မုန္႔ဖတ္ တာရွည္ခံေစရန္ ေဖာ္မလင္ သံုးစြဲေနမႈအတြက္ FDA ရွင္းလင္း

0
238

ရန္ကုန္၊မတ္၃၁၊၂၀၁၈

တာရွည္ခံေစရန္ ဓာတုေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေဖာ္မလင္ကို အစား အေသာက္ မ်ားတြင္သုံးစြဲမႈ မျပဳႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္မုန္႔ဖတ္ဖိုပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မုန္႔ဖတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ တာရွည္ခံ ႏိုင္မည့္ ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းစနစ္သုံးမ်ိဳး ကိုမတ္လ၃၁ရက္ေန႔တြင္ FDA ရန္ကုန္ရုံးခြဲတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္၍ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) အေနျဖင့္ မုန္႔ဖတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္အသုံးျပဳ၍ တာရွည္ခံေစရန္ျပဳလုပ္ ေနျခင္းကို ပေပ်ာက္ကင္းေ၀ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳ ေနေသာ ပိုတက္ဆီယမ္ေဆာဘိတ္၊ ဆိုဒီယမ္ ဘန္ဇို အိတ္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားအသုံးျပဳကာတာရွည္ခံေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ နည္းစ နစ္ သုံးမ်ိဳးကို စမ္းသပ္သုေတသနျပဳလုပ္ ၍ ထုတ္ျပန္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“မုန္႔ဖတ္ျပဳလုပ္သူေတြအေနနဲ႔မိမိတို႔ပစၥည္းကိုတာရွည္ခံေအာင္လုပ္ရင္းနဲ႔
ေဖာ္မလင္ ကိုမသုံးရမွန္း မသိပဲ သုံးျဖစ္သြား တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ တာရွည္ခံဖို႔အတြက္ကို နည္းလမ္းအေနနဲ ႔ေဖာ္မလင္မသုံးရင္ ဘာသုံးမလဲ ဆိုၿပီးအခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ယူၿပီးအေျဖရွာ တဲ့အခါနား လည္တဲ့သူေတြ လုပ္ေပးတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာ ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ အခုလိုထုတ္ျပန္ရပါတယ္။ဘယ္တိုင္းျပည္ မွာမွမရွိတဲ့ေဖာ္မလင္ ကိုအစားအေသာက္ထဲထည့္ တဲ့ကိစၥပေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ကေျပာသည္။

ေဖာ္မလင္အသုံးျပဳ၍ မုန္႔ဖတ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းကို အစားထိုးႏိုင္ေစ ရန္FDAမွ နည္းလမ္းရွာေဖြေပးသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး သည့္ ေနာက္ တြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးသည့္အခါ၌ ေဖာ္မလင္ေတြ႔ရွိပါက ၾကီးေလး သည့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာအေရးယူ မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုသိရသည္။

“ေဖာ္မလင္ကႏွစ္ခ်ီစားသုံးမိမယ္ဆိုရင္ ကင္ဆာ၊ေသြးကင္ဆာ ၊ေက်ာက္ ကပ္ ထိခိုက္ျခင္း နဲ႔ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြဆိုလည္း သေႏၵသား ထိခိုက္ ႏိုင္ၿပီးေမြးလာတဲ့ကေလးကခ်ိဳ႕တဲ့တာစတဲ့က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ေတြရွိပါတယ္”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ရုံးခြဲမွညြန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာမင္း၀န္ကေျပာသည္။

လက္ရွိမတ္လကုန္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း အႏွံ႔အျပားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မုန္႔ဖတ္ဖိုလုပ္ငန္းမ်ား မွနမူနာမ်ားယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ စစ္ေဆး သည့္ မုန္႔ဖတ္၈၅ခုသည္ ေဖာ္မလင္ကင္စင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိ ရကာ တာရွည္ခံေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား တြင္ လူထု၏ က်န္းမာေရး အတြက္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ FDAမွထုတ္ျပန္ ေပးထားသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကိုသာအသုံးျပဳ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊မတ္၃၁၊၂၀၁၈

တာရွည္ခံေစရန္ ဓာတုေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ ေဖာ္မလင္ကို အစား အေသာက္ မ်ားတြင္သုံးစြဲမႈ မျပဳႏိုင္ေစရန္ ႏွင့္မုန္႔ဖတ္ဖိုပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မုန္႔ဖတ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ တာရွည္ခံ ႏိုင္မည့္ ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းစနစ္သုံးမ်ိဳး ကိုမတ္လ၃၁ရက္ေန႔တြင္ FDA ရန္ကုန္ရုံးခြဲတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲျပဳလုပ္၍ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးၾကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေရးဌာန (FDA) အေနျဖင့္ မုန္႔ဖတ္မ်ားတြင္ ေဖာ္မလင္အသုံးျပဳ၍ တာရွည္ခံေစရန္ျပဳလုပ္ ေနျခင္းကို ပေပ်ာက္ကင္းေ၀ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ကမာၻတစ္၀ွမ္း က်ယ္ျပန္႔စြာအသုံးျပဳ ေနေသာ ပိုတက္ဆီယမ္ေဆာဘိတ္၊ ဆိုဒီယမ္ ဘန္ဇို အိတ္ ဓာတုပစၥည္း မ်ားအသုံးျပဳကာတာရွည္ခံေစရန္ ျပဳလုပ္သည့္ နည္းစ နစ္ သုံးမ်ိဳးကို စမ္းသပ္သုေတသနျပဳလုပ္ ၍ ထုတ္ျပန္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

“မုန္႔ဖတ္ျပဳလုပ္သူေတြအေနနဲ႔မိမိတို႔ပစၥည္းကိုတာရွည္ခံေအာင္လုပ္ရင္းနဲ႔
ေဖာ္မလင္ ကိုမသုံးရမွန္း မသိပဲ သုံးျဖစ္သြား တယ္လို႔ယူဆပါတယ္။ တာရွည္ခံဖို႔အတြက္ကို နည္းလမ္းအေနနဲ ႔ေဖာ္မလင္မသုံးရင္ ဘာသုံးမလဲ ဆိုၿပီးအခ်ိန္ တစ္ႏွစ္ယူၿပီးအေျဖရွာ တဲ့အခါနား လည္တဲ့သူေတြ လုပ္ေပးတဲ့ ေဖာ္ျမဴလာ ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႔ အခုလိုထုတ္ျပန္ရပါတယ္။ဘယ္တိုင္းျပည္ မွာမွမရွိတဲ့ေဖာ္မလင္ ကိုအစားအေသာက္ထဲထည့္ တဲ့ကိစၥပေပ်ာက္ ေအာင္လုပ္ေဆာင္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံအစား အေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါး ကြပ္ကဲေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသန္းထြဋ္ ကေျပာသည္။

ေဖာ္မလင္အသုံးျပဳ၍ မုန္႔ဖတ္ထုတ္လုပ္ ျခင္းကို အစားထိုးႏိုင္ေစ ရန္FDAမွ နည္းလမ္းရွာေဖြေပးသည့္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ပုံမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးၿပီး သည့္ ေနာက္ တြင္ ထပ္မံစစ္ေဆးသည့္အခါ၌ ေဖာ္မလင္ေတြ႔ရွိပါက ၾကီးေလး သည့္ၿပစ္ဒဏ္မ်ားႏွင့္ ျပင္းထန္ေသာအေရးယူ မႈမ်ားအား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟုသိရသည္။

“ေဖာ္မလင္ကႏွစ္ခ်ီစားသုံးမိမယ္ဆိုရင္ ကင္ဆာ၊ေသြးကင္ဆာ ၊ေက်ာက္ ကပ္ ထိခိုက္ျခင္း နဲ႔ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေတြဆိုလည္း သေႏၵသား ထိခိုက္ ႏိုင္ၿပီးေမြးလာတဲ့ကေလးကခ်ိဳ႕တဲ့တာစတဲ့က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္ဖြယ္ေတြရွိပါတယ္”ဟုျမန္မာႏိုင္ငံအစားအေသာက္ႏွင့္ေဆး၀ါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ရုံးခြဲမွညြန္ၾကားေရးမွဴးေဒါက္တာမင္း၀န္ကေျပာသည္။

လက္ရွိမတ္လကုန္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း အႏွံ႔အျပားရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ မုန္႔ဖတ္ဖိုလုပ္ငန္းမ်ား မွနမူနာမ်ားယူ၍ စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ စစ္ေဆး သည့္ မုန္႔ဖတ္၈၅ခုသည္ ေဖာ္မလင္ကင္စင္ေၾကာင္းေတြ႔ရွိ ရကာ တာရွည္ခံေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသုံးျပဳေသာ ဓာတု ပစၥည္းမ်ား တြင္ လူထု၏ က်န္းမာေရး အတြက္လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာ FDAမွထုတ္ျပန္ ေပးထားသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ကိုသာအသုံးျပဳ သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းပစၥည္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အတြင္း လြယ္ကူစြာ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း လည္းသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply