို အသက္ဝင္လာဖြယ္ရွိေနၿပီး လတ္တေလာလိုအပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက႑မ်ားမွာ ပိုမိုလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ထားတယ္ လို႔ NLD ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူက ေျပာၾကားထားဖူးပါတယ္။

ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ျပည္သူေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (NLD) အစိုးရတက္လာသည့္ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဒုတိယ ေျမာက္ သမၼတ ျဖစ္လာသူလည္းျဖစ္ပါတယ္။

သမၼတအသစ္ ဦးဝင္းျမင့္အတြက္ အစိုးရသက္တမ္း လက္က်န္ သံုးႏွစ္ အတြင္းမွာ စိန္ေခၚမႈမ်ားက အဆင္သင့္ ရွိေနပါတယ္။ သူ႔လက္ထက္မွာ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ေကာင္းလာဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လည္း ျပည္သူအမ်ား က ေမွ်ာ္လင့္ထား ေလာက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ဥပေဒေတြကို ကၽြမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္တဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမၼတတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ ေတာ့မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ NLD အစိုးရ အလိုဆႏၵျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းကို လက္က်န္အစိုးရသက္တမ္းအတြင္းမွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေန ပါတယ္။

သမၼတအသစ္ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူတူ ပထမ အႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ဘ၀နဲ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ၿပီး ဘယ္ အေရးကိစၥကိုမဆို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာၿပီး လုပ္ကိုင္ ခဲ့ဖူးသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္မွာ သမၼတတာ၀န္ကို ထမ္း ေဆာင္ ခြင့္ ရရွိလာၿပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလုပ္ေတြကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အတူတူ တိုင္ပင္ႏွီးေႏွာၿပီးဆက္ လုပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိေနပါတယ္။ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာမွာ မလွခဲ့တဲ့ ရခိုင္အေရး ကိစၥမ်ားမွာလည္း သမၼတအသစ္ အေနနဲ႔ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ ရမယ့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ၁၀ေယာက္ေျမာက္ သမၼတဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ လက္ထက္မွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ဆက္ဆံေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးနဲ႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေတြကို လက္က်န္သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မလဲ ဆိုတာကေတာ့ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္

Leave a Reply