ပဲတီစိမ္းမ်ားပိမိ၍ လူေသဆုံးမႈျဖစ္ပြား

0
141

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၃၀ ၊၂၀၁၈

ပဲတီစိမ္းဂိုေဒါင္အတြင္းရွိ ပဲတီစိမ္းအပံုေပၚသို႔ တက္အိပ္ရာမွ လူေသဆံုးမႈတစ္ခု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (စ)ရပ္ကြက္၊ ဖိုးရာဇာလမ္း၊ (၆၉×၇၀)လမ္းၾကားရွိ ပဲတီစိမ္းဂိုေဒါင္အတြင္း လူတစ္ဦးပဲတီစိမ္းမ်ားပိမိၿပီး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သတင္းအရ စက္မႈနယ္ေျမရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေသဆုံးသူမွာ ေငြေတာ္က်ီကုန္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမာင္ခိုင္ (၄၁)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ဂိုေဒါင္အတြင္း စကာတိုက္စစ္ရန္ အလြတ္ ပုံထားသည့္ (၈)ေပခန္႔အျမင့္ရွိေသာ ပဲတီစိမ္းပုံေပၚသို႔ တက္ေရာက္ အိပ္ေနရာမွ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ပဲတီစိမ္းပုံေအာက္သို႔ လိမ့္က်ခဲ့ၿပီး ပဲတီစိမ္းမ်ား ပိမိေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အမႈကို စက္မႈနယ္ေျမ ရဲစခန္း၌ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၈)ျဖင့္ ေရးဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၃၀ ၊၂၀၁၈

ပဲတီစိမ္းဂိုေဒါင္အတြင္းရွိ ပဲတီစိမ္းအပံုေပၚသို႔ တက္အိပ္ရာမွ လူေသဆံုးမႈတစ္ခု မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္အခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ (စ)ရပ္ကြက္၊ ဖိုးရာဇာလမ္း၊ (၆၉×၇၀)လမ္းၾကားရွိ ပဲတီစိမ္းဂိုေဒါင္အတြင္း လူတစ္ဦးပဲတီစိမ္းမ်ားပိမိၿပီး ေသဆုံးသြားေၾကာင္း သတင္းအရ စက္မႈနယ္ေျမရဲစခန္းမွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ မ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ေသဆုံးသူမွာ ေငြေတာ္က်ီကုန္းရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေမာင္ခိုင္ (၄၁)ႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ ဂိုေဒါင္အတြင္း စကာတိုက္စစ္ရန္ အလြတ္ ပုံထားသည့္ (၈)ေပခန္႔အျမင့္ရွိေသာ ပဲတီစိမ္းပုံေပၚသို႔ တက္ေရာက္ အိပ္ေနရာမွ အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္ ပဲတီစိမ္းပုံေအာက္သို႔ လိမ့္က်ခဲ့ၿပီး ပဲတီစိမ္းမ်ား ပိမိေသဆုံးသြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အမႈကို စက္မႈနယ္ေျမ ရဲစခန္း၌ ေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ (၄/၂၀၁၈)ျဖင့္ ေရးဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

MM

Leave a Reply