ျပန္္လည္မေတာင္းပန္ပါက စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္အား တရားဥပေဒႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္

0
192

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၇အကယ္ဒမီဆုေပးပဲြအခမ္းအနား၌ အကယ္ဒမီဆုယူအၿပီး ေက်းဇူး တင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည့္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္သည္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဦးေဖျမင့္၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန တို႕အားေ၀ဖန္ေျပာဆို ခဲ့သည့္အတြက္ ၎၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွားယြင္းသည္ဟု ျပန္လည္ မေတာင္းပန္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

အကယ္ဒမီစႏၵရားဦးတင္၀င္းလိႈင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မတ္လ ၂၈ရက္ေန႕မြန္းလဲြပိုင္းက ျပည္လမ္း ၊ ဟံသာ၀တီအ၀ုိင္းအနီးရွိ ျမန္မာ့ အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၀င္းအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုစြပ္စဲြထားတဲ့အထဲကေနၿပီးေတာ့ မမွန္တဲ့အခ်က္ေတြ ကိုျပန္လည္ၿပီးေတာ့ေျဖရွင္းေတာင္းပန္ ဖို႕အတြက္ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ပဲ ဆက္လက္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲအခမ္းအနားတြင္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္က သူ႔၏ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ ၁ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး RCA စက္မ်ားပ်က္စီးေနၿပီး အသံုးျပဳရန္အပ္မရွိေတာ့ျခင္း ၊သီးခ်င္းကူးရာတြင္ ပိုက္ဆံေပးရျခင္း ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနားကပ္မရျခင္းစသည္တို႕ကို ၎၏ေက်းဇူးတင္စကား တြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူငယ္ခ်င္းတက္လာမွ ကၽြန္ေတာ္ေခြးလံုးလံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ မလႊင့္ႏိုင္တာ တစ္ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားနားကို ကပ္လို႕မရဘူး။ ခင္ဗ်ားနားကို ကပ္ရင္ခင္ဗ်ားကို လုပ္ႀကံမယ့္ လူမ်ားထင္လားမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သီခ်င္းေတြျပန္ကူတဲ့အခါမွာ ပိုက္ဆံ အရမ္းေပးရတယ္။ ေရအရမ္းလွ်ံရတယ္။ ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံမေပးရင္ လူ အေဟာင္း ေတြနဲ႔သြားေနတဲ့ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမွမရဘူး။ ပိုက္ဆံေပးရ တာခ်ည္းပဲ ကိုေဖျမင့္ကိုေျပာခ်င္ေနတာၾကာလွၿပီ ။ေတာ္ေတာ္ ေဒါသ လည္းျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္မဆိုးပါနဲ႕”ဟု အကယ္ဒမီအခမ္းအနားတြင္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေဖျမင့္အားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေထြးကေျပာသည္။
စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္ေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၀န္ထမ္းမ်ားက အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မွ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ၎၏မမွန္မကန္ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား၊ ယင္းေျပာ ၾကား ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မမွန္မကန္ ထပ္ဆင့္စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္သက္ဆိုင္သူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

၂၀၁၇အကယ္ဒမီဆုေပးပဲြအခမ္းအနား၌ အကယ္ဒမီဆုယူအၿပီး ေက်းဇူး တင္စကားေျပာၾကားခဲ့သည့္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္သည္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဦးေဖျမင့္၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာန တို႕အားေ၀ဖန္ေျပာဆို ခဲ့သည့္အတြက္ ၎၏ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွားယြင္းသည္ဟု ျပန္လည္ မေတာင္းပန္ပါက တရားဥပေဒႏွင့္အညီဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေထြးက ေျပာသည္။

အကယ္ဒမီစႏၵရားဦးတင္၀င္းလိႈင္ေျပာၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍မတ္လ ၂၈ရက္ေန႕မြန္းလဲြပိုင္းက ျပည္လမ္း ၊ ဟံသာ၀တီအ၀ုိင္းအနီးရွိ ျမန္မာ့ အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား၀င္းအတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တြင္ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုစြပ္စဲြထားတဲ့အထဲကေနၿပီးေတာ့ မမွန္တဲ့အခ်က္ေတြ ကိုျပန္လည္ၿပီးေတာ့ေျဖရွင္းေတာင္းပန္ ဖို႕အတြက္ေတာင္းဆိုျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့ပဲ ဆက္လက္စဥ္းစားေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟုဦးျမင့္ေထြးကေျပာသည္။

မတ္လ ၂၃ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီဆုေပးပြဲအခမ္းအနားတြင္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္က သူ႔၏ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာအစီအစဥ္ ထုတ္လႊင့္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္မွာ ၁ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ၿပီး RCA စက္မ်ားပ်က္စီးေနၿပီး အသံုးျပဳရန္အပ္မရွိေတာ့ျခင္း ၊သီးခ်င္းကူးရာတြင္ ပိုက္ဆံေပးရျခင္း ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးနားကပ္မရျခင္းစသည္တို႕ကို ၎၏ေက်းဇူးတင္စကား တြင္ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူငယ္ခ်င္းတက္လာမွ ကၽြန္ေတာ္ေခြးလံုးလံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေျခေျချမစ္ျမစ္ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ မလႊင့္ႏိုင္တာ တစ္ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားနားကို ကပ္လို႕မရဘူး။ ခင္ဗ်ားနားကို ကပ္ရင္ခင္ဗ်ားကို လုပ္ႀကံမယ့္ လူမ်ားထင္လားမသိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္သီခ်င္းေတြျပန္ကူတဲ့အခါမွာ ပိုက္ဆံ အရမ္းေပးရတယ္။ ေရအရမ္းလွ်ံရတယ္။ ခင္ဗ်ားပိုက္ဆံမေပးရင္ လူ အေဟာင္း ေတြနဲ႔သြားေနတဲ့ဘယ္၀န္ႀကီးဌာနမွမရဘူး။ ပိုက္ဆံေပးရ တာခ်ည္းပဲ ကိုေဖျမင့္ကိုေျပာခ်င္ေနတာၾကာလွၿပီ ။ေတာ္ေတာ္ ေဒါသ လည္းျဖစ္ေနတယ္။ စိတ္မဆိုးပါနဲ႕”ဟု အကယ္ဒမီအခမ္းအနားတြင္ စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္က ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဦးေဖျမင့္အားေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယခုျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြသည္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးျမင့္ေထြးကေျပာသည္။
စႏၵရားတင္၀င္းလိႈင္ေျပာဆိုခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ မတ္လ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ရုပ္ျမင္သံၾကား၀န္ထမ္းမ်ားက အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖြဲ႕မွ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနေျပာေရးဆိုခြင့္ႏွင့္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးအဖဲြ႕၏ အသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ၎၏မမွန္မကန္ေျပာၾကားခဲ့မႈမ်ား၊ ယင္းေျပာ ၾကား ခဲ့မႈမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ မမွန္မကန္ ထပ္ဆင့္စြပ္စဲြခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္သက္ဆိုင္သူပုဂၢိဳလ္မ်ားအားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းအသိေပးအပ္ပါသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply