ၿငိမ္းစုစီျပင္ဆင္ခ်က္ ဖ်က္သိမ္ေရး စေတကာကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

0
135

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရး အတြက္ စေတကာကမ္ပိန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စေတကာကမ္းပိန္းကို WE GENERATION NETWORK က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ အလုပ္သမား မ်ားအား ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအေၾကာင္းသိရွိေစရန္အတြက္ စေတကာမ်ား လိုက္လံ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မညီညႊတ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲ တစ္ခုကိုလည္း မတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ လ အတြင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ စေတကာကမ္းပိန္းမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကား ထားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စာရင္းေပးထားသည္။

ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၂၀ ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – WE GENERATION NETWORK

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ဥပေဒ ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ဖ်က္သိမ္းေပးေရး အတြက္ စေတကာကမ္ပိန္းတစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လိႈင္သာယာ ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ယေန႔မနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ စေတကာကမ္းပိန္းကို WE GENERATION NETWORK က ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ရွိ အလုပ္သမား မ်ားအား ၿငိမ္းစုစီဥပေဒအေၾကာင္းသိရွိေစရန္အတြက္ စေတကာမ်ား လိုက္လံ ကမ္းလွမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအား ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္မညီညႊတ္ေသာေၾကာင့္ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း အမ်ားအျပားက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲ တစ္ခုကိုလည္း မတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္း ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပပြဲ မ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္ လ အတြင္းက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ စေတကာကမ္းပိန္းမ်ားသာ ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားကို ျပန္လည္ ေျပာၾကား ထားသည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့စဥ္က တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္လည္း တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစုက ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ စာရင္းေပးထားသည္။

ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ခဲ့သည့္ ယင္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီ ၂၀ ေက်ာ္က ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ဓာတ္ပံု – WE GENERATION NETWORK

Leave a Reply