ၿပဳံယမ္း၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ား၏ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ

0
168

ၿပံဳယမ္း ဧၿပီ ၂

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ၿပံဳယမ္း၌ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကေပါ့ မိန္းကေလးအဆိုေတာ္အဖဲြ႕အပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ သံတမန္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားၿပီးေနာက္ ကင္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈအႀကိဳအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ား ေျမာက္ကုိရီးယားသို႔ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္ ၁၂၀ ဦးပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္သာမက ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ပါ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကင္ႏွင့္ အဆုိေတာ္ေဟာင္း ဇနီးတို႔သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ပထမဆံုးတက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

ကင္သည္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ ပဲြမ်ားကုိ မၾကာခဏျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္၌လည္း ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုကို ယခု ေဆာင္းဦးတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကင္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္ဟု အႏုပညာရွင္မ်ားကျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

ႏွစ္နာရီၾကာေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ ကင္ႏွင့္ဇနီးတို႔သည္ လက္ခုပ္တီးအားေပးခဲ့ၾက သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ကင္၏ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳႏွင့္ အမည္ခံႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲ ကင္ယြန္နမ္တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ “ေဖ်ာ္ေျဖပဲြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ကိုေျပာျပေပးပါ၊ ၿပံဳယမ္းျပည္သူေတြအတြက္ ဒီလိုလက္ေဆာင္ေပးတာ ေက်းဇူးတင္တယ္ လို႔ပါ” ဟု ကင္က ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားအဆိုေတာ္မ်ား၏ သံစဥ္ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဟန္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈေရးရာ အႀကီး အကဲျဖစ္သလို ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည့္ ဒုိဂ်ံဳဟန္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေန ၂၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားတိုက္ကြမ္ဒုိအားကစားသမားမ်ားသည္လည္း စြမ္းရည္ ျပခဲ့ၾကသည္။ ကင္္ႏွင့္ မြန္းတို႔သည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔သည္ ေမအကုန္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကုိ အေရွ႕ၿပံဳယမ္းျပဇာတ္႐ုံ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံျပန္ လည္ေပါင္းစည္းေရးသီခ်င္းကို သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ Red Velvet အမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္အဖဲြ႕လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ၿပံဳယမ္း ဧၿပီ ၂

ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္သည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ၿပံဳယမ္း၌ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေကေပါ့ မိန္းကေလးအဆိုေတာ္အဖဲြ႕အပါအဝင္ ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ားက ေဖ်ာ္ေျဖသည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကိုရီးယားကၽြန္းဆြယ္၌ သံတမန္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေလ်ာ့က်သြားၿပီးေနာက္ ကင္ႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္တုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈအႀကိဳအျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ား ေျမာက္ကုိရီးယားသို႔ သြားေရာက္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အႏုပညာရွင္ ၁၂၀ ဦးပါဝင္ေသာ အဖဲြ႕သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္သာမက ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ပါ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။

ကင္ႏွင့္ အဆုိေတာ္ေဟာင္း ဇနီးတို႔သည္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ား၏ ေဖ်ာ္ေျဖမႈကို ပထမဆံုးတက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သည္။

ကင္သည္ အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္ဆဲြႏႈတ္ဆက္ျခင္း၊ ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံ အျပန္အလွန္ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ ပဲြမ်ားကုိ မၾကာခဏျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဆိုးလ္၌လည္း ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတစ္ခုကို ယခု ေဆာင္းဦးတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ကင္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္ဟု အႏုပညာရွင္မ်ားကျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

ႏွစ္နာရီၾကာေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ ကင္ႏွင့္ဇနီးတို႔သည္ လက္ခုပ္တီးအားေပးခဲ့ၾက သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ကင္၏ညီမ ကင္ယုိဂ်ံဳႏွင့္ အမည္ခံႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲ ကင္ယြန္နမ္တုိ႔လည္းတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ “ေဖ်ာ္ေျဖပဲြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ကိုေျပာျပေပးပါ၊ ၿပံဳယမ္းျပည္သူေတြအတြက္ ဒီလိုလက္ေဆာင္ေပးတာ ေက်းဇူးတင္တယ္ လို႔ပါ” ဟု ကင္က ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအရာရွိမ်ားအားေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကင္သည္ ေတာင္ကိုရီးယားအဆိုေတာ္မ်ား၏ သံစဥ္ႏွင့္သီခ်င္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားဟန္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေတာင္ကုိရီးယားယဥ္ေက်းမႈေရးရာ အႀကီး အကဲျဖစ္သလို ကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည့္ ဒုိဂ်ံဳဟန္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။

ေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ ၿပံဳယမ္းၿမိဳ႕ေန ၂၃၀၀ ခန္႔တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားတိုက္ကြမ္ဒုိအားကစားသမားမ်ားသည္လည္း စြမ္းရည္ ျပခဲ့ၾကသည္။ ကင္္ႏွင့္ မြန္းတို႔သည္ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ ထားသည္။ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္တို႔သည္ ေမအကုန္ပိုင္းတြင္ ေတြ႕ဆံုဖြယ္ ရွိေနသည္။

ဧၿပီ ၁ ရက္ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကုိ အေရွ႕ၿပံဳယမ္းျပဇာတ္႐ုံ၌ က်င္းပခဲ့ၿပီး ေဖ်ာ္ေျဖပဲြ ၿပီးဆံုးခါနီးတြင္ အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ကိုရီးယားႏွစ္ႏုိင္ငံျပန္ လည္ေပါင္းစည္းေရးသီခ်င္းကို သီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ Red Velvet အမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္အဖဲြ႕လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply