လူသားခႏၶာကုိယ္တြင္းရွိ အႀကီးဆံုးအဂၤါသစ္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရွိဟု ေလ့လာမႈ တစ္ခုေဖာ္ျပ

0
182

နယူးေယာက္ မတ္ ၂၉

လူသား၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ အႀကီးဆံုးဟု ယူဆလို႔ရသည့္ ကိုယ္တြင္း အဂၤါသစ္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Scientific Reports ပညာရပ္ဆုိင္ရာဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရသည္။

ကိုယ္တြင္းအဂၤါသစ္ကုိ အင္တာစတီတီယမ္ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ယင္း အဂၤါသည္ လူသားကလပ္စည္းမ်ားအတြင္းရွိ အရည္ျဖင့္ျပည့္ေနေသာ ေနရာကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အင္တာစတီတီယမ္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာ္င့ ကင္ဆာကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာကုသႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကိုေတြ႕ရွိရန္ လြယ္ကူသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အင္တာစတီတီယမ္ကုိ အေရျပားႏွင့္ ကိုယ္္တြင္းအဂၤါမ်ားၾကားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တကၠသိုလ္ရွိ ေဆးပညာေကာလိပ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အရြယ္အစားအရေျပာရမည္ဆိုပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ အရည္ကြန္ရက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသျဖင့္ အႀကီးဆံုးကိုယ္တြင္းအဂၤါဟု ဆိုလို႔ရႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာ နီးလ္သီစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အင္တာစတီတီယမ္ကို မေတာ္တဆေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ရွင္းျပထားသည္။ ပ်က္စီးေနသည့္ အသားစမ်ားအစား ေကာင္းမြန္ ေသး သည့္ အသားစမ်ားကို ေလ့လာရာမွ အင္တာစတီတီယမ္ ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အင္တာစတီတီယမ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဂၤါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

အင္တာစတီတီယမ္သည္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္အျပည့္ရွိေနၿပီး ေရာဂါမ်ား တိုက္ဖ်က္ သည့္ ေသြးျဖဴဥမ်ားပါဝင္ေသာ လင့္ပ္အရည္မ်ားထဲသို႔ စီးဝင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသီစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

ရိုးေျမ

နယူးေယာက္ မတ္ ၂၉

လူသား၏ခႏၶာကုိယ္တြင္ အႀကီးဆံုးဟု ယူဆလို႔ရသည့္ ကိုယ္တြင္း အဂၤါသစ္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Scientific Reports ပညာရပ္ဆုိင္ရာဂ်ာနယ္၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ သိရသည္။

ကိုယ္တြင္းအဂၤါသစ္ကုိ အင္တာစတီတီယမ္ဟု အမည္ေပးထားၿပီး ယင္း အဂၤါသည္ လူသားကလပ္စည္းမ်ားအတြင္းရွိ အရည္ျဖင့္ျပည့္ေနေသာ ေနရာကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အင္တာစတီတီယမ္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာ္င့ ကင္ဆာကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ားကုိ ထိေရာက္စြာကုသႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကိုေတြ႕ရွိရန္ လြယ္ကူသြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အင္တာစတီတီယမ္ကုိ အေရျပားႏွင့္ ကိုယ္္တြင္းအဂၤါမ်ားၾကားတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ေၾကာင္း နယူးေယာက္တကၠသိုလ္ရွိ ေဆးပညာေကာလိပ္မွ သုေတသနပညာရွင္မ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အရြယ္အစားအရေျပာရမည္ဆိုပါက ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ အရည္ကြန္ရက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနသျဖင့္ အႀကီးဆံုးကိုယ္တြင္းအဂၤါဟု ဆိုလို႔ရႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသနပညာရွင္ ေဒါက္တာ နီးလ္သီစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အင္တာစတီတီယမ္ကို မေတာ္တဆေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ရွင္းျပထားသည္။ ပ်က္စီးေနသည့္ အသားစမ်ားအစား ေကာင္းမြန္ ေသး သည့္ အသားစမ်ားကို ေလ့လာရာမွ အင္တာစတီတီယမ္ ကုိ ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ အင္တာစတီတီယမ္၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ခုမွာ ခႏၶာကိုယ္တြင္းရွိ လႈပ္ရွားေနသည့္ အဂၤါမ်ားကို ကာကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံပညာ ရွင္မ်ားက ယူဆထားသည္။

အင္တာစတီတီယမ္သည္ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္အျပည့္ရွိေနၿပီး ေရာဂါမ်ား တိုက္ဖ်က္ သည့္ ေသြးျဖဴဥမ်ားပါဝင္ေသာ လင့္ပ္အရည္မ်ားထဲသို႔ စီးဝင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသီစ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

ရိုးေျမ

Leave a Reply