သမၼတအသစ္အေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

0
237

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၈

ယေန႔(မတ္ ၂၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦး၀င္းျမင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအသစ္အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကလည္း သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္အခ်က္ေတြ၊ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအၿပီးမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယဥ္ေကႏြယ္စုစည္းတင္ျပသည္

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၈၊ ၂၀၁၈

ယေန႔(မတ္ ၂၈)ရက္ေန႔မွာေတာ့ နိုင္ငံေတာ္သမၼတအျဖစ္ဦး၀င္းျမင့္ကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတအသစ္အေပၚမွာ လႊတ္ေတာ္အမတ္အခ်ိဳ႕ကလည္း သူတို႔ျဖစ္ေစခ်င္အခ်က္ေတြ၊ ေမ်ွာ္လင့္ခ်က္ေတြကို သမၼတေ႐ြးခ်ယ္ပြဲအၿပီးမွာ မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယဥ္ေကႏြယ္စုစည္းတင္ျပသည္

ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္(NLD) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ပုလဲမဲဆႏၵနယ္
=================================

ဦး၀င္းျမင့္ကေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ လာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္သမၼတၾကီးျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ အဓိကေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ သူရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ကိုေပါ့ေနာ္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလည္းဆိုတာကို အင္မတန္မွ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ေႏွးေကြးေနတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တကယ္တမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြက သိပ္ၿပီးမထိေရာက္တာ၊မေအာင္ျမင္တာေတြရွိတယ္။
ေျပာခ်င္တာက ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူသိၿပီးသား ၀န္ႀကီးေတြကို၊ အစိုးရဌာနေတြကို ဒါေတြကို သူဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလည္း ဆိုတာကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရးအပိုင္းေပါ့။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေစခ်င္တယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကလည္းစီးပြားေရးကအင္မတန္မွေႏွးေကြးေနတာကို
ေတြ႔ရတယ္။ အားလံုးလည္းအသိပါပဲ။ကၽြန္မတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ စီးပြားေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေပါ့။ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေအာင္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိလာတယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးေတြ၊ မတိုးတက္တဲ့ဌာနေတြကို အေျပာင္း အလဲေတြလုပ္ေစတာမ်ိဳးေတြ၊တစ္ကယ္အလုပ္မလုပ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ပိုၿပီးေတာ့ အာဏာရွိတဲ့၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သမၼတမ်ိဳးျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အခုကတာ့ သူရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အာဏာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ထပ္တူူ ထပ္မွ်က်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အျမန္တိုးတက္သြားမွာပါ။

ေဒၚခင္စန္းလွိဳင္(NLD) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
ပုလဲမဲဆႏၵနယ္
================================= 

ဦး၀င္းျမင့္ကေတာ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္မွာလည္း လုပ္ေဆာင္ လာတဲ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္သမၼတၾကီးျဖစ္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ အဓိကေမွ်ာ္လင့္တာကေတာ့ သူရဲ႕အစိုးရအဖြဲ႕ ကက္ဘိနက္ကိုေပါ့ေနာ္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလည္းဆိုတာကို အင္မတန္မွ ေမွ်ာ္လင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ဒီကေန႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြက တစ္ခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက ေႏွးေကြးေနတာေတြ ရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ တကယ္တမ္း ေဆာင္ရြက္ေနရတယ္။ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အလုပ္ေတြက သိပ္ၿပီးမထိေရာက္တာ၊မေအာင္ျမင္တာေတြရွိတယ္။
ေျပာခ်င္တာက ဦး၀င္းျမင့္က သမၼတတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူသိၿပီးသား ၀န္ႀကီးေတြကို၊ အစိုးရဌာနေတြကို ဒါေတြကို သူဘယ္လိုကိုင္တြယ္မလည္း ဆိုတာကိုေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ စီးပြားေရးအပိုင္းေပါ့။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေစခ်င္တယ္။ ဒီကေန႔ ျမန္မာႏုိ္င္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကလည္းစီးပြားေရးကအင္မတန္မွေႏွးေကြးေနတာကို
ေတြ႔ရတယ္။ အားလံုးလည္းအသိပါပဲ။ကၽြန္မတို႔ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ စီးပြားေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေအာင္ေပါ့။ စီးပြားေရးဦးေမာ့လာေအာင္ ပထမဆံုးေဆာင္ရြက္ေစခ်င္တယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ပိုင္းဆိုင္ရာေပါ့။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာကလည္း ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ ဖို႔လိုပါတယ္။ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အျပစ္ရွိလာတယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူေဆာင္ရြက္တာမ်ိဳးေတြ၊ မတိုးတက္တဲ့ဌာနေတြကို အေျပာင္း အလဲေတြလုပ္ေစတာမ်ိဳးေတြ၊တစ္ကယ္အလုပ္မလုပ္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ပိုၿပီးေတာ့ အာဏာရွိတဲ့၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သမၼတမ်ိဳးျဖစ္လာဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာေပါ့။ အခုကတာ့ သူရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အာဏာနဲ႔ သူ႔ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ထပ္တူူ ထပ္မွ်က်ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ေတာ့ အျမန္တိုးတက္သြားမွာပါ။

ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း(ပအို၀္းအမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ (ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္)
===============================

ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ေရာ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ပါ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေတာ့ သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ပိုၿပီးေတာ့မွ ခိုင္မာလာႏိုင္မယ့္ အလားအလာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမည္သည္မွာေတာ့ ၀ိေရာဓိကေတာ့ ရွိၾကမွာပဲ။ ဒီ၀ိေရာဓိကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကာလတုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရးစစ္ရာကိုပဲ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခန္းက႑မွာေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာ နည္းနည္းေလး အားေလ်ာ့ေနတာ ေတြ႔ရ တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ အေနအထားေပၚ မူတည္ ၿပီးေတာ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေရးကိုပုိမိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရရွိတဲ့မဲအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားမဲေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ရရွိတယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ သမၼတအေနနဲ႔လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္းကေတာ့ အစိုးရပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ အားလံုးက အသိပဲေလ။ အခု ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ အားထည့္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူျဖတ္သန္းလာတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း ရယ္၊ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနရယ္ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို ဘယ္လိုအတိုင္း အတာအထိ ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုတဲ့ ခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အေနအထားေတာ့ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ သူတတ္တဲ့ပညာ၊ လႊတ္ေတာ္ ပတ္၀န္း က်င္မွာရွိခဲ့တဲ့ အခင္းအက်င္းနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေပၚ ထားရွိတဲ့ေစတနာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကို ပိုၿပီးေတာ့ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း(ပအို၀္းအမိ်ဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားလွယ္ (ပင္ေလာင္းမဲဆႏၵနယ္)
=============================== 

ဦး၀င္းျမင့္အေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္ေရာ၊ ဒုတိယအႀကိမ္ပါ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေတာ့ သမၼတျဖစ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီမိုကေရစီအေရးကို ပိုၿပီးေတာ့မွ ခိုင္မာလာႏိုင္မယ့္ အလားအလာျဖစ္တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသမားမည္သည္မွာေတာ့ ၀ိေရာဓိကေတာ့ ရွိၾကမွာပဲ။ ဒီ၀ိေရာဓိကို ဘယ္လိုေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေစာင့္ၾကည့္ရမွာေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့အခ်ိန္ကာလတုန္းကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အေျခအေနေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ စစ္ေရးစစ္ရာကိုပဲ ဦးတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့ၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားအခန္းက႑မွာေတာ့ ေဖာ္ေဆာင္မႈအတိုင္းအတာ နည္းနည္းေလး အားေလ်ာ့ေနတာ ေတြ႔ရ တာေပါ့။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲလာမယ့္ အေနအထားေပၚ မူတည္ ၿပီးေတာ့တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အေရးကိုပုိမိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ရရွိတဲ့မဲအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားမဲေတြ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ရရွိတယ္ဆိုတာ ခန္႔မွန္းလို႔ရပါတယ္။ ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ သမၼတအေနနဲ႔လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္မယ့္ အလားအလာေတြ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပိုင္းကေတာ့ အစိုးရပိုင္းက လုပ္ေဆာင္ေနတယ္ဆိုတာ အားလံုးက အသိပဲေလ။ အခု ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုၿပီးေတာ့ အားထည့္ႏိုင္မယ့္ အေနအထားမ်ဳိးကို ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သူျဖတ္သန္းလာတဲ့ သမိုင္းေၾကာင္း ရယ္၊ ျဖစ္တည္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနရယ္ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ရမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြကို ဘယ္လိုအတိုင္း အတာအထိ ေဆာင္ရြက္ မယ္ဆိုတဲ့ ခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာတဲ့ အေနအထားအေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မယ့္ အေနအထားေတာ့ရွိတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူေတြ႔ၾကံဳရတဲ့ အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ သူတတ္တဲ့ပညာ၊ လႊတ္ေတာ္ ပတ္၀န္း က်င္မွာရွိခဲ့တဲ့ အခင္းအက်င္းနဲ႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေပၚ ထားရွိတဲ့ေစတနာနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံကို ပိုၿပီးေတာ့ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္( ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)
=============================

”ကြၽန္မကေတာ့ သူ႔ကို ယံုၾကည္တယ္။ အားကိုးတယ္။တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရမယ္ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ သူလႊတ္ေတာ္ထဲမွာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရင္ဖြင့္တာလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေျခအေန၊ ျပည္သူအေျခအေနကို သူၾကားသိေနရတာပဲ။ အဲဒီအေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္၊ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ တယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ အားကိုးတယ္။အေျပာင္းအလဲေတာ့ ရွိလာမွာပါ။ ရွိမယ္ လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑ေတြ အမ်ားၾကီးေပါ့ေနာ္။ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္း လုပ္ေဆာင္လို႔မွ မရတာ။အားလံုးစုေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္ ရမွာပါ။ က႑အသီးသီးကေန တာ၀န္ယူျပီး ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမွာပါ။

ေဒၚက်ိန္ငိုက္မန္( ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္) အမ်ိဳသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ – ခ်င္းျပည္နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၇)
============================= 

”ကြၽန္မကေတာ့ သူ႔ကို ယံုၾကည္တယ္။ အားကိုးတယ္။တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးေတြ ပိုရမယ္ထင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာ သူလႊတ္ေတာ္ထဲမွာတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ရင္ဖြင့္တာလႊတ္ေတာ္ရဲ႕အေျခအေန၊ ျပည္သူအေျခအေနကို သူၾကားသိေနရတာပဲ။ အဲဒီအေပၚမွာ သူ႔ရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္၊ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ အမွန္ကန္ဆံုးျဖစ္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ တယ္။ သူ႔ကိုေတာ့ အားကိုးတယ္။အေျပာင္းအလဲေတာ့ ရွိလာမွာပါ။ ရွိမယ္ လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အေျပာင္းအလဲကေတာ့ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ က႑ေတြ အမ်ားၾကီးေပါ့ေနာ္။ ေျပာင္းလဲမႈဆိုတာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္း လုပ္ေဆာင္လို႔မွ မရတာ။အားလံုးစုေပါင္းၿပီးေတာ့မွ လုပ္ေဆာင္ ရမွာပါ။ က႑အသီးသီးကေန တာ၀န္ယူျပီး ေက်ပြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ မယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာမွာပါ။

Leave a Reply