ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းကို ေလလံပစ္၍ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမည္

0
155

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္အတြင္းၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းအားရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တင္ျပထား ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ရုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ကာ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဂိတ္ေကာက္ခံျခင္းအား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ရွိမရွိ ယခုလ ပထမအပါတ္တြင္ ျပန္လည္တင္ျပရန္ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ သိရသည္။

“ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံဖုိ႔က ယခုဘတ္ဂ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ စည္ပင္သာယာအဖဲြ႔ဆုိတာက ေငြရွိမွကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြ လုပ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဝင္ေငြ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကအတြင္းလမ္းေတြကုိေတာ့ မေကာက္ခံေတာ့ပါဘူး။ ပြင့္လင္းစြာနဲ႔ ေလလံပစ္ရမွာပါ။ လုပ္ေဆာင္မယ့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အစီအစဥ္ျပန္တင္ျပခုိင္းထားပါတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ရုံးမွ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္မွစတင္၍ ကုမၸဏီမ်ား၏ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းအားရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဆက္လက္ေကာက္ခံႏိုင္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မ်ားက ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂ဝ၁၇/၁၈ ဘ႑ာနွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာ လအထိ(၆)လစာအား ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဘီးေကာက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ကုိ တင္ျပရရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ဆုိတာက ဝင္ေငြကသိပ္ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္သာယာလွပဖုိ႔အတြက္က ေငြရွိမွလုပ္ႏုိင္ မွာပါ။စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္လမ္းေတြအဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးကုိေတာ့ ေကာက္ ခံသင့္ပါတယ္”ဟု သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၌ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးမွေကာက္ခံရရွိေငြက်ပ္ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိေၾကာင္း သိရၿပီး၊ ေလလံရရွိေသာသူသည္ ေန႔စဥ္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားအား ၅ တန္အထက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၅ဝဝ က်ပ္၊ ၃ တန္အထက္မွ ၅တန္အထိ ၃ဝဝ က်ပ္၊ ၁ တန္အထက္မွ ၃ တန္အထိ ၂ဝဝ က်ပ္ႏွင့္ ၁ တန္ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား ၁ဝဝ က်ပ္ဟူ၍ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားသည္။

ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံရန္ ေလလံရရွိထားေသာလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပထမအႀကိမ္ လုိင္စင္ေၾကး၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္ပါက အာမခံေငြ၏ ၃ ဆထက္မနည္းေသာ ဒဏ္ေငြ၊ တတိယအႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္ပါက လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းရန္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံေနေသာေနရာမ်ားအနက္ ကုမၸဏီမွ B.O.T(ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္းျခင္း)စနစ္ျဖင့္ ၂၃ ေနရာသတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ B.O.T စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔မွ တင္ဒါေခၚယူ၍ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးေျမ

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂ဝ၁၈

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးစည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္အတြင္းၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းအားရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တင္ျပထား ေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းစည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ရုံးမွ သတင္းရရွိသည္။

ထိုသို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္း ကာ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဂိတ္ေကာက္ခံျခင္းအား ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ရန္ရွိမရွိ ယခုလ ပထမအပါတ္တြင္ ျပန္လည္တင္ျပရန္ညႊန္ၾကားထား ေၾကာင္း အဆိုပါဌာနမွ သိရသည္။

“ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံဖုိ႔က ယခုဘတ္ဂ်က္မွာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္အာဏာပုိင္ေတြနဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ျဖစ္သြားပါၿပီ။ စည္ပင္သာယာအဖဲြ႔ဆုိတာက ေငြရွိမွကုိယ့္ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ေတြ လုပ္ေပးႏိုင္မွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဝင္ေငြ ရွိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ၿမိဳ႕ထဲကအတြင္းလမ္းေတြကုိေတာ့ မေကာက္ခံေတာ့ပါဘူး။ ပြင့္လင္းစြာနဲ႔ ေလလံပစ္ရမွာပါ။ လုပ္ေဆာင္မယ့္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ့္အစီအစဥ္ျပန္တင္ျပခုိင္းထားပါတယ္” ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ရုံးမွ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

၂ဝ၁၈ခုႏွစ္၊ မတ္လကုန္မွစတင္၍ ကုမၸဏီမ်ား၏ B.O.T စနစ္ျဖင့္ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံျခင္းအားရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဆက္လက္ေကာက္ခံႏိုင္ေစရန္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္အဖြဲ႔၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအဖဲြ႔မ်ားက ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ ၂ဝ၁၇/၁၈ ဘ႑ာနွစ္၊ ဧၿပီလမွစက္တင္ဘာ လအထိ(၆)လစာအား ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးဘီးေကာက္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ကုိ တင္ျပရရန္ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔ဆုိတာက ဝင္ေငြကသိပ္ရွိတာမဟုတ္ဘူး၊ ၿမိဳ႕နယ္သာယာလွပဖုိ႔အတြက္က ေငြရွိမွလုပ္ႏုိင္ မွာပါ။စည္ပင္သာယာနယ္နိမိတ္လမ္းေတြအဓိကလုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ေနတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီေတာ့ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးကုိေတာ့ ေကာက္ ခံသင့္ပါတယ္”ဟု သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၂)တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၌ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးမွေကာက္ခံရရွိေငြက်ပ္ ၃ ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိေၾကာင္း သိရၿပီး၊ ေလလံရရွိေသာသူသည္ ေန႔စဥ္ဘီးခြန္ႏႈန္းထားအား ၅ တန္အထက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၅ဝဝ က်ပ္၊ ၃ တန္အထက္မွ ၅တန္အထိ ၃ဝဝ က်ပ္၊ ၁ တန္အထက္မွ ၃ တန္အထိ ၂ဝဝ က်ပ္ႏွင့္ ၁ တန္ေအာက္ယာဥ္မ်ားအား ၁ဝဝ က်ပ္ဟူ၍ အသီးသီးသတ္မွတ္ထားသည္။

ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံရန္ ေလလံရရွိထားေသာလုပ္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ေဖာက္ဖ်က္ပါက ပထမအႀကိမ္ လုိင္စင္ေၾကး၏ ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရၿပီး၊ ဒုတိယအႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္ပါက အာမခံေငြ၏ ၃ ဆထက္မနည္းေသာ ဒဏ္ေငြ၊ တတိယအႀကိမ္ေဖာက္ဖ်က္ပါက လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္းရန္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၏ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံေနေသာေနရာမ်ားအနက္ ကုမၸဏီမွ B.O.T(ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္းျခင္း)စနစ္ျဖင့္ ၂၃ ေနရာသတ္မွတ္ေပးထားၿပီး၊ B.O.T စနစ္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ျခင္းမရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ ၆ ၿမိဳ႕နယ္အား သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖဲြ႔မွ တင္ဒါေခၚယူ၍ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကးေကာက္ခံေနျခင္းျဖစ္သည္။

မိုးေျမ

Leave a Reply