အိႏိၵယ၌ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြ ေမးခြန္းလႊာ ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာ စာေမးပဲြျပန္လည္ေျဖဆိုရမည္

0
135

ေဒလီ မတ္ ၃၀

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြမေျဖဆိုမီတြင္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ စာေမးပဲြကိုျပန္ လည္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

သခ်ၤာႏွင့္ ေဘာဂေဗဒေမးခြန္းလႊာမ်ား ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားၿပီး WhatsApp အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပံုအေၾကာင္းအရင္းကုိ သိရွိရန္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ပရာကက္ရွ္ဂ်ဗာေဒကာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေမးခြန္းလႊာေပါက္ၾကားေစမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးထားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပဲြစနစ္ကို ပိုမိုတင္းက်ပ္ၿပီး ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတစ္ဘီလီယံေက်ာ္တို႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ စာေမးပဲြေမးခြန္းလႊာ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ျဒာမိုဒီ၏ ပုဂၢလိကအပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳ သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေပါက္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ယခုအပတ္အတြင္းေထာက္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မိုဒီ၏အစိုးရသည္ ဒီဂ်စ္တယ္လံုၿခံဳေရးကိုအေလးမထားေၾကာင္း ယခုေမးခြန္းလႊာေပါက္ၾကားမႈက သက္ေသခံေနသည္ဟု အဓိကအတုိက္အခံ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီအႀကီးအကဲ ရာဟုဂႏၶီက စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား ၂ ဒသမ ၈ သန္း စာေမးပဲြျပန္ လည္ေျဖဆို ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအ႐ႈပ္ထုပ္အတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိ သည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဂႏၶီကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

အေျခခံပညာဗဟိုဘုတ္အဖဲြ႕၏စာေမးပဲြမ်ားသည္ အိႏိၵယရွိ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားကိုတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ စာေမးပဲြျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာမ်ားပါဝင္ေသာ လူ ၂၅ ဦးကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒလီရွိရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏို္င္ငံ၌ စာေမးပဲြေမးခြန္းလႊာႀကိဳတင္ရရွိရန္ ေငြေပးဝယ္ယူမႈမ်ား ယခင္ကရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဘီဟာျပည္နယ္၌ စာေမးပဲြခိုးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ေမတြင္လည္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာေမးပဲြခန္းမဝင္မီတြင္ အတြင္းခံခၽြတ္ျပရန္ ေတာင္းဆုိခံရမႈေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ေဒလီ မတ္ ၃၀

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၌ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စာေမးပဲြမေျဖဆိုမီတြင္ ေမးခြန္းလႊာမ်ား ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားသန္းေပါင္းမ်ားစြာသည္ စာေမးပဲြကိုျပန္ လည္ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

သခ်ၤာႏွင့္ ေဘာဂေဗဒေမးခြန္းလႊာမ်ား ျပင္ပသို႔ေပါက္ၾကားၿပီး WhatsApp အပလီေကးရွင္းမွတစ္ဆင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပံုအေၾကာင္းအရင္းကုိ သိရွိရန္ စံုစမ္း စစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီး ပရာကက္ရွ္ဂ်ဗာေဒကာက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေမးခြန္းလႊာေပါက္ၾကားေစမႈတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ လႊတ္ေပးထားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ စာေမးပဲြစနစ္ကို ပိုမိုတင္းက်ပ္ၿပီး ေပါက္ၾကားမႈမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က သတင္းေထာက္မ်ားကုိေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏိုင္ငံသားတစ္ဘီလီယံေက်ာ္တို႔၏ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ စာေမးပဲြေမးခြန္းလႊာ ေပါက္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာရန္ျဒာမိုဒီ၏ ပုဂၢလိကအပလီေကးရွင္းကို အသံုးျပဳ သူမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေပါက္ၾကား ခဲ့ေၾကာင္း ျပင္သစ္ဆိုင္ဘာလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ယခုအပတ္အတြင္းေထာက္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

မိုဒီ၏အစိုးရသည္ ဒီဂ်စ္တယ္လံုၿခံဳေရးကိုအေလးမထားေၾကာင္း ယခုေမးခြန္းလႊာေပါက္ၾကားမႈက သက္ေသခံေနသည္ဟု အဓိကအတုိက္အခံ ကြန္ဂရက္စ္ပါတီအႀကီးအကဲ ရာဟုဂႏၶီက စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ ေက်ာင္းသား ၂ ဒသမ ၈ သန္း စာေမးပဲြျပန္ လည္ေျဖဆို ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအ႐ႈပ္ထုပ္အတြက္ မည္သူ႔တြင္ တာဝန္ရွိ သည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ဂႏၶီကေျပာဆုိခ့ဲသည္။

အေျခခံပညာဗဟိုဘုတ္အဖဲြ႕၏စာေမးပဲြမ်ားသည္ အိႏိၵယရွိ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္မ်ားကိုတက္ေရာက္လိုသူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးလွေသာ စာေမးပဲြျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာမ်ားပါဝင္ေသာ လူ ၂၅ ဦးကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒလီရွိရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

အိႏိၵယႏို္င္ငံ၌ စာေမးပဲြေမးခြန္းလႊာႀကိဳတင္ရရွိရန္ ေငြေပးဝယ္ယူမႈမ်ား ယခင္ကရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဘီဟာျပည္နယ္၌ စာေမးပဲြခိုးခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ လူရာေပါင္းမ်ားစြာ အဖမ္းခံခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ ယမန္ႏွစ္ ေမတြင္လည္း ေက်ာင္းသူတစ္ဦး စာေမးပဲြခန္းမဝင္မီတြင္ အတြင္းခံခၽြတ္ျပရန္ ေတာင္းဆုိခံရမႈေၾကာင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္မႈမ်ားရွိခ့ဲသည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply