ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆုရွင္ မာလာလာ မိခင္ႏုိင္ငံ ပါကစၥတန္သို႔ သြားေရာက္

0
183

အစၥလာမာဘတ္ မတ္ ၂၉

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ မာလာလာယူဆြတ္ဇုိင္သည္ ပါကစၥတန္ ၌ မိန္းကေလးမ်ားပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ တာလီဘန္မ်ား၏တိုက္ခိုက္ခံျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

မာလာလာ၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မာလာလာသည္ ပါကစၥတန္၌ ေလးရက္ၾကာေနထုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာဟစ္ခါကန္အဘၻာစီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ရွိေနသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္အတူလာေရာက္ေသာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္ မာလာလာအား အစၥလာမာဘတ္ရွိ ဘနာဇီယာဘူတိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ လံုၿခံဳေရးထူထပ္စြာျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ဆြက္ေတာင္ၾကား ၌ ေသနတ္သမားတစ္ဦးက မာလာလာလိုက္ပါလာေသာ ဘတ္စ္ကား ေပၚတက္ၿပီး မာလာလာကို ပစ္ခတ္ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ၎သည္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွားသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသေကၤတျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ မာလာလာအား ၿဗိတိန္နုိင္ငံ ဘာမင္ဂမ္ၿမိဳ႕၌ ေဆးကုသေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္မွစကာ မာလာလာသည္ ၿဗိတိန္၌ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မာလာလာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို္ုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့သည္။ မာလာလာသည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ယူေနသည္။

အႏၱရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာသည့္ မာလာလာကုိ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရဲရင့္ေသာ မာလာလာ ယူဆြတ္ဇုိင္ မိခင္ႏိုင္ငံကို ျပန္လာသည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး သမား ဆာယက္အလီရာဇာအဘီဒီက တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပါကစၥတန္ရွိ အယူအစဲြႀကီးသူမ်ားကမူ မာလာလာသည္ မိခင္ႏုိင္ငံကို အရွက္ရေအာင္လုပ္သည့္ အေနာက္ႏို္င္ငံမ်ား၏ လက္ကိုင္ တုတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မာလာလာ၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုင္းစိုင္းစြာေဝဖန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳရန္ ပါကစၥတန္ဂ်ာနယ္လစ္ ဟာမစ္မီရ္က အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာသည္ မာလာလာ၏ခရီးစဥ္ကို အာ႐ုံ စိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ုိင္းစိုင္းေသာ စကားလံုးမ်ားသံုးမိပါက ပါကစၥတန္ ၏ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း မီရ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မာလာလာသည္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ဘေလာ့စတင္ေရးသားၿပီး မိန္းကေလးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ ဆြက္ေတာင္ၾကားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

အစၥလာမ္ရွားရီယားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆပါက အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းတြင္ ႀကိမ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေစ်းသို႔သြားခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ပညာသင္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည့္ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

အစၥလာမာဘတ္ မတ္ ၂၉

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရွင္ မာလာလာယူဆြတ္ဇုိင္သည္ ပါကစၥတန္ ၌ မိန္းကေလးမ်ားပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရး လႈပ္ရွားခဲ့သည့္အတြက္ တာလီဘန္မ်ား၏တိုက္ခိုက္ခံျခင္းကိုခံခဲ့ရသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

မာလာလာ၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အႏၱရာယ္ရွိလာႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ခရီးစဥ္အေသးစိတ္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမည္မဟုတ္ေၾကာင္း အစိုးရ အရာရွိတစ္ဦးကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မာလာလာသည္ ပါကစၥတန္၌ ေလးရက္ၾကာေနထုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ခရီးစဥ္အတြင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွာဟစ္ခါကန္အဘၻာစီႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ရွိေနသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္အတူလာေရာက္ေသာ အသက္ ၂၀ ႏွစ္အရြယ္ မာလာလာအား အစၥလာမာဘတ္ရွိ ဘနာဇီယာဘူတိုအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ လံုၿခံဳေရးထူထပ္စြာျဖင့္ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ဆြက္ေတာင္ၾကား ၌ ေသနတ္သမားတစ္ဦးက မာလာလာလိုက္ပါလာေသာ ဘတ္စ္ကား ေပၚတက္ၿပီး မာလာလာကို ပစ္ခတ္ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ၎သည္ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ား ပညာသင္ယူခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လႈပ္ရွားသည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာသေကၤတျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည့္ မာလာလာအား ၿဗိတိန္နုိင္ငံ ဘာမင္ဂမ္ၿမိဳ႕၌ ေဆးကုသေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်ိန္မွစကာ မာလာလာသည္ ၿဗိတိန္၌ စာသင္ေက်ာင္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ မာလာလာသည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆို္ုင္ရာ ႏိုဘယ္ဆုရရွိခဲ့သည္။ မာလာလာသည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ယူေနသည္။

အႏၱရာယ္ရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လာသည့္ မာလာလာကုိ ပါကစၥတန္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ခ်ီးက်ဴးေျပာဆုိခဲ့သည္။ ရဲရင့္ေသာ မာလာလာ ယူဆြတ္ဇုိင္ မိခင္ႏိုင္ငံကို ျပန္လာသည့္အတြက္ ခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရး သမား ဆာယက္အလီရာဇာအဘီဒီက တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ပါကစၥတန္ရွိ အယူအစဲြႀကီးသူမ်ားကမူ မာလာလာသည္ မိခင္ႏုိင္ငံကို အရွက္ရေအာင္လုပ္သည့္ အေနာက္ႏို္င္ငံမ်ား၏ လက္ကိုင္ တုတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။ မာလာလာ၏ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ိုင္းစိုင္းစြာေဝဖန္ေျပာဆုိျခင္းမျပဳရန္ ပါကစၥတန္ဂ်ာနယ္လစ္ ဟာမစ္မီရ္က အတိုက္အခံႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသံုးသပ္သူမ်ားကုိ ေတာင္းဆုိ ထားသည္။ ႏုိင္ငံတကာမီဒီယာသည္ မာလာလာ၏ခရီးစဥ္ကို အာ႐ုံ စိုက္ေနေသာေၾကာင့္ ႐ုိင္းစိုင္းေသာ စကားလံုးမ်ားသံုးမိပါက ပါကစၥတန္ ၏ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္သြားႏိုင္ေၾကာင္း မီရ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

မာလာလာသည္ အသက္ ၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ဘေလာ့စတင္ေရးသားၿပီး မိန္းကေလးမ်ား၏ပညာေရးအတြက္ စတင္လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ အစၥလာမ္စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ ဆြက္ေတာင္ၾကားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။

အစၥလာမ္ရွားရီယားဥပေဒမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟု ယူဆပါက အမ်ားျပည္သူျမင္ကြင္းတြင္ ႀကိမ္ျဖင့္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေစ်းသို႔သြားခြင့္ပိတ္ပင္ျခင္းႏွင့္ မိန္းကေလးမ်ားအား ပညာသင္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ျခင္း အစရွိသည့္ တင္းက်ပ္သည့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကုိ က်င့္သုံးခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply