မြန္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အဖဲြ႕၀င္မ်ား၏ လုပ္ငန္းရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္

0
161

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မတ္လ ၂၃ရက္ေန႕တြင္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မြန္ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ လုပ္ငန္းရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႕ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း လုပ္တာပါ ။ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္တာေတြ လုပ္ငန္းအရဘယ္ရက္မွာဘာလုပ္မယ္ဆိုတာေတြေပါ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဥကၠ႒ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္က ဦးႏိုင္၀င္းလွ ၊ ဒုဥကၠ႒ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘက္ကဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး နဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးကေတာ့ ကၽြန္မကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္”ဟု ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ တြင္ ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္ ၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားဘက္မွ ႏိုင္၀င္းလွ ၊ ႏိုင္ေအာင္မေငး ႏွင့္ ပဒိုေစာ လွထြန္ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းႏိုင္ ၊ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ႏွင့္ ဦးခ်မ္းျမင့္တုိ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမစမွီ နံနက္ပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကိုNRPC ဒုဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ ၍ က်င္းပခဲ့သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၀ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ရန္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – ဦးလွေမာင္ေရႊ

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ အား ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မတ္လ ၂၃ရက္ေန႕တြင္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မြန္ျပည္နယ္အစုိးရ အဖဲြ႕႐ံုးတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ လုပ္ငန္းရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ ပအို၀္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ကေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႕ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအေနနဲ႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀း လုပ္တာပါ ။ ဒီအစည္းအေ၀းမွာ ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ခ်မွတ္တာေတြ လုပ္ငန္းအရဘယ္ရက္မွာဘာလုပ္မယ္ဆိုတာေတြေပါ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္ ။ ဥကၠ႒ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီဘက္က ဦးႏိုင္၀င္းလွ ၊ ဒုဥကၠ႒ကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပါတီဘက္ကဦးမင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး နဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးကေတာ့ ကၽြန္မကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္”ဟု ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ကေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ဖဲြ႕စည္းေပးခဲ့သည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ တြင္ ေဒၚစံ၀င့္ခိုင္ ၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဗိုလ္မွဴးႀကီးတင္ထြဋ္ ၊ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာခင္ေဆာင္ ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားဘက္မွ ႏိုင္၀င္းလွ ၊ ႏိုင္ေအာင္မေငး ႏွင့္ ပဒိုေစာ လွထြန္ ၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားဘက္မွ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းႏိုင္ ၊ မင္းေက်ာ္ေဇယ်ာဦး ႏွင့္ ဦးခ်မ္းျမင့္တုိ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအစည္းအေ၀းမစမွီ နံနက္ပိုင္းက မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕႐ံုးတြင္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပေရးဆိုင္ရာ ညိွႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကိုNRPC ဒုဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ ၍ က်င္းပခဲ့သည္။

ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ဒုတိယအႀကိမ္အစည္းအေ၀းကို မတ္လ ၂၀ရက္ေန႕တြင္ ျပဳလုပ္ရန္သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရ သည္။

ကိုဥာဏ္

ဓာတ္ပံု – ဦးလွေမာင္ေရႊ

Leave a Reply