ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၄ ရာစု ေရွးေဟာင္းဘုရားႏွင့္ ေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာမ်ား တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိ

0
158

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အၾကား ၿပိဳင္းေတာင္တြင္ ေရွးေဟာင္းဘုရား တစ္ဆူႏွင့္ ေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာ မ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန အဖြဲ႔မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ ၿပိဳင္းေတာင္ ေတာင္ဦးတြင္ ၿခံဳႏြယ္မ်ားရွင္းလင္းစဥ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီီး ယင္းလက္ရာ မ်ားသည္ ၁၄ ရာစုႏွင့္ ၁၅ ရာစုလက္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ ေျမာက္ဦးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းထိုက္ က ေျပာသည္။

“ ၿပိဳင္းေတာင္ေပၚ ၿခံဳေတြရွင္းရင္းေတြ႔တယ္။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူ ေတြ႔တယ္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္က ေတာ့ သံုးပိုင္းေလာက္က်ိဳးေနတယ္။ က်န္တဲ့ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြေတြ႔တယ္။ ၁၄၊ ၁၅ ရာစု လက္ရာေတြလို႔ ခန္႔မွန္းတယ္။ “ ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းထိုက္ က ပဥၥမလိႈင္း မီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုမ်ားကို မတ္ ၃၀ ရက္က စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွာေဖြမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ားပါ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶႏွင့္ ဟိႏၵဴအယူအဆ လက္ရာမ်ားကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရကာ ေျမာက္ဦးတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ လက္ရာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေၾကာင္းလည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ေျပာသည္။

၄င္း ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးသည့္ဆရာေတာ္မွာ စစ္ေတြသို႔ေရာက္ရွိ ေနေသာေၾကာင္း ဆရာေတာ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ညိႈႏိႈင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo : DoA Mrauk U

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အၾကား ၿပိဳင္းေတာင္တြင္ ေရွးေဟာင္းဘုရား တစ္ဆူႏွင့္ ေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာ မ်ားကို တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္း သုေတသန အဖြဲ႔မွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ပုဏၰားကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ၾကားရွိ ၿပိဳင္းေတာင္ ေတာင္ဦးတြင္ ၿခံဳႏြယ္မ်ားရွင္းလင္းစဥ္ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီီး ယင္းလက္ရာ မ်ားသည္ ၁၄ ရာစုႏွင့္ ၁၅ ရာစုလက္ရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ ေရွးေဟာင္းဦးစီးဌာနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ဦးစီးဌာန၊ ေျမာက္ဦးဌာနခြဲမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းထိုက္ က ေျပာသည္။

“ ၿပိဳင္းေတာင္ေပၚ ၿခံဳေတြရွင္းရင္းေတြ႔တယ္။ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ တစ္ဆူ ေတြ႔တယ္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္က ေတာ့ သံုးပိုင္းေလာက္က်ိဳးေနတယ္။ က်န္တဲ့ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာေတြေတြ႔တယ္။ ၁၄၊ ၁၅ ရာစု လက္ရာေတြလို႔ ခန္႔မွန္းတယ္။ “ ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသန္းထိုက္ က ပဥၥမလိႈင္း မီဒီယာ၏ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။

အဆိုပါ ေရွးေဟာင္းဆင္းတုမ်ားကို မတ္ ၃၀ ရက္က စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး ဆက္လက္တူးေဖာ္ရွာေဖြမႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ားပါ ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶႏွင့္ ဟိႏၵဴအယူအဆ လက္ရာမ်ားကိုေတြ႔ရွိခဲ့ရကာ ေျမာက္ဦးတြင္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ လက္ရာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူေၾကာင္းလည္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴး က ေျပာသည္။

၄င္း ပစၥည္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေတာင္တြင္ သီတင္းသံုးသည့္ဆရာေတာ္မွာ စစ္ေတြသို႔ေရာက္ရွိ ေနေသာေၾကာင္း ဆရာေတာ္ျပန္ေရာက္သည့္အခါတြင္ ညိႈႏိႈင္းၿပီး ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Photo : DoA Mrauk U

Leave a Reply