က်န္းမာေရးအာမခံ ပုံစံအသစ္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ စီစဥ္ေန

0
158

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ၂ ၊၂၀၁၈

လက္ရွိတြင္ ေရာင္းခ်ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ က်န္းမာေရးအာမခံအစား ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေႀကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ိဳးအစားကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက တစ္ယူနစ္လ်ွင္ ေငြက်ပ္၅၀၀၀၀ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၃ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း အာမခံထားရွိမႈသည္ ဝယ္ယူသူရွိေသာ္လည္း နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ခံစားခြင့္အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ရွာေဖြကာပုံစံအသစ္ကို ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“က်န္းမာေရးအာမခံ အသစ္ထြက္တာက ေနာက္ထပ္၂လေလာက္ ေမနဲ႕ဇြန္ေလာက္မွာ ပုံစံအသစ္နဲ႔ထြက္လာမယ္။ နဂိုကနဲ႔ ကြာတာက အကာအကြယ္ေလးေတြ သတ္မွတ္တာ ပိုတိုးလာမယ္။ အျပင္ ေဆးခန္းျပတာေလးေတြ ပါလာမယ္။ ပရီမီယံေၾကး မတိုးဘဲ အကာ အကြယ္ေတြ ပိုတိုးလာမွာပါ”ဟု CB Insurance မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေသာင္းဟန္ကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံအသစ္ကို အသက္အရြယ္အလိုက္ ခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးနိုင္ရန္ ႏွင့္က်န္းမာေရးအာမခံရ ရွိနိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ မႈမ်ားလည္းထည့္သြင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။

လက္ရွိေရာင္းခ်ထားေသာ က်န္းမာေရးအာမခံသည္၅ယူနစ္အထိ အမ်ားဆုံးဝယ္ယူနိုင္ၿပီး အာမခံ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ရွိကာ ေဆးရုံ တက္ရပါက ရက္၃၀အထိ တစ္ရက္လ်ွင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း ေလ်ာ္ေၾကးရနိုင္ေၾကာင္း ေသဆုံးပါက ေဆးရုံစရိတ္ အပါအဝင္ က်ပ္ေငြ ၁၀သိန္းေလ်ာ္ေၾကးရရွိနိုင္မည္ဟုသိရသည္။

ေမစု

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ၂ ၊၂၀၁၈

လက္ရွိတြင္ ေရာင္းခ်ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနေသာ က်န္းမာေရးအာမခံအစား ဝန္ေဆာင္မႈပုံစံ အမ်ိဳးအစားအသစ္မ်ား ထပ္မံထုတ္လုပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ ေနေႀကာင္း ျမန္မာ့အာမခံလုပ္ငန္းမွ သိရသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံအမ်ိဳးအစားကို၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက တစ္ယူနစ္လ်ွင္ ေငြက်ပ္၅၀၀၀၀ျဖင့္ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၃ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း အာမခံထားရွိမႈသည္ ဝယ္ယူသူရွိေသာ္လည္း နည္းပါးေနေသာေၾကာင့္ ခံစားခြင့္အပါအဝင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ ရွာေဖြကာပုံစံအသစ္ကို ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

“က်န္းမာေရးအာမခံ အသစ္ထြက္တာက ေနာက္ထပ္၂လေလာက္ ေမနဲ႕ဇြန္ေလာက္မွာ ပုံစံအသစ္နဲ႔ထြက္လာမယ္။ နဂိုကနဲ႔ ကြာတာက အကာအကြယ္ေလးေတြ သတ္မွတ္တာ ပိုတိုးလာမယ္။ အျပင္ ေဆးခန္းျပတာေလးေတြ ပါလာမယ္။ ပရီမီယံေၾကး မတိုးဘဲ အကာ အကြယ္ေတြ ပိုတိုးလာမွာပါ”ဟု CB Insurance မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါရိုက္တာ ဦးေသာင္းဟန္ကေျပာသည္။

က်န္းမာေရးအာမခံအသစ္ကို အသက္အရြယ္အလိုက္ ခံစားခြင့္မ်ား သတ္မွတ္ေပးနိုင္ရန္ ႏွင့္က်န္းမာေရးအာမခံရ ရွိနိုင္သည့္ ကန္႔သတ္ မႈမ်ားလည္းထည့္သြင္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္းမွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကေျပာသည္။

လက္ရွိေရာင္းခ်ထားေသာ က်န္းမာေရးအာမခံသည္၅ယူနစ္အထိ အမ်ားဆုံးဝယ္ယူနိုင္ၿပီး အာမခံ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ရွိကာ ေဆးရုံ တက္ရပါက ရက္၃၀အထိ တစ္ရက္လ်ွင္ က်ပ္တစ္ေသာင္းႏႈန္း ေလ်ာ္ေၾကးရနိုင္ေၾကာင္း ေသဆုံးပါက ေဆးရုံစရိတ္ အပါအဝင္ က်ပ္ေငြ ၁၀သိန္းေလ်ာ္ေၾကးရရွိနိုင္မည္ဟုသိရသည္။

ေမစု

Leave a Reply