ပဲခူးျမစ္ဖ်ားေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းအား စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္

0
178

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ပဲခူးျမစ္ဖ်ားေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီး သြားလုပ္ငန္းအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။

ထိုသို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိရာတြင္ Community Based Tourism-CBT(လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း) ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇာင္းတူေက်းရြာအုပ္စုရွိ မေဒါ့ေျမာင္ေက်းရြာ၊ တိုက္ႀကီး ေက်းရြာႏွင့္ ထားဝယ္ကြင္း ေက်းရြာတို႔အား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အဲဒီေက်းရြာသုံးရြာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဝင္ေငြျမင့္မားေစေရအတြက္ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါၿပီ။ အဓိကကေတာ့ ေဒသရဲ႕အစဥ္ အလာယာဥ္ေက်းမႈေတြကို တန္ဖိုး ထားတတ္လာေစဖို႔အျပင္ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိလာႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။

ပဲခူးျမစ္ဖ်ားေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)တည္ေနရာအျဖစ္ မေဒါ့ေျမာင္ေက်းရြာပဲခူးျမစ္ေဘးကိုသတ္မွတ္၍ လမ္းေၾကာင္း (၅)ေၾကာင့္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ CBT Camp မွ ထားဝယ္ကြင္းေက်းရြာ၊ ေလးဖင့္ က်ဳိး ေရတံခြန္၊ CBT Camp မွ မွန္ျပေတာင္ေရကန္၊ နတ္စိမ္းေတာင္၊ CBT Camp မွ ေဇာင္းတူတာတမံ-ဝက္ဆီပဲခူးျမစ္လက္တက္-ေက်ာက္ကု တင္လိုင္ဂူႏွင့္ CBT Camp မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေဇာင္တူ တာတမံေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္နဲ႔အညီ ေဒသခံေတြ ရဲ႕ အလုပ္ကအိုင္အခြင့္အလမ္းေတြဖန္တီးေပးထားသလို သူတို႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအတြက္လည္း တာဝန္ရွိသူေတြက စီစဥ္ထား ရွိဖို႔လိုပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခရီး သြားေတြရဲ႕လုံၿခဳံေရးေပါ့၊ ဒါေတြကို စနစ္ တက်ျပင္ဆင္ၿပီးလုပ္ေပးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ဝင္ေငြတိုးတက္ ရရွိႏိုင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ” ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သူ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ႀကီး မင္းသိန္းထိုက္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂ဝ၁၆ တြင္ လူဦးေရတစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ (၁၄၂၅၇ဝ)ရွိၿပီး ၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာ အထိ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္(၁၂၅၅၉၉)ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၂၈၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ပဲခူးျမစ္ဖ်ားေဒသ လူထုအေျချပဳ ခရီး သြားလုပ္ငန္းအား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။

ထိုသို႔အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိရာတြင္ Community Based Tourism-CBT(လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း) ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ ေဇာင္းတူေက်းရြာအုပ္စုရွိ မေဒါ့ေျမာင္ေက်းရြာ၊ တိုက္ႀကီး ေက်းရြာႏွင့္ ထားဝယ္ကြင္း ေက်းရြာတို႔အား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အဲဒီေက်းရြာသုံးရြာကိုေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ ေက်းလက္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ဝင္ေငြျမင့္မားေစေရအတြက္ကို ရည္ရြယ္ၿပီးေတာ့ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနပါၿပီ။ အဓိကကေတာ့ ေဒသရဲ႕အစဥ္ အလာယာဥ္ေက်းမႈေတြကို တန္ဖိုး ထားတတ္လာေစဖို႔အျပင္ ေဒသခံေတြ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိလာႏိုင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီး ဦးညြန္႔ေရႊက ေျပာသည္။

ပဲခူးျမစ္ဖ်ားေဒသ လူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း(CBT)တည္ေနရာအျဖစ္ မေဒါ့ေျမာင္ေက်းရြာပဲခူးျမစ္ေဘးကိုသတ္မွတ္၍ လမ္းေၾကာင္း (၅)ေၾကာင့္ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ CBT Camp မွ ထားဝယ္ကြင္းေက်းရြာ၊ ေလးဖင့္ က်ဳိး ေရတံခြန္၊ CBT Camp မွ မွန္ျပေတာင္ေရကန္၊ နတ္စိမ္းေတာင္၊ CBT Camp မွ ေဇာင္းတူတာတမံ-ဝက္ဆီပဲခူးျမစ္လက္တက္-ေက်ာက္ကု တင္လိုင္ဂူႏွင့္ CBT Camp မွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ ေဇာင္တူ တာတမံေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုသည္နဲ႔အညီ ေဒသခံေတြ ရဲ႕ အလုပ္ကအိုင္အခြင့္အလမ္းေတြဖန္တီးေပးထားသလို သူတို႔ရဲ႕ လုံၿခဳံေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြအတြက္လည္း တာဝန္ရွိသူေတြက စီစဥ္ထား ရွိဖို႔လိုပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ခရီး သြားေတြရဲ႕လုံၿခဳံေရးေပါ့၊ ဒါေတြကို စနစ္ တက်ျပင္ဆင္ၿပီးလုပ္ေပးတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြအတြက္ ဝင္ေငြတိုးတက္ ရရွိႏိုင္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ” ဟု လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ခရီးသြားက႑ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းေမးျမန္းခဲ့သူ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ႀကီး မင္းသိန္းထိုက္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္းခရီးသြားဝင္ေရာက္မႈမွာ ၂ဝ၁၆ တြင္ လူဦးေရတစ္သိန္းေလးေသာင္းေက်ာ္ (၁၄၂၅၇ဝ)ရွိၿပီး ၂ဝ၁၇ ဒီဇင္ဘာ အထိ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္(၁၂၅၅၉၉)ရွိခဲ့ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြားလာေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply