ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်း ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲတြင္ တစ္ေသာင္တန္ႏွင့္ ငါးေထာင္တန္ အတုမ်ား ေတြ႔ရွိ

0
205

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းအနီးရွိ ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲ (၆၀) တြင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတု ၂၂ ရြက္ႏွင့္ က်ပ္ ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴအတု ေလးရြက္တို႔ကို အပ္ေငြမ်ားထဲမွ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

အဆိုပါေငြစကၠဴမ်ားကို မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္အပ္ႏွံ ေသာ ေငြမ်ားထဲမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴအတုမ်ားေတြ႔ရွိမႈအတြက္ ဘဏ္ခြဲမန္ေနဂ်ာမွ တာေမြၿမိဳ႔မရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

ရန္ကုန္ ၊ မတ္ ၂၈ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္ေျမာင္းေစ်းအနီးရွိ ကေမာၻဇဘဏ္ခြဲ (၆၀) တြင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းတန္ေငြစကၠဴအတု ၂၂ ရြက္ႏွင့္ က်ပ္ ငါးေထာင္တန္ ေငြစကၠဴအတု ေလးရြက္တို႔ကို အပ္ေငြမ်ားထဲမွ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္မႈအရ သိရသည္။

အဆိုပါေငြစကၠဴမ်ားကို မတ္လ ၂၇ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ လာေရာက္အပ္ႏွံ ေသာ ေငြမ်ားထဲမွ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေငြစကၠဴအတုမ်ားေတြ႔ရွိမႈအတြက္ ဘဏ္ခြဲမန္ေနဂ်ာမွ တာေမြၿမိဳ႔မရဲစခန္းသို႔ အပ္ႏွံခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

Leave a Reply