ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိုင္ငံေရာက္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံနိုင္ရန္ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္စီစစ္ထား

0
133

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ ၊၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ လက္ခံ နိုင္ရန္ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ စီစစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

“အခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာနိုင္ငံထဲက ထုတ္ေပးတဲ့စာရင္း ၈၀၀၀ ထဲကေနမွ ၈၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးၿပီးၿပီ။ အဲ့လူေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြအခိုင္အမာေတြ႔တယ္။ ဒီလူေတြကို ေစလႊတ္မယ္ဆို လက္ခံနိုင္ပါတယ္ဆိုတာကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တဆင့္ တဖက္နိုင္ငံကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotel တြင္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသိရွိနားလည္၍ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္လက္ခံနိုင္ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွ မည္သည့္အခ်ိန္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ကို ဆက္သြယ္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ လူဦးေရ ၈၀၀၀ ေက်ာ္စာရင္းေပးထားေသာ္လည္း တဖက္နိုင္ငံနွင့္ သတ္မွတ္ထား သည့္ MOU ထိုးထားသည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ စီစစ္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္လက္ခံနိုင္ရန္ ဇန္န၀ါရီ လမွ စတင္ကာ နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပန္လည္ လက္ခံနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္သူမ်ားျဖစ္ရန္၊ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လာခ်င္သူမ်ားျဖစ္ရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား အားလိုက္နာရန္ နွင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဆင့္ဆင့္မွ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအားျပန္လည္စီိစစ္လက္ခံနိုင္ရန္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲစခန္းနွင့္ ငါးခူရစခန္းတို႔အား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိရာ တေန႔လွ်င္ လူဦးေရ ၁၅၀ ဦးအား စစ္ေဆးလက္ခံနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈမ်ား ခံယူနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၃ ၊၂၀၁၈

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ လက္ခံ နိုင္ရန္ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ စီစစ္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးဦးသိန္းေဆြကေျပာသည္။

“အခုအခ်ိန္ထိ ျမန္မာနိုင္ငံထဲက ထုတ္ေပးတဲ့စာရင္း ၈၀၀၀ ထဲကေနမွ ၈၀၀ ေက်ာ္ကို စစ္ေဆးၿပီးၿပီ။ အဲ့လူေတြကို ျမန္မာနိုင္ငံမွာေနတယ္ဆိုတဲ့ အေထာက္အထားေတြအခိုင္အမာေတြ႔တယ္။ ဒီလူေတြကို ေစလႊတ္မယ္ဆို လက္ခံနိုင္ပါတယ္ဆိုတာကို အလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာနမွ တဆင့္ တဖက္နိုင္ငံကို အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္” ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ Grand Amara Hotel တြင္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ထိုင္းနိုင္ငံရွိ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအား ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားသိရွိနားလည္၍ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအၿပီးတြင္ သတင္းေထာက္မ်ား၏ေမးျမန္းမႈအား ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျပန္လည္လက္ခံနိုင္ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္မွ အဆင္သင့္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံမွ မည္သည့္အခ်ိန္ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ကို ဆက္သြယ္လာျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း၊ ျပန္လည္၀င္ေရာက္ရန္ လူဦးေရ ၈၀၀၀ ေက်ာ္စာရင္းေပးထားေသာ္လည္း တဖက္နိုင္ငံနွင့္ သတ္မွတ္ထား သည့္ MOU ထိုးထားသည့္အခ်က္မ်ားနွင့္ကိုက္ညီမႈမရွိသည့္အတြက္ လူဦးေရ ၈၀၀ ေက်ာ္ကိုသာ စီစစ္လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြ ကေျပာသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံေရာက္ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္လက္ခံနိုင္ရန္ ဇန္န၀ါရီ လမွ စတင္ကာ နွစ္နိုင္ငံသေဘာတူေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ျပင္ ျပန္လည္ လက္ခံနိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ လက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံမွ သြားေရာက္သူမ်ားျဖစ္ရန္၊ ကိုယ္တိုင္ ျပန္လာခ်င္သူမ်ားျဖစ္ရန္၊ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိပါက တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား အားလိုက္နာရန္ နွင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ေရာက္ရွိေနခ်ိန္ ေမြးဖြားသည့္ ကေလးငယ္မ်ား(ဘဂၤလားေဒ့ရွ္) သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအဆင့္ဆင့္မွ ေထာက္ခံခ်က္ေတြ ၊ သေဘာတူညီခ်က္ေတြလိုအပ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားအားျပန္လည္စီိစစ္လက္ခံနိုင္ရန္ ေတာင္ၿပိဳလက္၀ဲစခန္းနွင့္ ငါးခူရစခန္းတို႔အား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိရာ တေန႔လွ်င္ လူဦးေရ ၁၅၀ ဦးအား စစ္ေဆးလက္ခံနိုင္ရန္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ား၏ စစ္ေဆးမႈမ်ား ခံယူနိုင္ရန္ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။

ယဥ္ေကႏြယ္

Leave a Reply