ရေနာင္းလူသတ္မႈအၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်ျခင္း ဧၿပီ ၁၉ရက္ သို႔ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္

0
187

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၉ ၊၂၀၁၈

ထိုင္းနိုင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအသတ္ခံရမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးထားေသာျမန္မာလုပ္သားေလးဦးကို ယေန႔မတ္လ၂၉ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေႀကျငာထားခဲ့ရာ မွ အမိန္႔ခ်ျခင္းကို ဧၿပီ၁၉ရက္ေန႔သို႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပညာေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွသိရသည္။

ရေနာင္းလူသတ္မႈအၿပီးသတ္အမိန္႔ ခ်ျခင္းကို ထိုင္းနိုင္ငံရွိျမန္မာသံရုံး ေကာ့ေသာင္းမွမိသားစုဝင္မ်ား ရင္းႏွီးသူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းရွိ သံဃၤာေတာ္မ်ားကပါတရားရုံး သို႔လာေရာက္ ႀကျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔ခ် မည့္တရားခြင္အတြင္းလူမ်ားျခင္းအေၾကာင္းအရာအပါအဝင္တရားရုံးမွ အဆင္သင့္မျဖစ္ျခင္းဟုဆိုကာအမိန္႔ခ်မည့္ရက္အားေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“DNA စစ္ေဆးခ်က္ေတြ နဲ႔ သက္ေသေတြရွိပါတယ္။အဲ့ဒီ့အေပၚမွာမွ ထိုင္းအစိုးရက အမိန္႔ခ်ျခင္ သလိုခ်လိုက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိုးရိမ္စိတ္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းပညာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ဒါရိုက္တာဦးထူးခ်စ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါထိုင္းေက်ာင္းသူအား သတ္သည္ဟု သံသယရွိ၍ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည့္ျမန္မာလုပ္သားေလးဦးကို တရားရုံး ရုံးခ်ိန္း၄၄ႀကိမ္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ထိုင္းတရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ ကာမတ္လ ၂၉ရက္အစား ဧၿပီ၁၉တြင္အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ရန္ေၾကညာ ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ကထိုင္း နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ အသက္၁၈ႏွစ္ ရွိထိုင္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကို ျမန္မာ လုပ္သမား၄ဦးတို႔ကဓားျဖင့္ ၁၇ခ်က္ထိုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သံသယျဖင့္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး တစ္လအႀကာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမစု

ရန္ကုန္ ၊မတ္၂၉ ၊၂၀၁၈

ထိုင္းနိုင္ငံရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးအသတ္ခံရမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးထားေသာျမန္မာလုပ္သားေလးဦးကို ယေန႔မတ္လ၂၉ရက္ေန႔တြင္ အၿပီးသတ္အမိန္႔ခ်မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေႀကျငာထားခဲ့ရာ မွ အမိန္႔ခ်ျခင္းကို ဧၿပီ၁၉ရက္ေန႔သို႔ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္းထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ပညာေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွသိရသည္။

ရေနာင္းလူသတ္မႈအၿပီးသတ္အမိန္႔ ခ်ျခင္းကို ထိုင္းနိုင္ငံရွိျမန္မာသံရုံး ေကာ့ေသာင္းမွမိသားစုဝင္မ်ား ရင္းႏွီးသူမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းရွိ သံဃၤာေတာ္မ်ားကပါတရားရုံး သို႔လာေရာက္ ႀကျခင္းေၾကာင့္ အမိန္႔ခ် မည့္တရားခြင္အတြင္းလူမ်ားျခင္းအေၾကာင္းအရာအပါအဝင္တရားရုံးမွ အဆင္သင့္မျဖစ္ျခင္းဟုဆိုကာအမိန္႔ခ်မည့္ရက္အားေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

“DNA စစ္ေဆးခ်က္ေတြ နဲ႔ သက္ေသေတြရွိပါတယ္။အဲ့ဒီ့အေပၚမွာမွ ထိုင္းအစိုးရက အမိန္႔ခ်ျခင္ သလိုခ်လိုက္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕စိုးရိမ္စိတ္ ျဖစ္ပါတယ္”ဟုထိုင္းနိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းပညာေရး ႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ဒါရိုက္တာဦးထူးခ်စ္ကေျပာသည္။

အဆိုပါထိုင္းေက်ာင္းသူအား သတ္သည္ဟု သံသယရွိ၍ ဖမ္းဆီး ခဲ့သည့္ျမန္မာလုပ္သားေလးဦးကို တရားရုံး ရုံးခ်ိန္း၄၄ႀကိမ္ ရုံးထုတ္ စစ္ေဆးအၿပီးတြင္ထိုင္းတရားသူႀကီးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ ကာမတ္လ ၂၉ရက္အစား ဧၿပီ၁၉တြင္အၿပီးသတ္ အမိန္႔ခ်မွတ္ ရန္ေၾကညာ ေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈ ရက္ကထိုင္း နိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းၿမိဳ႕တြင္ အသက္၁၈ႏွစ္ ရွိထိုင္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးကို ျမန္မာ လုပ္သမား၄ဦးတို႔ကဓားျဖင့္ ၁၇ခ်က္ထိုးသတ္ခဲ့ေၾကာင္း သံသယျဖင့္ ထိုင္းရဲတပ္ဖြဲ႔က လူသတ္မႈျဖစ္ပြားၿပီး တစ္လအႀကာတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမစု

Leave a Reply