ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသူ ေသဆံုးမႈ လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံသားခင္ပြန္းႏွင့္ ဆီးရီးယားနုိင္ငံသူ ဇနီးတုိ႔အား ကူဝိတ္တရား႐ုံး မ်က္ကြယ္၌ ေသဒဏ္ ခ်မွတ္

0
155

ကူဝိတ္စီးတီး ဧၿပီ ၂

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသူ အိမ္အကူကုိ သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ လစ္ဘႏြန္ႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသူ တို႔အား ကူဝိတ္ရွိတရား႐ုံး တစ္႐ုံးက ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ မ်က္ကြယ္၌ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း တရားေရးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေယာနာဒဲမာဖလစ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေရခဲေသတၱာတစ္ခု၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဒဲမာဖလစ္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကူဝိတ္သို႔ျပန္လာပါက ယခုခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို အယူခံဝင္ခြင့္ရွိေနသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ တကယ္ က်ခံရမည့္ေန႔ရက္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ကူဝိတ္ဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္သံအမတ္ႀကီး ရီနာတိုပက္ဒ႐ိုဗီလာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ကို ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားအာဏာပုိင္မ်ားသည္ လက္ဘႏြန္သားခင္ပြန္း နာဒါအက္ဆမ္အာဆက္ဖ္ကို လက္ဘႏြန္ အာဏာပိုင္မ်ားလက္ထဲသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသူ ဇနီးသည္မွာမူ ဒမာ့စကတ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။

ကူဝိတ္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ သားမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေရးရာလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ဆာရာ အာရီယိုလာ သည္ ကူဝိတ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမာဖလစ္ အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ကူဝိတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ၾကား သံတမန္ေရး အရ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ ကူဝိတ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား ေစလႊတ္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား၂၅၂၀၀၀ ဦးသည္ ကူဝိတ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ကူဝိတ္၌ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား ၄၀၀၀ ခန္႔ကုိ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဗီလာကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ကူဝိတ္စီးတီး ဧၿပီ ၂

ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသူ အိမ္အကူကုိ သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ လစ္ဘႏြန္ႏုိင္ငံသား အမ်ိဳးသားႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသူ တို႔အား ကူဝိတ္ရွိတရား႐ုံး တစ္႐ုံးက ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ မ်က္ကြယ္၌ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း တရားေရးသတင္းအရင္းအျမစ္တစ္ခုကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

အသက္ ၂၉ ႏွစ္အရြယ္ ေယာနာဒဲမာဖလစ္၏ ႐ုပ္အေလာင္းကို ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ေရခဲေသတၱာတစ္ခု၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ ဒဲမာဖလစ္ေသဆံုးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တရား႐ုံးသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ကူဝိတ္သို႔ျပန္လာပါက ယခုခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ကို အယူခံဝင္ခြင့္ရွိေနသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူႏွစ္ဦး ေထာင္ဒဏ္ တကယ္ က်ခံရမည့္ေန႔ရက္ကို ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသားမ်ားက ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ကူဝိတ္ဆိုင္ရာ ဖိလစ္ပိုင္သံအမတ္ႀကီး ရီနာတိုပက္ဒ႐ိုဗီလာ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာရဲတပ္ဖဲြ႕က ဖမ္းဆီးမိန္႔ထုတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လက္ဘႏြန္ႏွင့္ ဆီးရီးယားဇနီးေမာင္ႏွံတို႔ကို ဆီးရီးယားႏုိင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမာ့စကတ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားအာဏာပုိင္မ်ားသည္ လက္ဘႏြန္သားခင္ပြန္း နာဒါအက္ဆမ္အာဆက္ဖ္ကို လက္ဘႏြန္ အာဏာပိုင္မ်ားလက္ထဲသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆီးရီးယားႏိုင္ငံသူ ဇနီးသည္မွာမူ ဒမာ့စကတ္တြင္ ဖမ္းဆီး ခံထားရဆဲျဖစ္သည္။

ကူဝိတ္ရွိ အလုပ္သမားဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအပါအဝင္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ သားမ်ား ႀကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိလစ္ပိုင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားေရးရာလက္ေထာက္ဝန္ႀကီး ဆာရာ အာရီယိုလာ သည္ ကူဝိတ္အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

ဒီမာဖလစ္ အသတ္ခံရမႈေၾကာင့္ ကူဝိတ္ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ၾကား သံတမန္ေရး အရ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ ကူဝိတ္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမ်ား ေစလႊတ္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား၂၅၂၀၀၀ ဦးသည္ ကူဝိတ္တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည္။

ကူဝိတ္၌ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံသား ၄၀၀၀ ခန္႔ကုိ မိခင္ႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔လုိက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံအမတ္ႀကီး ဗီလာကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply