ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တရားမဝင္အနွိပ္ခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္လုပ္ကုိင္သူမ်ားျပား

0
175

ပဲခူး၊ မတ္ ၃၁၊ ၂ဝ၁၈။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေကတီဗီြ၊ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ တဲြ၍ တရားမ၀င္ အနွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈ မ်ားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းအပိုင္အတြင္း၌ပင္ ေကတီဗီြႏွင့္ တရားမဝင္အႏွိပ္ခန္း ၂ဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ား အတြင္းကလည္း ဆိုင္သစ္သုံးဆိုင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ ပဲခူးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ရုံးအနီးတြင္ ဆိုင္သစ္တစ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စားေသာက္ဆုိင္မ်ားနွင့္တဲြ၍ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ဟိုတယ္၊ ေကတီဗီြ၊ ကာရာအုိေကဆုိင္(၃ဝ)ေက်ာ္ရွိေနၿပီး အနွိပ္ခန္း မ်ားျဖင့္ တဲြထားေသာ ဆုိင္မ်ားသည္ တစ္ရက္ဝင္ေငြအနည္းဆုံး(၅)သိန္းေက်ာ္ရရွိေၾကာင္းသိရၿပီး အခြန္ ဦးစီးဌာနအား တစ္နွစ္လ်ွင္ဆုိင္တစ္ဆုိင္လွ်င္ အနည္းဆုံး ပ်ွမ္းမ်ွ က်ပ္သိန္း(၃ဝ)မွအမ်ားဆုံးသိန္း(၅ဝ)က်ပ္ထိကုန္သြယ္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရသည္။

“ေကတီဗီြ၊ ကာရာအုိေကဆုိင္ေတြကုိအခြန္ႀကီးၾကပ္ရင္ အရက္၊ ဘီယာပါမယ္၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာပါမယ္၊ Section ေၾကးပါ မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေျပစာေပးထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အခ်ိဳ႕ဆုိင္ ေတြက မာဆတ္(အနွိပ္ခန္း) ပါတဲြဘက္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္းဇိမ္ခံအေနနွင့္ သပ္သပ္ ဖြင့္လွစ္တာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြ ကတရားမဝင္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အခြန္ေငြေကာက္ခံလုိ႕မရပါဘူး” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အခြန္ဦးစီးဌာနရုံးမွ ဦးစီးမွဴးဦးလွ ဝင္းကေျပာသည္။

ေကတီဗီြ၊ကာရာအုိေကဆုိင္မ်ားအားပဲခူးတုိင္းေဒသျကီးအစုိးရရုပ္ရွင္နွင့္ဗီဒီယုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ထံတြင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရရွိေရးအတြက္ ေလ်ွာက္ထား ရၿပီး၊ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒနွင့္ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိမလုိက္နာပါက ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဒဏ္ေငြ(၁၀) သိန္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ဒဏ္ေငြ(၃၀)သိန္း၊တတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ပိတ္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊အထက္ပါဒဏ္ေငြမ်ားမေပးေဆာင္ပါကလည္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္ပိတ္သိမ္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိေကတီဗီြဆုိင္ေတြ၊ ကာရာအုိေကဆုိင္ေတြကုိ တရားမဝင္ လုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့ အနွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ သူေတြကုိေပ်ာက္ေစဖုိ႔ အတြက္ နယ္ေျမခံရဲစခန္းေတြက တရားမ၀င္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူေတြကုိ သတိေပးမွတ္တမ္းထုိးခုိင္း ထားပါတယ္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕က သတင္းအရ ရွာေဖြ စစ္ေဆးလုိ႔မိရင္ေတာ့ ထိေရာက္စြာအေရးယူမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေခၚေျပာ ထားပါတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴးရုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း)ဒုရဲမွဴးႀကီးေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတရားမဝင္အနွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္သူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းလုိက္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားအား ေနာက္ေနာင္ ယခုလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းမရွိေစရန္ နယ္ေျမခံရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အသိ သက္ေသထားၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလနွင့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတုိ႔တြင္ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းထား ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ မတ္ ၃၁၊ ၂ဝ၁၈။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေကတီဗီြ၊ ကာရာအုိေကလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ တဲြ၍ တရားမ၀င္ အနွိပ္ခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္မႈ မ်ားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အမွတ္(၃)နယ္ေျမရဲစခန္းအပိုင္အတြင္း၌ပင္ ေကတီဗီြႏွင့္ တရားမဝင္အႏွိပ္ခန္း ၂ဝ ေက်ာ္ရွိေနၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းမ်ား အတြင္းကလည္း ဆိုင္သစ္သုံးဆိုင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရာတြင္ ပဲခူးတိုင္း လႊတ္ေတာ္ ရုံးအနီးတြင္ ဆိုင္သစ္တစ္ဆိုင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စားေသာက္ဆုိင္မ်ားနွင့္တဲြ၍ဖြင့္လွစ္ထားရွိေသာ ဟိုတယ္၊ ေကတီဗီြ၊ ကာရာအုိေကဆုိင္(၃ဝ)ေက်ာ္ရွိေနၿပီး အနွိပ္ခန္း မ်ားျဖင့္ တဲြထားေသာ ဆုိင္မ်ားသည္ တစ္ရက္ဝင္ေငြအနည္းဆုံး(၅)သိန္းေက်ာ္ရရွိေၾကာင္းသိရၿပီး အခြန္ ဦးစီးဌာနအား တစ္နွစ္လ်ွင္ဆုိင္တစ္ဆုိင္လွ်င္ အနည္းဆုံး ပ်ွမ္းမ်ွ က်ပ္သိန္း(၃ဝ)မွအမ်ားဆုံးသိန္း(၅ဝ)က်ပ္ထိကုန္သြယ္ခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရေၾကာင္း အထက္ပါဌာနမွ သိရသည္။

“ေကတီဗီြ၊ ကာရာအုိေကဆုိင္ေတြကုိအခြန္ႀကီးၾကပ္ရင္ အရက္၊ ဘီယာပါမယ္၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာပါမယ္၊ Section ေၾကးပါ မယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေျပစာေပးထားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ကြင္းဆင္း စစ္ေဆးပါတယ္။ ဒါေပမယ့္အခ်ိဳ႕ဆုိင္ ေတြက မာဆတ္(အနွိပ္ခန္း) ပါတဲြဘက္ထားတာေတြရွိပါတယ္။ အခ်ိဳ႕လည္းဇိမ္ခံအေနနွင့္ သပ္သပ္ ဖြင့္လွစ္တာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြ ကတရားမဝင္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ အခြန္ေငြေကာက္ခံလုိ႕မရပါဘူး” ဟု ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္၊ အခြန္ဦးစီးဌာနရုံးမွ ဦးစီးမွဴးဦးလွ ဝင္းကေျပာသည္။

ေကတီဗီြ၊ကာရာအုိေကဆုိင္မ်ားအားပဲခူးတုိင္းေဒသျကီးအစုိးရရုပ္ရွင္နွင့္ဗီဒီယုိႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႔ထံတြင္လုပ္ငန္း လုိင္စင္ရရွိေရးအတြက္ ေလ်ွာက္ထား ရၿပီး၊ လုပ္ကုိင္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပေဒနွင့္ အမိန္႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ မ်ားကုိမလုိက္နာပါက ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ဒဏ္ေငြ(၁၀) သိန္း၊ ဒုတိယအဆင့္အေနျဖင့္ဒဏ္ေငြ(၃၀)သိန္း၊တတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလုိင္စင္ပိတ္သိမ္းခံရမည္ျဖစ္ၿပီး၊အထက္ပါဒဏ္ေငြမ်ားမေပးေဆာင္ပါကလည္းလုပ္ငန္းလုိင္စင္ပိတ္သိမ္း ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္။

“လက္ရွိေကတီဗီြဆုိင္ေတြ၊ ကာရာအုိေကဆုိင္ေတြကုိ တရားမဝင္ လုပ္ငန္း ျဖစ္တဲ့ အနွိပ္ခန္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ သူေတြကုိေပ်ာက္ေစဖုိ႔ အတြက္ နယ္ေျမခံရဲစခန္းေတြက တရားမ၀င္လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူေတြကုိ သတိေပးမွတ္တမ္းထုိးခုိင္း ထားပါတယ္။ ရဲတပ္ဖဲြ႕က သတင္းအရ ရွာေဖြ စစ္ေဆးလုိ႔မိရင္ေတာ့ ထိေရာက္စြာအေရးယူမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းေခၚေျပာ ထားပါတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔မွဴးရုံးမွ ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း)ဒုရဲမွဴးႀကီးေဇာ္မင္းေအာင္က ေျပာသည္။

ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းတရားမဝင္အနွိပ္ခန္းဖြင့္လွစ္သူမ်ား၊ ျပည့္တန္ဆာ လုပ္ငန္းလုိက္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားအား ေနာက္ေနာင္ ယခုလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ကုိင္ေစျခင္းမရွိေစရန္ နယ္ေျမခံရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ အသိ သက္ေသထားၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုနွစ္ ၊ ဒီဇင္ဘာလနွင့္ ၂ဝ၁၇ခုနွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတုိ႔တြင္ ဝန္ခံကတိ လက္မွတ္ေရးထုိးခုိင္းထား ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply