ေမ်ာက္တစ္ေကာင္၏ခိုးယူျခင္းခံခဲ့ရသည့္ ၁၆ ရက္သားကေလးငယ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီျဖစ္

0
137

နယူးေဒလီ ဧၿပီ ၃

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း အုိဒီသွ်ျပည္နယ္၌ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္၏သယ္ေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အသက္ ၁၆ ရက္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ ေရတြင္းတစ္ခုထဲတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေနအိမ္ထဲရွိ ျခင္ေထာင္ထဲတြင္ အိပ္ေနသည့္ ကေလးငယ္ကို ေမ်ာက္က ခိုးယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူက သားျဖစ္သူကုိ ေမ်ာက္က သယ္ေဆာင္သြားသည္ကို ျမင္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမ်ာက္သည္ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတက္ကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴး အက္စ္အမ္ဘာရယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သစ္ေတာအရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေရတြင္းတစ္ခုထဲတြင္ ကေလးငယ္၏႐ုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္သည္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းေဆးပညာရွင္ မ်ားကေျပာဆုိခဲဲ့သည္ဟု ဘာရယ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ ကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိမေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမ်ာက္သည္ ေရတြင္းထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိ္င္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မိသားစုသည္ ေမ်ာက္က ကေလးကုိသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ကတ္တက္စီရင္စု တာလာဘာစ္တာေက်းရြာ၌ အခင္းျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ အခိုးခံရသည့္ ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ ေမ်ာက္မ်ားသည္ လူမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေက်းရြာေနသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္မတ္တြင္ အိုဒီသွ်ရွိ ကရန္ဒရာပါဒါစီရင္စု၌ ေမ်ာက္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း ဟိႏၵဴစတန္တုိင္းမ္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။ ယင္းလမွာပင္ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္က ဦးေခါင္းေပၚသို႔ ခုန္က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္္မ်ားေနထုိင္ရာေနရာမ်ားေပ်ာက္ဆံုးမႈေၾကာင့္ လူမ်ားေနထုိင္သည့္အရပ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

နယူးေဒလီ ဧၿပီ ၃

အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ပိုင္း အုိဒီသွ်ျပည္နယ္၌ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္၏သယ္ေဆာင္သြားျခင္းခံခဲ့ရသည့္ အသက္ ၁၆ ရက္အရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏႐ုပ္အေလာင္းကုိ ေရတြင္းတစ္ခုထဲတြင္ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယရဲတပ္ဖဲြ႕ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေနအိမ္ထဲရွိ ျခင္ေထာင္ထဲတြင္ အိပ္ေနသည့္ ကေလးငယ္ကို ေမ်ာက္က ခိုးယူသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူက သားျဖစ္သူကုိ ေမ်ာက္က သယ္ေဆာင္သြားသည္ကို ျမင္လုိက္ေသာေၾကာင့္ ေအာ္ဟစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေမ်ာက္သည္ အိမ္ေခါင္မိုးေပၚတက္ကာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ရဲမွဴး အက္စ္အမ္ဘာရယ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သစ္ေတာအရာရွိမ်ားႏွင့္အတူ ရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မတ္ ၃၁ ရက္တြင္ ေရတြင္းတစ္ခုထဲတြင္ ကေလးငယ္၏႐ုပ္အေလာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ကေလးငယ္သည္ ေရနစ္ေသဆံုးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မႈခင္းေဆးပညာရွင္ မ်ားကေျပာဆုိခဲဲ့သည္ဟု ဘာရယ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ ကေလး၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဒဏ္ရာမ်ားကုိမေတြ႕ရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေမ်ာက္သည္ ေရတြင္းထဲသုိ႔ ပစ္ခ်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ႏုိ္င္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

မိသားစုသည္ ေမ်ာက္က ကေလးကုိသတ္ျဖတ္ခဲ့သည္ဟု ယူဆ ေသာေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕စခန္းတြင္ အမႈဖြင့္ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။ ကတ္တက္စီရင္စု တာလာဘာစ္တာေက်းရြာ၌ အခင္းျဖစ္ပြားခ့ဲျခင္းျဖစ္သည္။ ကေလးငယ္ အခိုးခံရသည့္ ေနရာတစ္ဝုိက္တြင္ ေမ်ာက္မ်ားသည္ လူမ်ားကုိ ေႏွာင့္ယွက္မႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ေက်းရြာေနသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္မတ္တြင္ အိုဒီသွ်ရွိ ကရန္ဒရာပါဒါစီရင္စု၌ ေမ်ာက္မ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပိတ္ထားခဲ့ရေၾကာင္း ဟိႏၵဴစတန္တုိင္းမ္သတင္းစာကေဖာ္ျပခဲဲ့သည္။ ယင္းလမွာပင္ အစိုးရဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ ေမ်ာက္တစ္ေကာင္က ဦးေခါင္းေပၚသို႔ ခုန္က်ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိၿပီးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာ ကေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေတာ႐ိုင္းတိရစာၦန္္မ်ားေနထုိင္ရာေနရာမ်ားေပ်ာက္ဆံုးမႈေၾကာင့္ လူမ်ားေနထုိင္သည့္အရပ္မ်ားသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply