မေလးရွားအစိုးရ သတင္းတုႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒၾကမ္းကုိ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း

0
124

ကြာလာလမ္ပူ ဧၿပီ ၃

ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေလးရွားအစိုးရသည္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခြင့္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ တင္သြင္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသာမက ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ ထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ 1MDB ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအလဲြသံုးစားလုပ္မႈကုိ ေဝဖန္သူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္ အဓိကရည္ရြယ္ထားပံံုရေနသည္။ မေလးရွား၌ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ လာမည့္ရက္ပိုိင္းအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နာဂ်စ္သည္ တတိယ သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အား အာဏာရ ဘာရီဆန္နာစီယြန္နယ္( ဘီအင္န္) ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းအရ သတင္း တုျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအား ကနဦးတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ ၅၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၃၀၀၀၀) ခ်မွတ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ေထာင္ဒဏ္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ သတင္းမွား ျဖန္႔ခ်ိမႈကိုသာ ကန္႔သတ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဇာလီနာေအာ့သ္မန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံအမတ္မ်ားကမူ ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ညီမွ်ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမည္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘီအင္န္အမတ္မ်ားသာ အမ်ားစုရွိေနေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ဖြယ္လည္းရွိေနသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာရန္ မေလးရွားဘုရင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ၎တို႔မႏွစ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္အတြက္ ယခုဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္းၿပီး လွည့္စားရန္ ႀကိဳးပမ္းလိုက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈ အဖဲြ႕၏အာရွဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဘရတ္အာဒမ္စ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ မည္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္ကိုမဆို သတင္းတုအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမွားဟု ယူဆရသည္ကို ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ဘေလာ္ဂါ၊ သတင္းမွားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ သတင္းတစ္ခုကို လူမႈမီဒီယာတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ သတင္း မွားကုိ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူမ်ားသည္လည္း ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္နီးခ်င္း စင္ကာပူရွိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္သည္လည္း သတင္းတုမ်ားကိုႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုေရးဆဲြရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္းကိန္းတြင္ မေလးရွားသည္ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ အနက္ အဆင့္ ၁၄၄ ရရွိခဲ့သည္။ အဆင့္မ်ားေလ လြတ္လပ္ခြင့္နည္းေလျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

ကြာလာလမ္ပူ ဧၿပီ ၃

ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ အတိုက္အခံမ်ားက ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း မေလးရွားအစိုးရသည္ သတင္းမွားျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားကို ေထာင္ဒဏ္ေျခာက္ႏွစ္ အထိ ခ်မွတ္ခြင့္ရွိသည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကုိ လႊတ္ေတာ္သို႔ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ တင္သြင္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ႏုိင္ငံျခားသာမက ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားကိုပါ ပစ္မွတ္ ထားၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္ 1MDB ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပံုေငြအလဲြသံုးစားလုပ္မႈကုိ ေဝဖန္သူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္ အဓိကရည္ရြယ္ထားပံံုရေနသည္။ မေလးရွား၌ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားကုိ လာမည့္ရက္ပိုိင္းအတြင္း က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး နာဂ်စ္သည္ တတိယ သက္တမ္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိေရး အျပင္းအထန္ႀကိဳးပမ္းေနသည္။

လက္ရွိလႊတ္ေတာ္အား အာဏာရ ဘာရီဆန္နာစီယြန္နယ္( ဘီအင္န္) ညႊန္႔ေပါင္းအဖဲြ႕က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ဥပေဒၾကမ္းအရ သတင္း တုျဖန္႔ခ်ိသူမ်ားအား ကနဦးတြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ ဒဏ္ေငြ ရင္းဂစ္ ၅၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၁၃၀၀၀၀) ခ်မွတ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရသည္ ေထာင္ဒဏ္ကိုေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကုိ ကန္႔သတ္ရန္မဟုတ္ဘဲ သတင္းမွား ျဖန္႔ခ်ိမႈကိုသာ ကန္႔သတ္ရန္ ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ အဇာလီနာေအာ့သ္မန္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အတိုက္အခံအမတ္မ်ားကမူ ဥပေဒသည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိ ခြင့္ကိုကန္႔သတ္ၿပီး ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ညီမွ်ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဝဖန္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးမည္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘီအင္န္အမတ္မ်ားသာ အမ်ားစုရွိေနေသာေၾကာင့္ အတည္ျပဳႏိုင္ဖြယ္လည္းရွိေနသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ သက္ေရာက္မႈ ရွိလာရန္ မေလးရွားဘုရင္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကုိ ေတာင္းခံရမည္ျဖစ္သည္။

အစိုးရသည္ ၎တို႔မႏွစ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို ပိတ္ပင္ရန္အတြက္ ယခုဥပေဒၾကမ္းကိုတင္သြင္းၿပီး လွည့္စားရန္ ႀကိဳးပမ္းလိုက္ျခင္း သာျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈ အဖဲြ႕၏အာရွဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲ ဘရတ္အာဒမ္စ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။ မည္သည့္သတင္း အခ်က္အလက္ကိုမဆို သတင္းတုအျဖစ္သတ္မွတ္ႏုိင္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

သတင္းမွားဟု ယူဆရသည္ကို ျဖန္႔ခ်ိသည့္ ဘေလာ္ဂါ၊ သတင္းမွားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ သတင္းတစ္ခုကို လူမႈမီဒီယာတြင္ ျဖန္႔ခ်ိသူ၊ သတင္း မွားကုိ ေဟာေျပာပို႔ခ်သူမ်ားသည္လည္း ျပစ္မႈက်ဴး လြန္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒၾကမ္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

အိမ္နီးခ်င္း စင္ကာပူရွိ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္သည္လည္း သတင္းတုမ်ားကိုႏွိမ္နင္းႏုိင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုေရးဆဲြရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕သတင္းစာ လြတ္လပ္ခြင့္ အညႊန္းကိန္းတြင္ မေလးရွားသည္ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ အနက္ အဆင့္ ၁၄၄ ရရွိခဲ့သည္။ အဆင့္မ်ားေလ လြတ္လပ္ခြင့္နည္းေလျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply