ပါတီအမည္အား ကန္႔ကြက္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေျဖရွင္းမည္

0
159

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁ ၊ ၂၀၁၈

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားဦးေဆာင္၍ တည္ေထာင္မည့္ ပါတီအမည္အား ယခင္က ၈၈၈၈ ပါတီဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ ၈၈၈၈ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အမည္ေျပာင္းလဲမႈကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဦးေဆာင္တည္ေထာင္မည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အေရးေပၚစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၁ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမကၽြန္းသာရွိ ခိုင္လီစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“၈ေလးလံုးပါတီနာမည္ဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားစရာမရွိဘူး။ သို႔​ေသာ္အေၾကာင္းအျခင္းအရာအရ တခ်ိဳ႕ေတြက သေဘာမတူတာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကန္႔ကြက္တာေတြ ရွိတယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီနာမည္ေျပာင္းဖို႔ ​ေဆြးေႏြးတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၿငိစြန္းေနလို႔ ေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားတာမဟုတ္ဘူး။အေၾကာင္းအခ်င္းအရာအရ ၈ေလးလံုးဆိုတဲ့ နာမည္အေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ေသာလူပုဂၢိဳလ္ေတြက တခ်ိဳ႕ေသာအဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕အျမင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အျမင္နဲ႔ မတူတဲ့အေပၚမွာ သူတို႔ေတြမၾကည္လင္တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နားလည္မႈျပန္ေပးၿပီးေတာ့ ၈ေလးလံုးဆိုတဲ့နာမည္သပ္သပ္နဲ႔ဆိုရင္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ အျမင္ကဲြလဲြမႈေတြ သေဘာမက်မႈေတြရွိမွာ စိုးရိမ္လို႔ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံၿပီးေတာ့ နာမည္ျပင္တဲ့ သေဘာပါ။ ျပင္လိုက္ေပမယ့္ ၈ေလးလံုးဆိုတာ ပါေနပါတယ္။၈ေလးလံုးနာမည္ကို လံုး၀အေျပာင္းမခံႏိုင္ပါဘူး “ဟု ပါတီတည္ေထာင္ေရးဦးေဆာင္သူ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာသည္။

ပါတီ၏အမည္အသစ္အား ဧၿပီ ၆ရက္ေန႔တြင ္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ အမည္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မွီ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိပါက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနည္းဆံုးသံုးေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၁ ၊ ၂၀၁၈

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေဟာင္းမ်ားဦးေဆာင္၍ တည္ေထာင္မည့္ ပါတီအမည္အား ယခင္က ၈၈၈၈ ပါတီဟု အမည္ေပးခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သည့္အတြက္ ၈၈၈၈ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ထိုသို႔ အမည္ေျပာင္းလဲမႈကို ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါက ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ခြင့္ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေျဖရွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဦးေဆာင္တည္ေထာင္မည့္သူမ်ားက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ အေရးေပၚစံုညီအစည္းအေ၀းကို ဧၿပီ ၁ရက္ေန႔၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ျမကၽြန္းသာရွိ ခိုင္လီစားေသာက္ဆိုင္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အစည္းအေ၀းအၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

“၈ေလးလံုးပါတီနာမည္ဟာ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အျငင္းပြားစရာမရွိဘူး။ သို႔​ေသာ္အေၾကာင္းအျခင္းအရာအရ တခ်ိဳ႕ေတြက သေဘာမတူတာေတြ ရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕ကန္႔ကြက္တာေတြ ရွိတယ္။ အခုက ကြၽန္ေတာ္တို႔ပါတီနာမည္ေျပာင္းဖို႔ ​ေဆြးေႏြးတယ္။ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ၿငိစြန္းေနလို႔ ေျပာင္းဖို႔ စဥ္းစားတာမဟုတ္ဘူး။အေၾကာင္းအခ်င္းအရာအရ ၈ေလးလံုးဆိုတဲ့ နာမည္အေပၚမွာ တခ်ိဳ႕ေသာလူပုဂၢိဳလ္ေတြက တခ်ိဳ႕ေသာအဖဲြ႕အစည္းေတြရဲ႕ သူတို႔ရဲ႕အျမင္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕အျမင္နဲ႔ မတူတဲ့အေပၚမွာ သူတို႔ေတြမၾကည္လင္တဲ့အေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နားလည္မႈျပန္ေပးၿပီးေတာ့ ၈ေလးလံုးဆိုတဲ့နာမည္သပ္သပ္နဲ႔ဆိုရင္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းၾကားထဲမွာ အျမင္ကဲြလဲြမႈေတြ သေဘာမက်မႈေတြရွိမွာ စိုးရိမ္လို႔ အေၾကာင္းအရာကို အေျခခံၿပီးေတာ့ နာမည္ျပင္တဲ့ သေဘာပါ။ ျပင္လိုက္ေပမယ့္ ၈ေလးလံုးဆိုတာ ပါေနပါတယ္။၈ေလးလံုးနာမည္ကို လံုး၀အေျပာင္းမခံႏိုင္ပါဘူး “ဟု ပါတီတည္ေထာင္ေရးဦးေဆာင္သူ ဦးမင္းေဇယ်ာက ေျပာသည္။

ပါတီ၏အမည္အသစ္အား ဧၿပီ ၆ရက္ေန႔တြင ္ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ထံ အမည္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမတိုင္မွီ ပါတီမွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိပါက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနည္းဆံုးသံုးေနရာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply