လယ္တစ္ဧက က်ပ္ငါးသိန္းထုတ္ေခ်းမည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ေငြေၾကး လိမ္လည္ရယူမႈျဖစ္ပြား

0
165

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းထုတ္ေခ်းမည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ စာရြက္စာတမ္းေၾကးလိမ္လည္ ေတာင္းယူမႈမ်ား သာယာဝတီခရိုင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ေငြေၾကးလိမ္လည္ေတာင္းယူမႈမ်ားကို သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ ရုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Lin Intrltrading ကုမၸဏီရွိ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးမွ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စာရြက္စာတမ္းေၾကးအျဖစ္ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္၊ ငါးေမြးကန္တစ္ကန္ လွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း စသျဖင့္ ေတာင္သူအေယာက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထံမွ လိမ္လည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါေတာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာ ပြဲေတြလုပ္၊ ဘယ္ေန႔ေခ်းေပးမယ္ဆိုၿပီး ဟိတ္ ဟန္နဲ႔ေပါ့။ ေခ်းေငြယူခ်င္ရင္ တစ္ဧကေငြငါးေထာင္ေပးရမယ္ဆိုေတာ့လည္း တစ္သိန္းေတာင္ရမွာဘဲ ငါးေထာင္ ေတာ့ ေပးႏိုင္ပါ တယ္ဆိုၿပီး ေပးလိုက္ၾကတာခုေတာ့ လူလိမ္ေတြနဲ႔ေတြ႔လို႔ ရွိတာေလးေတြဆုံးကုန္ၿပီ” ဟု မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူဦးတင္ဝင္းက သူ႔အေတြ႔အႀကဳံအားေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးလိမ္လည္ရယူခဲ့ရာတြင္ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေတာင္သူအေယာက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္၏ လယ္ေျမဧကသုံးေသာင္းေက်ာ္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေၾကးဟုဆိုကာေတာင္ယူသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးမွာ သာယာဝတီရုံးခြဲမွ ဦးေက်ာ္စြာဝင္းႏွင့္ ေဒၚအိအိခင္တို႔ျဖစ္သည္ဟု လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ နယ္မွေတာင္သူ ဦးသူေဇာ္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ေတာင္သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ အကူ အညီေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူ ေတြထံကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီနာမည္ကိုအလြဲသုံးစားျပဳၿပီးေတာ့မွ ေငြေၾကးလိမ္လည္ခဲ့တဲ့ အဲဒီဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ တရားစြဲဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္”ဟု Lin Moe Intrltrading ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူဦးစိုင္းေသာင္းညြန္႔က ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါ ေငြေၾကးလိမ္းလည္ခဲ့သူႏွစ္ဦးသည္ သာယာဝတီရုံးခြဲတာဝန္ခံႏွင့္ စာေရးတို႔ျဖစ္ကာ လတ္တေလာတြင္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ အတြက္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္္ ေတာင္သူမ်ားလိမ္လည္ေငြေတာင္းယူခဲ့ သည့္အေထာက္အထား မ်ားအားစုေစာင္းေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မိုး​ေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးသိန္းထုတ္ေခ်းမည္ဟုအေၾကာင္းျပကာ ေတာင္သူမ်ားထံမွ စာရြက္စာတမ္းေၾကးလိမ္လည္ ေတာင္းယူမႈမ်ား သာယာဝတီခရိုင္အတြင္းရွိၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ ျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း ကိုယ္တိုင္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႔ေနရသည့္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ေငြေၾကးလိမ္လည္ေတာင္းယူမႈမ်ားကို သာယာဝတီၿမိဳ႕တြင္ ရုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ Lin Intrltrading ကုမၸဏီရွိ ဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးမွ ျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ စာရြက္စာတမ္းေၾကးအျဖစ္ လယ္တစ္ဧကလွ်င္ က်ပ္ငါးေထာင္၊ ငါးေမြးကန္တစ္ကန္ လွ်င္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း၊ ဆန္စက္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း စသျဖင့္ ေတာင္သူအေယာက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ထံမွ လိမ္လည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု အဆိုပါေတာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္သူေတြကို ေငြထုတ္ေခ်းမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ေဟာေျပာ ပြဲေတြလုပ္၊ ဘယ္ေန႔ေခ်းေပးမယ္ဆိုၿပီး ဟိတ္ ဟန္နဲ႔ေပါ့။ ေခ်းေငြယူခ်င္ရင္ တစ္ဧကေငြငါးေထာင္ေပးရမယ္ဆိုေတာ့လည္း တစ္သိန္းေတာင္ရမွာဘဲ ငါးေထာင္ ေတာ့ ေပးႏိုင္ပါ တယ္ဆိုၿပီး ေပးလိုက္ၾကတာခုေတာ့ လူလိမ္ေတြနဲ႔ေတြ႔လို႔ ရွိတာေလးေတြဆုံးကုန္ၿပီ” ဟု မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သူဦးတင္ဝင္းက သူ႔အေတြ႔အႀကဳံအားေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေငြေၾကးလိမ္လည္ရယူခဲ့ရာတြင္ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လက္ပံတန္းၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ ေတာင္သူအေယာက္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္၏ လယ္ေျမဧကသုံးေသာင္းေက်ာ္အတြက္ စာရြက္စာတမ္းေၾကးဟုဆိုကာေတာင္ယူသြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးမွာ သာယာဝတီရုံးခြဲမွ ဦးေက်ာ္စြာဝင္းႏွင့္ ေဒၚအိအိခင္တို႔ျဖစ္သည္ဟု လက္ပံတန္းၿမိဳ႕ နယ္မွေတာင္သူ ဦးသူေဇာ္ဝင္းက ရွင္းျပသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ကုမၸဏီက ေငြထုတ္ေခ်းတဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ေတာင္သူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာ အကူ အညီေပးတဲ့လုပ္ငန္းေတြကိုပဲ လုပ္ေဆာင္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူ ေတြထံကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီနာမည္ကိုအလြဲသုံးစားျပဳၿပီးေတာ့မွ ေငြေၾကးလိမ္လည္ခဲ့တဲ့ အဲဒီဝန္ထမ္းႏွစ္ဦးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ တရားစြဲဆိုဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္”ဟု Lin Moe Intrltrading ကုမၸဏီတည္ေထာင္သူဦးစိုင္းေသာင္းညြန္႔က ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါ ေငြေၾကးလိမ္းလည္ခဲ့သူႏွစ္ဦးသည္ သာယာဝတီရုံးခြဲတာဝန္ခံႏွင့္ စာေရးတို႔ျဖစ္ကာ လတ္တေလာတြင္ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ေနသည့္ အတြက္ အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုႏိုင္ရန္္ ေတာင္သူမ်ားလိမ္လည္ေငြေတာင္းယူခဲ့ သည့္အေထာက္အထား မ်ားအားစုေစာင္းေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

မိုး​ေျမ

Leave a Reply