ေတာင္ကုိရီးယားသမၼတႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ဟုဆို

0
174

ဆိုးလ္ မတ္ ၃၀

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔သည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားက မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မြန္ဂၽြန္ေက်းရြာ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုမည့္ေန႔ရက္ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေတြ႕ဆံံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရက သေဘာတူညီ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားရွိ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိ္င္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီး ခ်ိဳျမြန္ဂၽြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာမည့္လအတြင္း အေျခခံက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဌာန အႀကီးအကဲ ရီဆြန္ဂြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး၏သမုိင္းဝင္ေသာ အေရးပါမႈႏွင့္ အဓိပါၸယ္ကိုနားလည္ၿပီး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုပါက ျပႆနာမ်ားကို ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၌ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္က်င္းပခ်ိန္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွစၿပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ ကင္သည္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္ႏွင့္ လည္း ေမလအကုန္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ရွိေနသည္။ ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းတြင္လည္း ကင္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

မတ္ ၂၉ ရက္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ခ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

ဆိုးလ္ မတ္ ၃၀

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔သည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားက မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားအဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ား မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ရွိ ပန္မြန္ဂၽြန္ေက်းရြာ၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေတြ႕ဆံုမည့္ေန႔ရက္ကုိ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ကုိ ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ား ေတြ႕ဆံံုမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားအစိုးရက သေဘာတူညီ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ထိပ္သီးအစည္းအေဝးအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဆက္လက္ျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူးတဲြထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ အျမင္မ်ားကို ဖလွယ္ႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားရွိ ကိုရီးယား ႏွစ္ႏုိ္င္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဝန္ႀကီး ခ်ိဳျမြန္ဂၽြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး၏ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ ႏ်ဴလက္နက္ကင္းစင္ေရးႏွင့္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစေရးတို႔အတြက္ အဓိကထား ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။ လာမည့္လအတြင္း အေျခခံက်ေသာ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားရွိ ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး ဌာန အႀကီးအကဲ ရီဆြန္ဂြန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးသည္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး၏သမုိင္းဝင္ေသာ အေရးပါမႈႏွင့္ အဓိပါၸယ္ကိုနားလည္ၿပီး အစြမ္းကုန္ႀကိဳးပမ္းမည္ဆိုပါက ျပႆနာမ်ားကို ခ်စ္ၾကည္စြာျဖင့္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရီကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယား၌ ေဆာင္းရာသီအုိလံပစ္က်င္းပခ်ိန္ ေဖေဖာ္ဝါရီမွစၿပီး ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ တင္းမာမႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။ ကင္သည္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ ထရမ့္ႏွင့္ လည္း ေမလအကုန္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ရွိေနသည္။ ယခုအပတ္ အေစာပိုင္းတြင္လည္း ကင္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔သြားေရာက္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

မတ္ ၂၉ ရက္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ကင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔သြားေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳခဲ့ေၾကာင္း ခ်ိဳကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:Reuters

႐ုိးေျမ

Leave a Reply