သႀကၤန္ကာလတြင္းယာဥ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေစရန္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔၀င္ အင္အား ၇၅ ဦးျဖင့္ေဆာင္ရြက္မည္

0
105

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၂ ၊၂၀၁၈

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မဟာသႀကၤန္ကာလတြင္း ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၇၅ ဦးအသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁၈)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွ ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

“သႀကၤန္တြင္းကိုလည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚမွာ ရွိတဲ့့ မ႑ပ္ေတြကို လံုျခံဳေရးခ်ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၂ ခ်က္နဲ႔ ဒီၾကားထဲ ေဒသႏၱရ အမိန္႔ေတြထုတ္ျပန္တာေတြရွိရင္ေတာ့ ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမွာပါ မ႑ပ္ေတြမွာ တာ၀န္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ယာဥ္ထိန္းအင္အားထက္ ပိုမိုခ်ထားေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားအေနနဲ႔ အရာရွိ ၁၅ ဦး ၊အျခားအဆင့္ ၆၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၇၅ ဦး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

သႀကၤန္အႀကိဳပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန႔တိုင္းနွင့္ တပတ္လွ်င္ ၂ ရက္နႈန္းျဖင့္ ဗီြႏိုင္းမ်ားကပ္ျခင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အစရွိသည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပါ၀ါအိတ္ေဇာတပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား၊ ၂ ဦးထက္ပို စီးနွင္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ညဘက္မ်ားတြင္ လွည့္ကင္းမ်ားျဖင့္လည္း လွည့္လည္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားေတြ႔ရွိ ပါကစစ္ေဆးအေရးယူ သည့္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ယခုနွစ္တြင္ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ ထားရွိမည္ျဖစ္ ကာ ဗဟိုမ႑ပ္၊ ေရပက္မ႑ပ္၊ စတုဒီတာမ႑ပ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ မ႑ပ္မ်ား က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပါရွိပါက အမွတ္ (၁၈) ယာဥ္ထိန္းဒုတပ္ဖြဲ႔႔ခြဲ အေနျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမးစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔အင္အားပိုမို အသံုးျပဳကာေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧျပီ ၂ ၊၂၀၁၈

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မဟာသႀကၤန္ကာလတြင္း ယာဥ္အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေစရန္ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အား ၇၅ ဦးအသံုးျပဳကာ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁၈)ယာဥ္ထိန္းရဲဒုတပ္ဖြဲ႔ခြဲမွ ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

“သႀကၤန္တြင္းကိုလည္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚမွာ ရွိတဲ့့ မ႑ပ္ေတြကို လံုျခံဳေရးခ်ၿပီးေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္းကို သတ္မွတ္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၂ ခ်က္နဲ႔ ဒီၾကားထဲ ေဒသႏၱရ အမိန္႔ေတြထုတ္ျပန္တာေတြရွိရင္ေတာ့ ထပ္မံထုတ္ျပန္သြားမွာပါ မ႑ပ္ေတြမွာ တာ၀န္ပံုမွန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ ယာဥ္ထိန္းအင္အားထက္ ပိုမိုခ်ထားေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔အင္အားအေနနဲ႔ အရာရွိ ၁၅ ဦး ၊အျခားအဆင့္ ၆၀ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၇၅ ဦး ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ” ဟု ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

သႀကၤန္အႀကိဳပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန႔တိုင္းနွင့္ တပတ္လွ်င္ ၂ ရက္နႈန္းျဖင့္ ဗီြႏိုင္းမ်ားကပ္ျခင္း၊ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေ၀ျခင္း၊ အစရွိသည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား ပါ၀ါအိတ္ေဇာတပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းမ်ား၊ ၂ ဦးထက္ပို စီးနွင္ပါက ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ရာ ညဘက္မ်ားတြင္ လွည့္ကင္းမ်ားျဖင့္လည္း လွည့္လည္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ယာဥ္မ်ားေတြ႔ရွိ ပါကစစ္ေဆးအေရးယူ သည့္အဖြဲ႔မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္သြားျဖစ္ေၾကာင္း ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ယခုနွစ္တြင္ လမ္းေလ်ွာက္သႀကၤန္ ထားရွိမည္ျဖစ္ ကာ ဗဟိုမ႑ပ္၊ ေရပက္မ႑ပ္၊ စတုဒီတာမ႑ပ္မ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ မ႑ပ္မ်ား က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ လမ္းေလွ်ာက္သႀကၤန္ပါရွိပါက အမွတ္ (၁၈) ယာဥ္ထိန္းဒုတပ္ဖြဲ႔႔ခြဲ အေနျဖင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းလမးစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ယာဥ္ထိန္းတပ္ဖြဲ႔အင္အားပိုမို အသံုးျပဳကာေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ရဲမွဴးမ်ိဳးေဇာ္ေအာင္ကေျပာသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply