ကားမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေရး သံအရာရွိမ်ား လုိက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေန

0
119

ရန္ကုန္။ မတ္ ၃၀။ ၂၀၁၈

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔အလြန္တြင္ မီးေလာင္ခဲ့မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ အလုပ္သမား သံအရာရွိ၊ စခန္းတာဝန္ခံႏွင့္ ျမန္မာေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ အလုပ္္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၄၇ ဦးလိုက္ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အလြန္တြင္ ယေန႔မနက္အေစာပိုင္းက မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကားေပၚပါ လာ သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၀ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ၂၀ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦး တို႔ျဖစ္ ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိေဆးရံုတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူေနၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ အေရးေပၚ လူနာအျဖစ္ ေဆးဝါးခံယူေနရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ရံုး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုးအေနျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ နားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သံအရာရွိရံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MOEAF) အေနျဖင့္လည္း ေသဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံပိုး ကူညီမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာေအဂ်င္စီ Stars Pioneer Co., Ltd မွ တဆင့္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ မေရာက္မီ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အလြန္တြင္ ကားမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – အယ္လ္ေအထိုင္းလန္း

ရန္ကုန္။ မတ္ ၃၀။ ၂၀၁၈

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႔အလြန္တြင္ မီးေလာင္ခဲ့မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္စဥ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့သူ အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ရွိ အလုပ္သမား သံအရာရွိ၊ စခန္းတာဝန္ခံႏွင့္ ျမန္မာေအဂ်င္စီမွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား လိုက္လံေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔သြားေရာက္ အလုပ္္လုပ္ကိုင္မည့္ ျမန္မာ အလုပ္သမား ၄၇ ဦးလိုက္ပါလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္သည္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ အလြန္တြင္ ယေန႔မနက္အေစာပိုင္းက မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကားေပၚပါ လာ သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၀ ဦးေသဆံုးခဲ့သည္။

ေသဆံုးခဲ့သည့္ ၂၀ ဦးတြင္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၈ ဦး တို႔ျဖစ္ ၾကၿပီး အမ်ိဳးသမီး ၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ၿမိဳ႕ရွိေဆးရံုတြင္ ေဆးဝါးကုသမႈခံယူေနၿပီး က်န္တစ္ဦးမွာ အေရးေပၚ လူနာအျဖစ္ ေဆးဝါးခံယူေနရေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အလုပ္သမား သံအရာရွိ ရံုး က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အလုပ္သမားသံအရာရွိရံုးအေနျဖင့္ ေသဆံုးခဲ့သည့္ အလုပ္သမားမ်ား အတြက္ နားေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ ခံစားခြင့္မ်ားရရွိေရးအတြက္ ညိႈႏိႈင္းေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမားသံအရာရွိမ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သံအရာရွိရံုးက ထုတ္ျပန္သည္။

ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကုိုင္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MOEAF) အေနျဖင့္လည္း ေသဆံုးထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိအတြက္ လိုအပ္ေသာ ပံပိုး ကူညီမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာေအဂ်င္စီ Stars Pioneer Co., Ltd မွ တဆင့္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ မေရာက္မီ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕အလြန္တြင္ ကားမီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ ျခင္းျဖစ္ သည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – အယ္လ္ေအထိုင္းလန္း

Leave a Reply