သႀကၤန္ရက္မ်ားတြင္ ရန္ကုန္စည္ပင္ နယ္နိမိတ္အတြင္း ဆိုင္ကယ္ စီးနင္းခြင့္ မျပဳဟုဆို

0
147

ရန္ကုန္ ဧၿပီ၂ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ကိုမည္သူ႔ကို မဆိုခြင့္ျပဳသြား မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ မွသိရသည္။

ေရသဘင္ပြဲေတာ္ဆင္ႏြဲ ခ်ိန္အတြင္း၌ လမ္းမေပၚမ်ား တြင္ေရႏွင့္ အျခားဆီ ကဲ႔သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေနႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ နိုင္ေစရန္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ား ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမွ ဆိုင္ကယ္ အသုံးျပဳသူ မ်ား အပါအဝင္ အားလုံးကိုဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ သႀကၤန္မွာဆိုင္ကယ္စီးျခင္းက လမ္းမေပၚ ေရထြက္ပက္တာမ်ားေတာ့ သာမန္အခ်ိန္ထက္ အႏၱရာယ္ရွိနိုင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ခြင့္မျပဳတာမ်ိဳးပါ”ဟုရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွတာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္းသြားလာေရးခက္ခဲမႈမရွိနိုင္ေစရန္ YBS ယာဥ္လိုင္း မ်ား ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာမႈ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေပၚပါက YRTA hot lineမ်ားျဖစ္သည့္ ၀၉၄၄၈၁၄၇၁၅၃ ၀၉၄၄၈၁၄၇၁၅၄၊ ၀၉၄၄၉၂၁၆၅၇၂ ၊ ၁၈၈၁ႏွင့္ ၀၁၂၃၉၉၈၈၁ တို႔ကိုသႀကၤန္ကာလအတြင္းဖြင့္လွစ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း၌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ မွလိုင္စင္ရွိ
လိုင္စင္မဲ႔ႏွင့္ စီစစ္ဆဲဆိုင္ကယ္စုစုေပါင္း ၄၇၆၁စီးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – Yangon Traffic Police

ရန္ကုန္ ဧၿပီ၂ ၂၀၁၈

၂၀၁၈ခုႏွစ္သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စည္ပင္နယ္နိမိတ္ အတြင္း၌ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ ကိုမည္သူ႔ကို မဆိုခြင့္ျပဳသြား မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ထံ မွသိရသည္။

ေရသဘင္ပြဲေတာ္ဆင္ႏြဲ ခ်ိန္အတြင္း၌ လမ္းမေပၚမ်ား တြင္ေရႏွင့္ အျခားဆီ ကဲ႔သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ား ရွိေနႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားမျဖစ္ နိုင္ေစရန္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ား ႏွင့္ဌာနဆိုင္ရာမွ ဆိုင္ကယ္ အသုံးျပဳသူ မ်ား အပါအဝင္ အားလုံးကိုဖမ္းဆီးအေရးယူသြားမည္ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနက ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး လုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အတြက္ သႀကၤန္မွာဆိုင္ကယ္စီးျခင္းက လမ္းမေပၚ ေရထြက္ပက္တာမ်ားေတာ့ သာမန္အခ်ိန္ထက္ အႏၱရာယ္ရွိနိုင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ခြင့္မျပဳတာမ်ိဳးပါ”ဟုရန္ကုန္တိုင္းယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွတာဝန္ရွိသူကေျပာသည္။

သႀကၤန္ကာလအတြင္းသြားလာေရးခက္ခဲမႈမရွိနိုင္ေစရန္ YBS ယာဥ္လိုင္း မ်ား ေျပးဆြဲေပးသြားမည္ျဖစ္ကာ အမ်ားျပည္သူ ခရီးသြားလာမႈ အခက္အခဲ မ်ားျဖစ္ေပၚပါက YRTA hot lineမ်ားျဖစ္သည့္ ၀၉၄၄၈၁၄၇၁၅၃ ၀၉၄၄၈၁၄၇၁၅၄၊ ၀၉၄၄၉၂၁၆၅၇၂ ၊ ၁၈၈၁ႏွင့္ ၀၁၂၃၉၉၈၈၁ တို႔ကိုသႀကၤန္ကာလအတြင္းဖြင့္လွစ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း၌ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ မွလိုင္စင္ရွိ
လိုင္စင္မဲ႔ႏွင့္ စီစစ္ဆဲဆိုင္ကယ္စုစုေပါင္း ၄၇၆၁စီးကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမစု

ဓာတ္ပံု – Yangon Traffic Police

Leave a Reply