ေဒါက္တာေအးေမာင္အမႈ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပမည္

0
173

ရန္ကုန္။ မတ္ ၂၈။ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရား အသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ စသည့္ပုဒ္မ သံုးခုျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံ ထားရျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ယေန႔ရံုးထုတ္တြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

“ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ အမႈသံုးခုနဲ႔ဆြဲထားမႈအေပၚကို တည္ဆဲ ပုဒ္မ ၅၆၁ (က) အရ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ကို တင္ဖို႔ ရွိပါတယ္ “ ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ယေန႔မနက္ပိုင္း စစ္ေတြတရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္စဥ္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအတြက္ ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ စြဲဆိုခံထားေနရမႈကို အမႈတစ္ခုတည္း အျဖစ္စြဲဆိုရန္အတြက္ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတအသစ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံရသူကလည္း အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးအတြက္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ရံုးခ်ိန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီအမႈက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို ပုဒ္မသံုးခုနဲ႔စြဲထားတယ္။ ဒါကို ပုဒ္မတစ္ခုတည္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ကိုတင္မွာပါ။ “ ဟု အမႈအတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ၇ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္အျဖစ္ စစ္ေတြခရိုင္တရား ရံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတို႔တြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာေရာက္ဝန္းရံခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ရခိုင္ဘုရင္က်ဆံုးသည့္အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထားသည္မွာ ယေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ မတ္ ၂၈။ ၂၀၁၈

ႏိုင္ငံေတာ္ပုန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရား အသင္းႏွင့္ဆက္သြယ္မႈ စသည့္ပုဒ္မ သံုးခုျဖင့္ တရားစြဲဆို ဖမ္းဆီးခံ ထားရျခင္းကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္အတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးေမာင္က ယေန႔ရံုးထုတ္တြင္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

“ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုအတြက္ အမႈသံုးခုနဲ႔ဆြဲထားမႈအေပၚကို တည္ဆဲ ပုဒ္မ ၅၆၁ (က) အရ ပယ္ဖ်က္ေပးဖို႔ ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္ကို တင္ဖို႔ ရွိပါတယ္ “ ဟု ေဒါက္တာေအးေမာင္က ယေန႔မနက္ပိုင္း စစ္ေတြတရားရံုးတြင္ ရံုးထုတ္စဥ္ မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအတြက္ ပုဒ္မသံုးခုျဖင့္ စြဲဆိုခံထားေနရမႈကို အမႈတစ္ခုတည္း အျဖစ္စြဲဆိုရန္အတြက္ တင္ျပရန္စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသမၼတအသစ္အျဖစ္ေရြးေကာက္ခံရသူကလည္း အမ်ိဳးသားရင္ၾကား ေစ့ေရးအတြက္ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ရံုးခ်ိန္းတြင္ ေျပာၾကားသည္။

“ ဒီအမႈက အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကို ပုဒ္မသံုးခုနဲ႔စြဲထားတယ္။ ဒါကို ပုဒ္မတစ္ခုတည္း အျဖစ္ေျပာင္းလဲဖို႔ တရားလႊတ္ေတာ္ကိုတင္မွာပါ။ “ ဟု အမႈအတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာေအးေမာင္ႏွင့္္ စာေရးဆရာေဝဟင္ေအာင္တို႔ကို ၇ႀကိမ္ေျမာက္ ရံုးထုတ္အျဖစ္ စစ္ေတြခရိုင္တရား ရံုးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးတို႔တြင္ ရံုးထုတ္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လာေရာက္ဝန္းရံခဲ့သည့္ ျပည္သူမ်ားလည္းရွိခဲ့သည္။

ရခိုင္ဘုရင္က်ဆံုးသည့္အခမ္းအနားက်င္းပသည့္ ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္တြင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ ပုန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေစမႈႏွင့္ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈတို႔ေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထားသည္မွာ ယေန႔ ရံုးခ်ိန္းတြင္ ရက္ေပါင္း ၇၀ ျပည့္ၿပီျဖစ္သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply