ဝါရင့္သ႐ုုပ္ေဆာင္ အာႏိုး ႏွလံုးခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူ

0
131

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ မတ္ ၃၁

ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ အာႏိုးရွာဝါဇဲနက္ဂါသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၌ ႏွလံုးခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာ မ်ား ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၾသစႀတီးယားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သ႐ုပ္ေဆာင္ ျဖစ္သလို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ ၇၀ ႏွစ္အရြယ္ အာႏိုးသည္ ဆီဒါစ္-ဆိုင္းႏုိင္းေဆး႐ုံ၌ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အားႏိုးသည္ ႏွလံုးအားနည္းမႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ အကူကိရိယာတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ခဲ့ရသည္။ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ယင္းကိရိယာကုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ နာရီအနည္း ငယ္ ခန္႔ခဲြစိတ္ကုသမႈကုိခံယူခဲ့ရေၾကာင္း တီအမ္ဇက္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာႏိုးသည္ နာလန္ထလာၿပီျဖစ္ၿပီး ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီး မၾကာမီ လမ္းျပန္ေလွ်ာက္နုိင္ခဲဲ့သည္။ အာႏိုးသည္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ၎၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဒယ္နီယယ္ကတ္ခ်ဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြႀကီး က်န္းမာခ်မ္းသာလ်က္ရွိေနပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ဆံုလိုေသးေၾကာင္း ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇီဘက္ရွန္း ကုစ္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

အားႏိုးသည္ Terminator ႏွင့္ Conan the Barbarian ႐ုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ The Expendables ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသို႔ျပန္လာခဲ့သည္။

အာႏိုးအား ျပင္သစ္အစိုးရက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ေမတြင္ လူမႈထူးခၽြန္ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္ မတ္ ၃၁

ဝါရင့္သ႐ုပ္ေဆာင္ အာႏိုးရွာဝါဇဲနက္ဂါသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္၌ ႏွလံုးခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္မီဒီယာ မ်ား ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၾသစႀတီးယားတြင္ ေမြးဖြားသည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား သ႐ုပ္ေဆာင္ ျဖစ္သလို ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသည့္ အသက္ ၇၀ ႏွစ္အရြယ္ အာႏိုးသည္ ဆီဒါစ္-ဆိုင္းႏုိင္းေဆး႐ုံ၌ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အားႏိုးသည္ ႏွလံုးအားနည္းမႈေၾကာင့္ ႏွလံုးေသြးေၾကာ အကူကိရိယာတစ္ခုကုိ ထည့္သြင္းတပ္ဆင္ခဲ့ရသည္။ မတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ယင္းကိရိယာကုိ အစားထုိးေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။ နာရီအနည္း ငယ္ ခန္႔ခဲြစိတ္ကုသမႈကုိခံယူခဲ့ရေၾကာင္း တီအမ္ဇက္ သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာႏိုးသည္ နာလန္ထလာၿပီျဖစ္ၿပီး ခဲြစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီး မၾကာမီ လမ္းျပန္ေလွ်ာက္နုိင္ခဲဲ့သည္။ အာႏိုးသည္ စိတ္ခ်မ္းသာ ကုိယ္က်န္းမာလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း ၎၏ေျပာခြင့္ရွိသူ ဒယ္နီယယ္ကတ္ခ်ဲကေျပာဆုိခဲ့သည္။ မိတ္ေဆြႀကီး က်န္းမာခ်မ္းသာလ်က္ရွိေနပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္ ဆံုလိုေသးေၾကာင္း ၾသစႀတီးယားႏုိင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဇီဘက္ရွန္း ကုစ္က တြစ္တာ၌ ေရးသားခဲ့သည္။

အားႏိုးသည္ Terminator ႏွင့္ Conan the Barbarian ႐ုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအျဖစ္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္တြင္ The Expendables ျဖင့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသို႔ျပန္လာခဲ့သည္။

အာႏိုးအား ျပင္သစ္အစိုးရက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ ယမန္ႏွစ္ေမတြင္ လူမႈထူးခၽြန္ဆုတံဆိပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

Leave a Reply