ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေၾကာင့္ အသက္တစ္ေခ်ာင္းဆံုး႐ႈံးလွ်င္လည္း အေရးမႀကီး၊ ကုမၸဏီတုိးတက္ေရးသာ အဓိကျဖစ္ဟု ႐ုံးတြင္းထုတ္စာတြင္ ေဖာ္ျပထား

0
174

ဆန္ဖရန္စစၥကို မတ္ ၃၁

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္မႈရွိေစေရးအတြက္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ေဆာင္လို႔ရၿပီး လူမ်ားေသဆံုးလွ်င္လည္း ဂ႐ုစိုက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္႐ုံးတြင္းညႊန္ၾကားစာတစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဘက္ဇ္ဖိဒ္သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားရွိကာ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္လူမ်ားေသဆံုးပါကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီ အျမတ္ ထြက္လွ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္တာလုပ္သည္မ်ားကုိ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႐ုံးတြင္းအမိန္႔စာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရးသားသူမွာ အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ဒ႐ူးေဘာ့စ္ဝါ့သ္ျဖစ္ သည္။ ေဘာ့စ္ဝါ့သ္ႏွင့္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္တို႔ ကမူ ယင္းအမိန္႔စာအတုိင္း တကယ္လိုက္ပါက်င့္ႀကံျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ဖြင့္ခ်ခံရမႈေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အတြက္ ျပႆနာမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီျဖစ္သည္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရရွိၿပီး ၎တို႔ကုမၸဏီအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအေပၚ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕က ဇူကာဘတ္ထံမွ ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းခံခ့ဲသည္။

ေဘာ့စ္ဝါ့သ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာတြင္ “ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမ်ားစြာကို ဆက္သြယ္ေပးသည္၊ သူတုိ႔က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုအဆိုးသေဘာျဖစ္ေအာင္္ လုပ္လွ်င္ ဆုိးသည္ဟု ယူဆလို႔ရသည္၊ လူတစ္ဦး အႏုိင္က်င့္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုအသံုးျပဳကာ အၾကမ္းဖက္ရန္ အခ်ိတ္အဆက္္လုပ္မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္၊ ၿပီးေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမ်ားစြာကို ဆက္သြယ္ေပးသည္။ လူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးရန္ ဆႏၵမွာျပင္းျပလြန္းေသာေၾကာင့္ လူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ ေပးႏိုင္လွ်င္ပင္ ေကာင္းမြန္ၿပီဟု ယူဆလို႔ရကာ ယင္းသည္ပင္ အက်ည္း တန္ေသာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္း ကုိ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆထားသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ေဘာ့စ္ဝါ့သ္သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ နယူးစ္ဖိဒ္ကို ပူးတဲြဖန္တီးသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အဆင္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနကာ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ ပံုရိပ္ေယာင္ ဖန္တီးေရးစီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခဲြေနသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ယင္း႐ုံးတြင္းစာကို ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာ့စ္ဝါ့သ္ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ေဘာ့စ္ဇ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ႏုိ္င္ သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ ကလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ဒ႐ူး ေဘာ့စ္ဝါ့သ္

ဆန္ဖရန္စစၥကို မတ္ ၃၁

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္မႈရွိေစေရးအတြက္ မည္သည့္အရာကိုမဆို လုပ္ေဆာင္လို႔ရၿပီး လူမ်ားေသဆံုးလွ်င္လည္း ဂ႐ုစိုက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္႐ုံးတြင္းညႊန္ၾကားစာတစ္ေစာင္၌ ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ဘက္ဇ္ဖိဒ္သတင္းဝက္ဘ္ဆိုက္ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အႏုိင္က်င့္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈရန္ လႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားရွိကာ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္လူမ်ားေသဆံုးပါကလည္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ ကုမၸဏီ အျမတ္ ထြက္လွ်င္ ယင္းကဲ့သို႔ မဟုတ္တာလုပ္သည္မ်ားကုိ သည္းခံခြင့္လႊတ္ ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ႐ုံးတြင္းအမိန္႔စာ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ေရးသားသူမွာ အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ဒ႐ူးေဘာ့စ္ဝါ့သ္ျဖစ္ သည္။ ေဘာ့စ္ဝါ့သ္ႏွင့္ ကုမၸဏီအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ မာ့ခ္ဇူကာဘတ္တို႔ ကမူ ယင္းအမိန္႔စာအတုိင္း တကယ္လိုက္ပါက်င့္ႀကံျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ဖြင့္ခ်ခံရမႈေၾကာင့္ အက်ပ္အတည္းေတြ႕ေနသည့္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အတြက္ ျပႆနာမ်ားပိုမိုမ်ားျပားလာၿပီျဖစ္သည္။ လန္ဒန္အေျခစိုက္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီ Cambridge Analytica သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသံုးျပဳသူ သန္း ၅၀ တို႔၏ကိုယ္ေရးအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရရွိၿပီး ၎တို႔ကုမၸဏီအက်ိဳးအတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ခ်ခံရၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီအေပၚ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားရွိခဲ့ကာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတုိ႔အပါအဝင္ ႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕က ဇူကာဘတ္ထံမွ ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းခံခ့ဲသည္။

ေဘာ့စ္ဝါ့သ္က ထုတ္ျပန္ေသာ စာတြင္ “ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမ်ားစြာကို ဆက္သြယ္ေပးသည္၊ သူတုိ႔က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုအဆိုးသေဘာျဖစ္ေအာင္္ လုပ္လွ်င္ ဆုိးသည္ဟု ယူဆလို႔ရသည္၊ လူတစ္ဦး အႏုိင္က်င့္ခံရမႈေၾကာင့္ ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုအသံုးျပဳကာ အၾကမ္းဖက္ရန္ အခ်ိတ္အဆက္္လုပ္မႈေၾကာင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသဆံုးသြားႏုိင္သည္၊ ၿပီးေတာ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ လူမ်ားစြာကို ဆက္သြယ္ေပးသည္။ လူမ်ားကို ဆက္သြယ္ေပးရန္ ဆႏၵမွာျပင္းျပလြန္းေသာေၾကာင့္ လူမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ ေပးႏိုင္လွ်င္ပင္ ေကာင္းမြန္ၿပီဟု ယူဆလို႔ရကာ ယင္းသည္ပင္ အက်ည္း တန္ေသာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကာင့္ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ျခင္း ကုိ မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆထားသည္” ဟု ေရးသားထားသည္။

ေဘာ့စ္ဝါ့သ္သည္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ နယူးစ္ဖိဒ္ကို ပူးတဲြဖန္တီးသူျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစၿပီး ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္တြင္ အဆင္ျမင့္ရာထူးမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနကာ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ ပံုရိပ္ေယာင္ ဖန္တီးေရးစီမံကိန္းကို စီမံခန္႔ခဲြေနသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ားကုိ လႈံ႔ေဆာ္ရန္ ယင္း႐ုံးတြင္းစာကို ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဘာ့စ္ဝါ့သ္ကေျပာဆုိခ့ဲသည္။ ေဘာ့စ္ဇ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လႈံ႔ေဆာ္ႏုိ္င္ သည့္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ ကလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Source:BBC

႐ုိးေျမ

ပံုစာ။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အန္ဒ႐ူး ေဘာ့စ္ဝါ့သ္

Leave a Reply