ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေျမတူးေဖာ္ရာမွ ဗံုးသီးေဟာင္း (၄၃)လံုးႏွင့္ က်ည္ခြံ႔မ်ား ေတြ႔ရိွ

0
165

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၁၊၂၀၁၈

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကလြင္ေက်းရြာအုပ္စု တကၠသိုလ္ ရပ္ကြက္ ကုန္းျမင့္သာယာလမ္း ေန ဦးမ်ဳိး၀င္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ အလ်ား(၄၀) ေပ×အနံ(၅၀)ေပ ေျမကြက္တြင္ မတ္လ(၃၁)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီ ခန္႔က တိုက္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းျပဳလုပ္ရန္ ေျမတူးေဖာ္စဥ္ ဗံုးသီးအေဟာင္း(၄၄)လံုးႏွင့္ က်ည္ခံြ (၄)ခု ေတြ႔ရိွတူးေဖာ္ေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ခရိုင္ျပန္ၾကားေရးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမကြက္လပ္တြင္ ပန္းရံဆရာ ဦးသန္းလိႈင္ပါ(၄)ဦးသည္ တိုက္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဖာင္ ေဒးရွင္းျပဳလုပ္ရန္ ေျမတူးေဖာ္စဥ္ ဗံုးသီးအေဟာင္း(၂၁)လံုးကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္း ပို႔ခဲ့ရာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတင္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ရဲမွဴးေအးမင္း၊ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၊ အမွတ္(၉၁၈)စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးထြန္းထြန္းဦးပါ(၇)ဦးတို႔မွ ေျမကြက္အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေျမကြက္အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အခ်င္း(၈)လက္မ အရွည္(၁၀)လက္မရိွ BA-100 ဗံုးသီးေဟာင္း (၂၂)လံုး၊ အခ်င္း(၁၀)လက္မ၊၊ အရွည္(၁၀)လက္မရိွ ၆၀ မမ ေရွးေဟာင္း ပံုစံဗံုးသီး(၁)လံုး၊ ပိြဳင့္(၅) က်ည္ခြံ(၄)ခုတို႔အား ထပ္မံတူးေဖာ္ေတြ႔ရိွခဲ့ရာ ယခင္ပန္းရံဆရာ ေတြ႔ရိွခဲ့သည့္ ဗံုးသီး(၂၁)လံုး စုစုေပါင္း BA-100 ဗံုးသီးေဟာင္း (၄၃)လံုး၊ အခ်င္း(၁၀)လက္မ၊ အရွည္(၁၀) လက္မရိွ ၆၀ မမ ေရွးေဟာင္းဗံုးသီး(၁)လံုး၊ ပိြဳင့္(၅) က်ည္ခြံ(၄)ခု တို႔အား လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမွတ္(၉၁၈)စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းသို႔ သယ္ေဆာင္သြားၾကေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo: ၿမိတ္ခရိုင္ျပန္ဆက္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၁၊၂၀၁၈

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ကလြင္ေက်းရြာအုပ္စု တကၠသိုလ္ ရပ္ကြက္ ကုန္းျမင့္သာယာလမ္း ေန ဦးမ်ဳိး၀င္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ အလ်ား(၄၀) ေပ×အနံ(၅၀)ေပ ေျမကြက္တြင္ မတ္လ(၃၁)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီ ခန္႔က တိုက္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဖာင္ေဒးရွင္းျပဳလုပ္ရန္ ေျမတူးေဖာ္စဥ္ ဗံုးသီးအေဟာင္း(၄၄)လံုးႏွင့္ က်ည္ခံြ (၄)ခု ေတြ႔ရိွတူးေဖာ္ေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း ၿမိတ္ခရိုင္ျပန္ၾကားေရးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ေျမကြက္လပ္တြင္ ပန္းရံဆရာ ဦးသန္းလိႈင္ပါ(၄)ဦးသည္ တိုက္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေဖာင္ ေဒးရွင္းျပဳလုပ္ရန္ ေျမတူးေဖာ္စဥ္ ဗံုးသီးအေဟာင္း(၂၁)လံုးကို ေတြ႔ရိွခဲ့ရသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာသို႔ သတင္း ပို႔ခဲ့ရာ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ဒုတိယရဲမွဴးႀကီးတင္ထြန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴး ရဲမွဴးေအးမင္း၊ တပ္ဖဲြ႔၀င္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႔မ်ား၊ အမွတ္(၉၁၈)စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္မွ ဗိုလ္မွဴးထြန္းထြန္းဦးပါ(၇)ဦးတို႔မွ ေျမကြက္အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ေျမကြက္အား ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ အခ်င္း(၈)လက္မ အရွည္(၁၀)လက္မရိွ BA-100 ဗံုးသီးေဟာင္း (၂၂)လံုး၊ အခ်င္း(၁၀)လက္မ၊၊ အရွည္(၁၀)လက္မရိွ ၆၀ မမ ေရွးေဟာင္း ပံုစံဗံုးသီး(၁)လံုး၊ ပိြဳင့္(၅) က်ည္ခြံ(၄)ခုတို႔အား ထပ္မံတူးေဖာ္ေတြ႔ရိွခဲ့ရာ ယခင္ပန္းရံဆရာ ေတြ႔ရိွခဲ့သည့္ ဗံုးသီး(၂၁)လံုး စုစုေပါင္း BA-100 ဗံုးသီးေဟာင္း (၄၃)လံုး၊ အခ်င္း(၁၀)လက္မ၊ အရွည္(၁၀) လက္မရိွ ၆၀ မမ ေရွးေဟာင္းဗံုးသီး(၁)လံုး၊ ပိြဳင့္(၅) က်ည္ခြံ(၄)ခု တို႔အား လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းႏွင့္ အညီ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အမွတ္(၉၁၈)စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာတပ္ရင္းသို႔ သယ္ေဆာင္သြားၾကေၾကာင္း ၿမိတ္ခ႐ိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႔မွ သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo: ၿမိတ္ခရိုင္ျပန္ဆက္

Leave a Reply