သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ပြဲမွာ ကိုယ္တိုင္မဲေပးခဲ့တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္

0
214

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၈

မတ္ ၂၈ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမွာ သမၼတျဖစ္သြားတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ သူသမၼတျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ညီတယ္၊ မညီဘူးဆိုတာ အျငင္းပြား မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ (မတ္ ၂၉)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၿပီးမွာ USDP မွ ဦးေသာင္းေအးနဲ႔ NLD မွ ဦးလြင္ကိုလတ္တို႔က အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယဥ္ေကႏြယ္စုစည္းတင္ျပသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၈

မတ္ ၂၈ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ သမၼတေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲမွာ သမၼတျဖစ္သြားတဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ဟာ သူသမၼတျဖစ္ဖို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ယက္ေတြမွာ ဖြဲ႔စည္းပံုနဲ႔ ညီတယ္၊ မညီဘူးဆိုတာ အျငင္းပြား မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔ (မတ္ ၂၉)ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အၿပီးမွာ USDP မွ ဦးေသာင္းေအးနဲ႔ NLD မွ ဦးလြင္ကိုလတ္တို႔က အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာေတြရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။

ယဥ္ေကႏြယ္စုစည္းတင္ျပသည္။

ဦးေသာင္းေအး (USDP) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
==================
ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေတာ့ တကယ္သိဖို႔လိုတာေပါ့”

ဒုတိယသမၼတေၾကညာၿပီးတဲ့ခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ တာ၀န္မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ သူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔ႀကီးတခုလံုးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးတာ ဒုတိယသမၼတျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအခန္း ၃ ထဲမွာ ပုဒ္မ ၆၂ တို႔ ၆၃ တို႔ အဲ့ထဲမွာပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ သူက ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ မဲေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက မထူးခဲ့ဘူးေလ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥညီတယ္ မညီဘူးဆိုတာ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ ဒီလိုျပသနာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ မကန္႕ ကြက္ေတာ့ပါဘူး။ ကန္႔ကြက္တာပဲ အဖက္တင္မွာပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုေတာ့ တကယ္သိဖို႔လိုတာေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကေရာ ဒုတိယသမၼတ ၊သမၼတေတြေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြရွိတယ္။ ဥပေဒေတြအရ အက်ံဳးမ၀င္တဲ့အတြက္ ဒါကို နားလည္ၿပီးေတာ့ ေနာင္ကို အလားတူမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဦးေသာင္းေအး (USDP) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
==================
ေပ်ာ္ဘြယ္မဲဆႏၵနယ္

“ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေတာ့ တကယ္သိဖို႔လိုတာေပါ့”

ဒုတိယသမၼတေၾကညာၿပီးတဲ့ခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ တာ၀န္မရွိေတာ့ဘူး။ မရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ သူက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစုအဖြဲ႔ႀကီးတခုလံုးက ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေရြးတာ ဒုတိယသမၼတျဖစ္သြားတဲ့အတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒအခန္း ၃ ထဲမွာ ပုဒ္မ ၆၂ တို႔ ၆၃ တို႔ အဲ့ထဲမွာပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ သူက ကိုယ္စားလွယ္မဟုတ္ေတာ့တဲ့အတြက္ မဲေပးလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ကတည္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ ဒီကိစၥက မထူးခဲ့ဘူးေလ။ ဒီလိုအေျခအေနေတြျဖစ္တယ္။ ဒီကိစၥညီတယ္ မညီဘူးဆိုတာ မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွာ ဒီလိုျပသနာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ မကန္႕ ကြက္ေတာ့ပါဘူး။ ကန္႔ကြက္တာပဲ အဖက္တင္မွာပါ။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကိုေတာ့ တကယ္သိဖို႔လိုတာေပါ့။ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကေရာ ဒုတိယသမၼတ ၊သမၼတေတြေရြးခ်ယ္တဲ့ နည္းဥပေဒေတြရွိတယ္။ ဥပေဒေတြအရ အက်ံဳးမ၀င္တဲ့အတြက္ ဒါကို နားလည္ၿပီးေတာ့ ေနာင္ကို အလားတူမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားသင့္တယ္လို႔ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဦးလြင္ကိုလတ္(NLD) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
================================
သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္

“သမၼတဟာ မဲေပးရမယ္ မေပးရဘူးဆိုတာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ မပါဘူး”

သမၼတဟာ မဲေပးရမယ္ မေပးရဘူးဆိုတာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ မပါဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ သမၼတေတြ ဒုတိယသမၼတေတြ ျဖစ္သြားလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ရမယ္လို႔ ေျပာျခင္းဟာ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိိိဳင္ကို ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေအာင္လို႔ ထည့္တဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီဟာအေပၚမွာ ေရာေထြးၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ က်မ္းမက်ိန္ေသးခင္မွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိတာေပါ့။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မွ်တေအာင္ စဥ္းစားလို႔ရွိရင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရြးခယ္ခံထားရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရတဲ့ကိစၥမွာ ဒုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ မဲေပးခြင့္ဆံုးရံႈးတယ္ဆိုတာသမၼတတာ၀န္ကို က်မ္းမက်ိန္ေသးေတာ့ မထမ္းေဆာင္ရေသးဘူး။ အဲဒီလို မထမ္းေဆာင္ရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ တဖက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရံႈးတာေပါ့့ ဒါကို ျဖစ္တယ္မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားရမွာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးတဲ့အေရးအသားေတြ သူ႔ရဲ႕ contant ေတြကို ျပန္ႀကည့္လို႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ သမၼတ? ဒုသမၼတဆိုတဲ့ကိစၥ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ဟာ လူထုအားလံုးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။

ဦးလြင္ကိုလတ္(NLD) ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္
================================ 
သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္

“သမၼတဟာ မဲေပးရမယ္ မေပးရဘူးဆိုတာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ မပါဘူး”

သမၼတဟာ မဲေပးရမယ္ မေပးရဘူးဆိုတာ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ မပါဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့ အေျခခံဥပေဒထဲမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ေတြ သမၼတေတြ ဒုတိယသမၼတေတြ ျဖစ္သြားလို႔ရွိရင္ လႊတ္ေတာ္ကေန ႏႈတ္ထြက္ရမယ္လို႔ ေျပာျခင္းဟာ မ႑ိဳင္ႀကီးေလးရပ္ျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိိိဳင္ကို ကြဲကြဲျပားျပားျဖစ္ေအာင္လို႔ ထည့္တဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီဟာအေပၚမွာ ေရာေထြးၿပီး အဓိပၸာယ္ဖြင့္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ က်မ္းမက်ိန္ေသးခင္မွာေတာ့ မဲေပးခြင့္ရွိတာေပါ့။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ မွ်တေအာင္ စဥ္းစားလို႔ရွိရင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေရြးခယ္ခံထားရတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္ခံ ထားရတဲ့ကိစၥမွာ ဒုသမၼတေလာင္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့အခ်ိန္မွာ မဲေပးခြင့္ဆံုးရံႈးတယ္ဆိုတာသမၼတတာ၀န္ကို က်မ္းမက်ိန္ေသးေတာ့ မထမ္းေဆာင္ရေသးဘူး။ အဲဒီလို မထမ္းေဆာင္ရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ တဖက္ကလည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တေယာက္အေနနဲ႔ မဲေပးခြင့္ ဆံုးရံႈးတာေပါ့့ ဒါကို ျဖစ္တယ္မျဖစ္ဘူးဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားရမွာေပါ့။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေရးတဲ့အေရးအသားေတြ သူ႔ရဲ႕ contant ေတြကို ျပန္ႀကည့္လို႔ရတယ္။ တကယ္ေတာ့ သမၼတ? ဒုသမၼတဆိုတဲ့ကိစၥ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ဟာ လူထုအားလံုးေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကသာ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္။

Leave a Reply