ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ ေရကစားမ႑ပ္ ၆၆ခုခြင့္ျပဳ

0
178

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ေရကစားမ႑ပ္ ၆၆ခုအားဧၿပီလ ၂ရက္ေန႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွသိရသည္။

“ဒီႏွစ္သႀကၤန္အတြက္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၉ခု ၊ အလတ္က ၁၁ခု ၊ လမ္း ေလ်ာက္သႀကၤန္က ၄ခု နဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးေတြအတြက္ ၃၂ ခုကို မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ခ်ထားေပးလိုက္ပါတယ္” ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါမစ္က်သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စေပၚေငြသြင္းကာစတင္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္မတုိင္မီ ၃ရက္အလုိတြင္အၿပီးတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္အႀကီးေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက မ်က္ႏွာစာအရွည္ ေပ ၁၂၀မွ ၁၅၀ ၊အေနာက္ဘက္သို႕ ေပ ၄၀ ႏွင့္ အျမင့္ ေပ၂၀ အထိေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀၀တင္ရမည္ျဖစ္ကာ မ႑ပ္ အလတ္အတြက္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၅၀ ၊ အေနာက္ဘက္ ေပ ၃၀ ၊ အျမင့္ ၁၈ေပ အထိေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ စတုဒီသာေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေလ်ာက္သႀကၤန္ကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွတဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒသာကၽြန္း ၊ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံတို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္က မိသားစုႏွင့္ကုမၸဏီေရကစားမ႑ပ္ အႀကီး ၁၇ခု ၊ အလတ္ ၄ခု စုစုေပါင္း ၂၁ခုခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၂ ၊ ၂၀၁၈

ရန္ကုန္သႀကၤန္အတြက္ေရကစားမ႑ပ္ ၆၆ခုအားဧၿပီလ ၂ရက္ေန႕တြင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္းရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံမွသိရသည္။

“ဒီႏွစ္သႀကၤန္အတြက္ မ႑ပ္အႀကီး ၁၉ခု ၊ အလတ္က ၁၁ခု ၊ လမ္း ေလ်ာက္သႀကၤန္က ၄ခု နဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးေတြအတြက္ ၃၂ ခုကို မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ပါမစ္ခ်ထားေပးလိုက္ပါတယ္” ဟု အင္ဂ်င္နီယာဌာန (လမ္းႏွင့္တံတား)မွတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါမစ္က်သည့္အခ်ိန္မွစ၍ စေပၚေငြသြင္းကာစတင္ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ၿပီး သႀကၤန္မတုိင္မီ ၃ရက္အလုိတြင္အၿပီးတည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

သႀကၤန္မ႑ပ္အႀကီးေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက မ်က္ႏွာစာအရွည္ ေပ ၁၂၀မွ ၁၅၀ ၊အေနာက္ဘက္သို႕ ေပ ၄၀ ႏွင့္ အျမင့္ ေပ၂၀ အထိေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳထားၿပီး အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း ၂၀၀တင္ရမည္ျဖစ္ကာ မ႑ပ္ အလတ္အတြက္ မ်က္ႏွာစာ ေပ ၅၀ ၊ အေနာက္ဘက္ ေပ ၃၀ ၊ အျမင့္ ၁၈ေပ အထိေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိၿပီး အာမခံစေပၚေငြ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယခုႏွစ္သႀကၤန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕က ပထမဆံုး အႀကိမ္ အျဖစ္ သခင္ျမပန္းၿခံတြင္ စတုဒီသာေကၽြးေမြးမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းေလ်ာက္သႀကၤန္ကို မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံမွတဆင့္ ကန္ေတာ္ႀကီးေျမပေဒသာကၽြန္း ၊ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံတို႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ဟုေၾကညာထားသည္။

ယခင္ႏွစ္သႀကၤန္က မိသားစုႏွင့္ကုမၸဏီေရကစားမ႑ပ္ အႀကီး ၁၇ခု ၊ အလတ္ ၄ခု စုစုေပါင္း ၂၁ခုခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ကိုဥာဏ္ 

Leave a Reply