ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဇာတ္အဖြဲ႕ကား ေခ်ာက္ထဲက် ၊လူ (၄) ဦးေသဆံုးေၾကာင္း ကနဦးသိရ

0
148

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ ညက ေအာင္ဆန္းပြင့္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔၏ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူေလးဦးအထိရွိေနေၾကာင္း သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ က ကနဦး သိရသည္။

ဇာတ္ကားတစ္စီးလံုး ေခ်ာက္ထဲထိုးက်ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုလက္ရွိတြင္ ေဒသခံ တပ္မေတာ္သား ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားက ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားေစာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဇာတ္ကားေမွာက္သည့္ေနရာသို႔ သဘင္အစည္းအရံုး (ဗဟို) ၊ သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) ၊မႏၲေလး သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ၊ မေကြး သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ တို႔ သြားေရာက္ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဒု႒ဝတီျမစ္အေရွ႕ဘက္ ၆ ဖာလံုခန္႔အကြာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဇာတ္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ မင္းမင္းဦး အလွသစ္ဇာတ္အဖြဲ႔ကားတိမ္းေမွာက္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာ ရသူအေျမာက္အျမားရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၂၊ ၂၀၁၈

ရခိုင္ျပည္နယ္ ဂြၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ ညက ေအာင္ဆန္းပြင့္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ႔၏ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ေသဆံုးသူေလးဦးအထိရွိေနေၾကာင္း သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ က ကနဦး သိရသည္။

ဇာတ္ကားတစ္စီးလံုး ေခ်ာက္ထဲထိုးက်ျခင္းျဖစ္ကာ ယခုလက္ရွိတြင္ ေဒသခံ တပ္မေတာ္သား ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား ႏွင့္ လူမႈကူညီေရးအသင္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕မ်ားက ကူညီကယ္ဆယ္မႈမ်ားေစာင္ရြက္လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းဇာတ္ကားေမွာက္သည့္ေနရာသို႔ သဘင္အစည္းအရံုး (ဗဟို) ၊ သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ (ဗဟို) ၊မႏၲေလး သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ၊ မေကြး သဘင္လူမႈကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးေကာ္မတီ တို႔ သြားေရာက္ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္ ။

မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ဒု႒ဝတီျမစ္အေရွ႕ဘက္ ၆ ဖာလံုခန္႔အကြာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဇာတ္အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္သည့္ မင္းမင္းဦး အလွသစ္ဇာတ္အဖြဲ႔ကားတိမ္းေမွာက္ခဲ့ၿပီး ေသဆံုးဒဏ္ရာ ရသူအေျမာက္အျမားရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply