ေျမယာျပႆနာမ်ားစိစစ္ရာတြင္ ေထြအုပ္ႏွင့္ေျမစာရင္းတို႔၏ ဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္ လုပ္ေဆာင္ေနဟုဆို

0
148

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂ဝ၁၈

ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတို႔၏ ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးအပ္ထားမႈအခ်ဳိ႕ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေျမစစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚရီရီထိုက္က ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ားအနက္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္စြန္႔လႊတ္ ေျမေပၚ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအား လယ္ယာေျမအားအျခားသုံးစြဲခြင့္မက်ဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ေက်းရြာ ပိုင္ေျမႏုကၽြန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနျခင္းတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

“ကၽြန္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေျမယာျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေထြအုပ္ နဲ႔ေျမစာရင္းဌာနေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိေနရာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေတာ့ လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကတိကဝတ္ရထားေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္” ေျမစစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚရီရီထိုက္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ဥပေဒအားေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား အတိုင္း ေျမယာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၌ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေကာ္တီတြင္းတာဝန္အရွိဆုံးရာ ထူး မ်ားျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒တာဝန္အား ေထြအုပ္ကိုေပးထားကာ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္အား ေျမစာရင္းဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ သျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ မရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနအေနနဲ႔က ဥပေဒအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကလည္း ယခင္အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေျပာလို ဘူးေပါ့။ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဥပေဒမွာလည္း လယ္ယာ ေျမပုံစံ ၇ ထုတ္ေပးေရးတို႔ အျခားနည္း အသုံးျပဳ ခြင့္ကိုလည္း စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီထုတ္ေပးေရး စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါၿပီးသားပါ။ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့မရွိပါဘူး” ေဝါၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ၿဖိဳး ေသာ္က ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ပဲခူးခရိုင္ အတြင္း ၌ အမႈေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ထံတိုင္ၾကား လာမႈမ်ားမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမယာအမႈ ၁၆ မႈအားေျဖ ရွင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

အထက္ပါေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမွဴး ဦးႏိုင္ထြန္းထံတယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ေပ။

မိုးေျမ

ပံုစာ – လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဒၚရီရီထိုက္ ေျမျပႆနာကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေန စဥ္

ပဲခူး၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂ဝ၁၈

ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာတြင္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတို႔၏ ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးအပ္ထားမႈအခ်ဳိ႕ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိရေၾကာင္း ေဝါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေျမစစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚရီရီထိုက္က ေျပာသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ခ်ထားေပးမႈမ်ားအနက္ ေဝါၿမိဳ႕နယ္ျမစ္က်ဳိးေက်းရြာရွိ တပ္မေတာ္စြန္႔လႊတ္ ေျမေပၚ ငါးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးအား လယ္ယာေျမအားအျခားသုံးစြဲခြင့္မက်ဘဲ လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားျခင္း၊ ေက်းရြာ ပိုင္ေျမႏုကၽြန္းမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္ မညီဘဲလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေနျခင္းတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း ၎က ေထာက္ျပသည္။

“ကၽြန္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေျမယာျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေထြအုပ္ နဲ႔ေျမစာရင္းဌာနေတြရဲ႕ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္တခ်ဳိ႕ကို စိစစ္ေတြ႔ရွိေနရာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံ တင္ျပေတာ့ လည္း ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ကတိကဝတ္ရထားေပမယ့္ ေအာက္ေျခမွာ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအားနည္းေနဆဲျဖစ္ပါတယ္” ေျမစစ္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚရီရီထိုက္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ အထက္ပါကဲ့သို႔ ဥပေဒအားေက်ာ္လြန္လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လယ္ယာေျမဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ား အတိုင္း ေျမယာ စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၌ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ေကာ္တီတြင္းတာဝန္အရွိဆုံးရာ ထူး မ်ားျဖစ္ေသာ ဥကၠ႒တာဝန္အား ေထြအုပ္ကိုေပးထားကာ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္အား ေျမစာရင္းဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ သျဖင့္ ေကာ္မတီ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ မရွိ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနအေနနဲ႔က ဥပေဒအတိုင္းပဲ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါကလည္း ယခင္အေျခအေနေတြကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္မေျပာလို ဘူးေပါ့။ လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူေနတဲ့အခ်ိန္အတြင္းမွာေပါ့။ ဆိုေတာ့ ဥပေဒမွာလည္း လယ္ယာ ေျမပုံစံ ၇ ထုတ္ေပးေရးတို႔ အျခားနည္း အသုံးျပဳ ခြင့္ကိုလည္း စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီထုတ္ေပးေရး စတဲ့အခ်က္ေတြ ပါၿပီးသားပါ။ ဥပေဒကိုေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္တယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတာ့မရွိပါဘူး” ေဝါၿမိဳ႕နယ္ေျမစာရင္းဌာနဦးစီးမွဴး ဦးေအာင္ၿဖိဳး ေသာ္က ေျဖရွင္းခ်က္ ေပးသည္။

ေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္အပါအဝင္ ပဲခူးခရိုင္ အတြင္း ၌ အမႈေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ထံတိုင္ၾကား လာမႈမ်ားမွ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ေျမယာအမႈ ၁၆ မႈအားေျဖ ရွင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

အထက္ပါေျမယာျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဝါၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးမွဴး ဦးႏိုင္ထြန္းထံတယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ရန္ႀကိဳးစား ခဲ့ေသာ္လည္း အဆက္အသြယ္မရခဲ့ေပ။

မိုးေျမ

ပံုစာ – လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဒၚရီရီထိုက္ ေျမျပႆနာကြင္းဆင္း စစ္ေဆးေန စဥ္

Leave a Reply