လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးကို အဂိလိုက္စားမႈျဖင့္ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခ်

0
143

ပဲခူး၊ မတ္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၈

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္လွစ္တရားစြဲဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါတရား႐ံုးထံမွ သိရသည္။

လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း (၄၂ ႏွစ္) သည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၅ ရပ္ကြက္ေန ဦးေက်ာ္ေဝလင္း (၃၈ ႏွစ္) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ေရၾကည္ေက်း႐ြာအနီး ကြင္းအမွတ္ ၅၉၅ (က) ႏွင့္ ၅၉၆ တို႔ရွိ ယာေျမ ၈၅၀ ဧကကို လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ ၇ ရရွိေစရန္ ကူညီေပးမည္ဟုဆိုကာ က်ပ္ ၂၅ သိန္းခြဲရယူခဲ့သည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးေရးမွဴးတစ္ဦးက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းကို ယခုလေနာက္ဆုံးပတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတရား႐ံုးထံမွ သိရသည္။

“ပံုစံ ၇ လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတာ တစ္ဧက ၅၀၀ က်ပ္ပါ။ ဒါကို သူက တစ္ဧက ၃ဝဝဝ က်ပ္ ေတာင္းခံခဲ့တာျဖစ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို မႏွစ္က တိုင္ၾကားခဲ့တာပါ”ဟု တိုင္ၾကားသူ ဦးေက်ာ္ေဝလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနေျမတိုင္းအဆင့္ ၄ ရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုခဲ့ေသးသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၃ဝ၊ ၂ဝ၁၈

ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွ လက္ေထာက္ ဦးစီးအရာရွိတစ္ဦးကို လာဘ္စားမႈျဖင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အမႈဖြင့္လွစ္တရားစြဲဆိုၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ေလးႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း အဆိုပါတရား႐ံုးထံမွ သိရသည္။

လက္ေထာက္ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္သိန္း (၄၂ ႏွစ္) သည္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၁၅ ရပ္ကြက္ေန ဦးေက်ာ္ေဝလင္း (၃၈ ႏွစ္) ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ေရၾကည္ေက်း႐ြာအနီး ကြင္းအမွတ္ ၅၉၅ (က) ႏွင့္ ၅၉၆ တို႔ရွိ ယာေျမ ၈၅၀ ဧကကို လယ္ယာေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ ပံုစံ ၇ ရရွိေစရန္ ကူညီေပးမည္ဟုဆိုကာ က်ပ္ ၂၅ သိန္းခြဲရယူခဲ့သည့္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွ စစ္ေဆးေရးမွဴးတစ္ဦးက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၂ ရက္ေန႔က အမႈဖြင့္တရားစြဲဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ကာ အမိန္႔ခ်မွတ္ျခင္းကို ယခုလေနာက္ဆုံးပတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ယခုကဲ့သို႔ ေထာင္ဒဏ္ ၄ ႏွစ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းတရား႐ံုးထံမွ သိရသည္။

“ပံုစံ ၇ လုပ္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္သတ္မွတ္ထားတာ တစ္ဧက ၅၀၀ က်ပ္ပါ။ ဒါကို သူက တစ္ဧက ၃ဝဝဝ က်ပ္ ေတာင္းခံခဲ့တာျဖစ္လို႔ ေနျပည္ေတာ္ကို မႏွစ္က တိုင္ၾကားခဲ့တာပါ”ဟု တိုင္ၾကားသူ ဦးေက်ာ္ေဝလင္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခန္႔က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေရွ႕ျခမ္းၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္း ဦးစီးဌာနေျမတိုင္းအဆင့္ ၄ ရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က တရားစြဲဆိုခဲ့ေသးသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply