အရည္အေသြးမျပည့္သည့္ သရက္သီးမ်ား တင္ပို႔မႈ ကို မူဆယ္ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆိုင္းငံ့

0
131

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့သရက္မ်ားကို မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ တစ္ဆင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အသီးမရင့္မွည့္ခင္ တင္ပို႔လာေသာ အရည္အေသြးမျပည့္သည့္ သရက္သီးမ်ား တင္ပို႔မႈကို မူဆယ္သစ္သီးဝလံ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဆိုင္းငံ့ထားရျခင္းသည္ ျမန္မာ့သရက္သီးပို႔ကုန္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သရက္သီးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ဧၿပီလ (၁၅) ရက္အတြင္း သရက္သီးေရာင္းဝယ္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“မမွည့္ေသးတဲ့ သရက္သီးေတြကို တင္ပို႔လာေတာ့ ခ်ိဳရမယ့္ သရက္သီးက မခ်ိဳဘဲ ခ်ဥ္တယ္။ၾကာရွည္ အထားမခံဘဲ ရွံဳ႕ကုန္တယ္။ စိန္တစ္လံုးသရက္သီးက ခ်ိဳတယ္ဆိုျပီး တရုတ္ျပည္မွာ ေစ်းကြက္ ရေနေပမယ့္ ခုလို မရင့္မွည့္ဘဲ တင္ပို႔တဲ့အခါ မူလအရည္အေသြးအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ ၾကာရင္ ေစ်းကြက္ပ်က္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။´´ ဟု မူဆယ္သစ္သီးဝလံကုန္စည္ဒိုင္ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေမာင္ညႊန္႔ က ေျပာသည္။

သရက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ရာတြင္ အသီးလွေစရန္အတြက္ အိပ္စြပ္ျခင္းမ်ားကို သရက္စိုက္ေတာင္သူမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္ပို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း က သိရသည္။

“မူဆယ္က ပိတ္ထားတယ္လို႔ၾကားတယ္ ။ ခုလက္ရွိေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းဘက္က သရက္ေတြ ဝင္ေနတယ္ ။ တရုတ္ပို႔တာေတာ့မဟုတ္ဘူး ။ ျပည္တြင္းစားသံုးဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။´´ ဟု ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးႏိုင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သရက္သီးမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ တရုတ္ေစ်းကြက္၌ စိန္တစ္လံုးသရက္အမ်ိဳးအစားသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ဟသၤာ သရက္၊ ရင္ကြဲသရက္တို႔လည္းတင္ပို႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္​။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

ျမန္မာ့သရက္မ်ားကို မူဆယ္နယ္စပ္ဂိတ္မွ တစ္ဆင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး အသီးမရင့္မွည့္ခင္ တင္ပို႔လာေသာ အရည္အေသြးမျပည့္သည့္ သရက္သီးမ်ား တင္ပို႔မႈကို မူဆယ္သစ္သီးဝလံ ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆိုင္းငံ့ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဆိုင္းငံ့ထားရျခင္းသည္ ျမန္မာ့သရက္သီးပို႔ကုန္ အရည္အေသြး ႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သရက္သီးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ဧၿပီလ (၁၅) ရက္အတြင္း သရက္သီးေရာင္းဝယ္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားျခင္းျဖစ္သည္။

“မမွည့္ေသးတဲ့ သရက္သီးေတြကို တင္ပို႔လာေတာ့ ခ်ိဳရမယ့္ သရက္သီးက မခ်ိဳဘဲ ခ်ဥ္တယ္။ၾကာရွည္ အထားမခံဘဲ ရွံဳ႕ကုန္တယ္။ စိန္တစ္လံုးသရက္သီးက ခ်ိဳတယ္ဆိုျပီး တရုတ္ျပည္မွာ ေစ်းကြက္ ရေနေပမယ့္ ခုလို မရင့္မွည့္ဘဲ တင္ပို႔တဲ့အခါ မူလအရည္အေသြးအတိုင္းမဟုတ္ေတာ့ ၾကာရင္ ေစ်းကြက္ပ်က္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။´´ ဟု မူဆယ္သစ္သီးဝလံကုန္စည္ဒိုင္ ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းေမာင္ညႊန္႔ က ေျပာသည္။

သရက္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားတင္ပို႔ရာတြင္ အသီးလွေစရန္အတြက္ အိပ္စြပ္ျခင္းမ်ားကို သရက္စိုက္ေတာင္သူမ်ား ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ ဧၿပီလ ၁၅ ရက္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တင္ပို႔မႈမ်ားျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း က သိရသည္။

“မူဆယ္က ပိတ္ထားတယ္လို႔ၾကားတယ္ ။ ခုလက္ရွိေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းဘက္က သရက္ေတြ ဝင္ေနတယ္ ။ တရုတ္ပို႔တာေတာ့မဟုတ္ဘူး ။ ျပည္တြင္းစားသံုးဖို႔အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။´´ ဟု ျမန္မာ့သရက္ေစ်းကြက္ႏွင့္နည္းပညာဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးႏိုင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့သရက္သီးမ်ား တင္ပို႔ရာတြင္ တရုတ္ေစ်းကြက္၌ စိန္တစ္လံုးသရက္အမ်ိဳးအစားသည္ အဓိကျဖစ္ၿပီး ဟသၤာ သရက္၊ ရင္ကြဲသရက္တို႔လည္းတင္ပို႔ၾကေၾကာင္း သိရသည္​။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply