ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အိမ္ရွင္အျဖစ္က်င္းပမည့္ World Wood Day အခမ္းအနားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၌ျပဳလုပ္မည္

0
144

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၈

နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းက်င္းပေနသည့္ World Wood Day အခမ္းအနားကို ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွသိရသည္။

World Wood Day အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ ေန႔အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနား ကို Greater Mekong အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က် က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

“သစ္ဟာ ေဂဟစနစ္အရ အက်ဳိးျပဳတဲ့ renewable bio-material ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ျပဖို႔နဲ႔ အနာဂတ္ကာလေတြမွာ ထာဝစဥ္ တည္ၿမဲမႈအျဖစ္ အေရးပါေၾကာင္းကို အသိပညာေပးတဲ့အေနနဲ႔ လူမႈလုပ္ရွားမႈပံုဆိုၿပီး World Wood Day အခမ္းအနား ကိုက်င္းပ တာျဖစ္တယ္”ဟု မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းသူက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ World Wood Day အခမ္းအနားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားသင္ယူျခင္း၊မွ်ေဝျခင္းမ်ားလည္းပါရွိမည္ျဖစ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ အနာဂတ္အတြက္ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ World Wood Day 2018 အခမ္း အနားတြင္ ပန္းပုထုျခင္း၊ ပြတ္လံုးေဖာ္ျခင္း၊ ပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ သစ္သားဆိုင္ရာ လက္မႈပညာမ်ား လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သစ္သား ဒီဇိုင္းႏွင့္ architecture program မ်ား၊ ရိုးရာလက္မႈပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ သစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အႏုပညာပစၥည္းျပပြဲမ်ားႏွင့္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

World Wood Dayအခမ္းအနားမ်ားကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဇန္းနီးယား၊ ၂၀၁၄ တြင္ တရုတ္၊ ၂၀၁၅ တြင္ တူရကီ၊ ၂၀၁၆ တြင္ နီေပါႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ မတ္ ၃၀၊ ၂၀၁၈

နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းက်င္းပေနသည့္ World Wood Day အခမ္းအနားကို ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္အျဖစ္လက္ခံက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားကို မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းထံမွသိရသည္။

World Wood Day အခမ္းအနားကို ဧၿပီ ၆ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၈ ရက္ ေန႔အထိ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနား ကို Greater Mekong အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံေတြမွာ ႏွစ္စဥ္ အလွည့္က် က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

“သစ္ဟာ ေဂဟစနစ္အရ အက်ဳိးျပဳတဲ့ renewable bio-material ျဖစ္ေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုး ျပဖို႔နဲ႔ အနာဂတ္ကာလေတြမွာ ထာဝစဥ္ တည္ၿမဲမႈအျဖစ္ အေရးပါေၾကာင္းကို အသိပညာေပးတဲ့အေနနဲ႔ လူမႈလုပ္ရွားမႈပံုဆိုၿပီး World Wood Day အခမ္းအနား ကိုက်င္းပ တာျဖစ္တယ္”ဟု မႏၱေလးတိုုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းသူက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ World Wood Day အခမ္းအနားတြင္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ျခင္း၊ အသိပညာဗဟုသုတမ်ားသင္ယူျခင္း၊မွ်ေဝျခင္းမ်ားလည္းပါရွိမည္ျဖစ္ကာ ပတ္ဝန္းက်င္နွင့္ အနာဂတ္အတြက္ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ား၏ အေရးပါမႈအေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိနားလည္မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌က်င္းပမည့္ World Wood Day 2018 အခမ္း အနားတြင္ ပန္းပုထုျခင္း၊ ပြတ္လံုးေဖာ္ျခင္း၊ ပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ သစ္သားဆိုင္ရာ လက္မႈပညာမ်ား လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သစ္သား ဒီဇိုင္းႏွင့္ architecture program မ်ား၊ ရိုးရာလက္မႈပညာလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား၊ သစ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အႏုပညာပစၥည္းျပပြဲမ်ားႏွင့္သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းတို႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

World Wood Dayအခမ္းအနားမ်ားကို အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ တန္ဇန္းနီးယား၊ ၂၀၁၄ တြင္ တရုတ္၊ ၂၀၁၅ တြင္ တူရကီ၊ ၂၀၁၆ တြင္ နီေပါႏွင့္ ၂၀၁၇ တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply