ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ နွင့္ Future Wave Entertainment တို႔ပူးေပါင္း ၍ Aqua Dream ပြဲက်င္းပမည္

0
143

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ေရွ႕ ယာဥ္ ရပ္နားစခန္းတြင္ သႀကၤန္တြင္းကာလမွာ ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ နွင့္ Future Wave Entertainment တို႔ပူးေပါင္း၍ Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္း Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနသို႔တင္ျပ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပြဲေလးလုပ္ျဖစ္တာက တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ရွိတာကို လူသိနည္းေနတယ္ ။ လူလာလည္း က်ဲေနတဲ့အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါ”ဟု ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုသိန္းမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္တြင္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ဝတ္စားဆင္ရင္မႈ အပိုင္းမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းကို အထူးေဆာင္ရြက္ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပင္ပပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအင္အား အေယာက္ (၆၀) ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျမင္ရိုင္းသည့္ အဝတ္အစားမ်ား ၊ အလြန္အက်ဴး ဝတ္စားဆင္ရင္မႈမ်ားကို လက္ခံသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပြဲမွာ ေရကစားတာေတြ ေရကူးကန္ေတြ ေရျမဳပ္ေတြ အျပင္ game ကစားတာတို႔လည္း လုပ္ထားတယ္။အဓိကကေတာ့ DJ ေတြနဲ႔ EDM ေဖ်ာ္ေျဖပြဲပံုစံလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အသံပိုင္း နဲ႔ စတိတ္ဆင္ကို အဓိကထားၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္းတယ္”ဟု Future Wave Entertainment မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Jordon က ေျပာသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းအတြင္ ျပည္တြင္းမွ DJ ပညာရွင္ ၂၅ ေယာက္အျပင္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္တန္း DJ ပညာရွင္ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္အတြက္ ရိုးရိုးလက္မွတ္ေစ်းနွဳန္းမ်ားမွာ အႀကိဳေန႔ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၊ အက်ေန႔ ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ အၾကတ္ေန႔ ၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ အတက္ေန႔ ၂၅၀၀၀ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

နိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၈

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ေရွ႕ ယာဥ္ ရပ္နားစခန္းတြင္ သႀကၤန္တြင္းကာလမွာ ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ နွင့္ Future Wave Entertainment တို႔ပူးေပါင္း၍ Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယင္း Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္ က်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနသို႔တင္ျပ၍ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ခရိုင္ ၊ တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပြဲေလးလုပ္ျဖစ္တာက တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ရွိတာကို လူသိနည္းေနတယ္ ။ လူလာလည္း က်ဲေနတဲ့အတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈ တစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လိုက္တာပါ”ဟု ရတနာပံုတိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကိုသိန္းမင္းေအာင္ က ေျပာသည္။

Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္တြင္ လံုၿခံဳေရးနွင့္ ဝတ္စားဆင္ရင္မႈ အပိုင္းမ်ား ကန္႔သတ္ျခင္းကို အထူးေဆာင္ရြက္ထားၿပီး လံုၿခံဳေရးအတြက္ ျပင္ပပုဂၢလိက လံုၿခံဳေရးအင္အား အေယာက္ (၆၀) ျဖင့္ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အျမင္ရိုင္းသည့္ အဝတ္အစားမ်ား ၊ အလြန္အက်ဴး ဝတ္စားဆင္ရင္မႈမ်ားကို လက္ခံသြားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီပြဲမွာ ေရကစားတာေတြ ေရကူးကန္ေတြ ေရျမဳပ္ေတြ အျပင္ game ကစားတာတို႔လည္း လုပ္ထားတယ္။အဓိကကေတာ့ DJ ေတြနဲ႔ EDM ေဖ်ာ္ေျဖပြဲပံုစံလုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အသံပိုင္း နဲ႔ စတိတ္ဆင္ကို အဓိကထားၿပီး ေကာင္းေအာင္လုပ္းတယ္”ဟု Future Wave Entertainment မွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Jordon က ေျပာသည္။

ေဖ်ာ္ေျဖေရးအပိုင္းအတြင္ ျပည္တြင္းမွ DJ ပညာရွင္ ၂၅ ေယာက္အျပင္ စင္ကာပူ၊ ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ စသည့္နိုင္ငံမ်ားမွ ထိပ္တန္း DJ ပညာရွင္ မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း Aqua Dream ေရသဘင္ပြဲေတာ္အတြက္ ရိုးရိုးလက္မွတ္ေစ်းနွဳန္းမ်ားမွာ အႀကိဳေန႔ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ၊ အက်ေန႔ ၁၅၀၀၀ က်ပ္၊ အၾကတ္ေန႔ ၂၀၀၀၀ က်ပ္၊ အတက္ေန႔ ၂၅၀၀၀ က်ပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply