ျမန္မာႏုို္င္ငံ၌ ဘဂၤါလီဆန္႔က်င္ေရးဝါဒျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို လက္နက္ သဖြယ္အသံုးျပဳခဲဲ့ဟု မာ့ခ္ဇူကာဘတ္ ေျပာဆို

0
122

စင္ကာပူ ဧၿပီ ၃

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီ( မူရင္းအေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ)မ်ား ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုိအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အာရွေဒသ တြင္း အမုန္းတရားျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏စီအီးအို မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က 
ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာရွေဒသတြင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီတြင္း အေလး အနက္ ထားစဥ္းစားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က Vox သတင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း တြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ရန္လိုေနေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မက္ဆင္ဂ်ာမွ တစ္ဆင့္ လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“မွတ္မိေနေသးတယ္၊ စေနေန႔နံနက္ခင္းထင္တယ္၊ ကုမၸဏီက ကၽြန္ေတာ့္ကုိဖုန္းဆက္လာတယ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မက္ဆင္ဂ်ာကတစ္ဆင့္ လႈံ႔ေဆာ္တဲ့သတင္္းေတြကုိ ပို႔ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ မြတ္စလင္ေတြ ကုိလည္း ဗုဒၶဘာသာေတြ ထၾကြေနတာမို႔လို႔ လက္နက္အျပည့္နဲ႔ေစာင့္ေနဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္တဲ့၊ အဲ့လိုပဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကုိလည္း မြတ္စလင္ေတြ ရန္ကေနကာကြယ္ဖို႔ လက္နက္အျပည့္နဲ႔ေစာင့္ေနဖို႔ တုိက္တြန္းတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္” ဟု ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာျဖစ္ရပ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွိ စနစ္သည္ အမုန္းတရားျဖန္႔ခ်ိေနျခင္းကို သတိထားမိၿပီး ယင္းမက္ေဆ့ဂ်္မ်ားပို႔လို႔မရေအာင္ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ၎၏ဖတ္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီမုန္းတီးေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း Vox မွေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ အက္ဇရာကလုိင္း ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေဖ့့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကသတင္းအရင္း အျမစ္ျဖစ္ ေနေသာ္လည္း ျမန္မာသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အေရးပါေသာ ေစ်းကြက္ တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ အဖဲြ႕၏ အာရွဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဖီလ္ေရာဘတ္ဆင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ကမာၻတစ္ဝန္း ႐ုံးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ထားေသာေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CNA

႐ုိးေျမ

စင္ကာပူ ဧၿပီ ၃

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီ( မူရင္းအေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ)မ်ား ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုိအသံုးျပဳခဲ့ၿပီး အာရွေဒသ တြင္း အမုန္းတရားျဖန္႔ခ်ိရာတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို လက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏စီအီးအို မာ့ခ္ဇူကာဘတ္က 
ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

အာရွေဒသတြင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကို ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရးလက္နက္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီသည္ ေစာင့္ၾကည့္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၿပီး ျမန္မာအေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီတြင္း အေလး အနက္ ထားစဥ္းစားေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က Vox သတင္း ဝက္ဘ္ဆုိက္ႏွင့္ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္း တြင္ေျပာဆုိ ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားအတြင္း ရန္လိုေနေသာ ဘက္ႏွစ္ဘက္သည္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မက္ဆင္ဂ်ာမွ တစ္ဆင့္ လႈ႔ံေဆာ္မႈမ်ားကုိျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

“မွတ္မိေနေသးတယ္၊ စေနေန႔နံနက္ခင္းထင္တယ္၊ ကုမၸဏီက ကၽြန္ေတာ့္ကုိဖုန္းဆက္လာတယ္၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မက္ဆင္ဂ်ာကတစ္ဆင့္ လႈံ႔ေဆာ္တဲ့သတင္္းေတြကုိ ပို႔ေနတယ္လို႔ ေျပာတယ္၊ မြတ္စလင္ေတြ ကုိလည္း ဗုဒၶဘာသာေတြ ထၾကြေနတာမို႔လို႔ လက္နက္အျပည့္နဲ႔ေစာင့္ေနဖို႔ တိုက္တြန္းတယ္တဲ့၊ အဲ့လိုပဲ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြကုိလည္း မြတ္စလင္ေတြ ရန္ကေနကာကြယ္ဖို႔ လက္နက္အျပည့္နဲ႔ေစာင့္ေနဖို႔ တုိက္တြန္းတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္” ဟု ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ျမန္မာျဖစ္ရပ္တြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ရွိ စနစ္သည္ အမုန္းတရားျဖန္႔ခ်ိေနျခင္းကို သတိထားမိၿပီး ယင္းမက္ေဆ့ဂ်္မ်ားပို႔လို႔မရေအာင္ တားဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္ကေျပာဆုိခဲဲ့သည္။ ယမန္ႏွစ္အတြင္း ၎၏ဖတ္ခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ ေၾကာက္စရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဘဂၤါလီမုန္းတီးေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္သည့္ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းေနာက္ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းျဖစ္ လာခဲ့ေၾကာင္း Vox မွေတြ႕ဆံုေမးျမန္းသူ အက္ဇရာကလုိင္း ကေျပာဆုိ ခဲ့သည္။

ေဖ့့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အဓိကသတင္းအရင္း အျမစ္ျဖစ္ ေနေသာ္လည္း ျမန္မာသည္ ကုမၸဏီအတြက္ အေရးပါေသာ ေစ်းကြက္ တစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္း လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္မႈ အဖဲြ႕၏ အာရွဆိုင္ရာ ဒုတိယအႀကီးအကဲ ဖီလ္ေရာဘတ္ဆင္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ကမာၻတစ္ဝန္း ႐ုံးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ ထားေသာေၾကာင့္ ကမာၻလံုးဆုိင္ရာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဇူကာဘတ္က တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:CNA

႐ုိးေျမ

Leave a Reply