စစ္ကုိင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ာ (၅) ခုပါဝင္မည္

0
169

စစ္ကုိင္း၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္စစ္ကုိင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ာပ္ (၅) ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းကမ္းနားလမ္းတြင္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယခင္နွစ္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ာပ္ (၄) ခုသာရွိၿပီး နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ေရႊမင္းဝံပန္းၿခံေ႐ွ႕၌ ဗဟုိမ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ၿပီး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုသို႔ က်င္းပသည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားျခင္း၊ ေရမလုံေလာက္မႈျပသနာျဖစ္ျခင္း၊ နားေနရာေနရာ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကမ္းနားလမ္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီနွစ္ယာဥ္ရပ္နားဖို႔အတြက္ပါစီစဥ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး စတုဒီသာေကြ်းတာေတြလည္းလုပ္မယ္။ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တာမျဖစ္ဖို႔ ကမ္းနားလမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းထားသြားမယ္” ဟု စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္ က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းကမ္းနားလမ္းတြင္ ဗဟုိမ႑ာပ္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းမ႑ာပ္၊ စစ္ကုိင္း စက္မွဳဇုန္မ႑ာပ္၊ Smart Maritime ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ာပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေရကစားမ႑ာပ္တို႔ တည္ေဆာက္ေနၿပီး သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလမွာ ဧရာဝတီျမစ္ အတြင္းေရ ဆင္းကစားသူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ Speed boat မ်ား ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ ၊မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွကူညီကယ္ဆယ္ရန္ႀကိဳတင္စီစဥ္ထား႐ွိထား ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

စစ္ကုိင္း၊ ဧၿပီ ၃၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္စစ္ကုိင္းသႀကၤန္ပြဲေတာ္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ာပ္ (၅) ခု ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ကိုင္းကမ္းနားလမ္းတြင္ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ က သိရသည္။

ယခင္နွစ္က ေဖ်ာ္ေျဖေရးေရကစားမ႑ာပ္ (၄) ခုသာရွိၿပီး နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕၏ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကုိ ေရႊမင္းဝံပန္းၿခံေ႐ွ႕၌ ဗဟုိမ႑ပ္ေဆာက္ လုပ္ၿပီး က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ။ ထိုသို႔ က်င္းပသည့္အတြက္ ယာဥ္ေၾကာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ မ်ားျခင္း၊ ေရမလုံေလာက္မႈျပသနာျဖစ္ျခင္း၊ နားေနရာေနရာ နည္းပါးျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကမ္းနားလမ္းသုိ႔ေျပာင္းေရႊ႕ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီနွစ္ယာဥ္ရပ္နားဖို႔အတြက္ပါစီစဥ္ေပးထားတယ္။ ေနာက္ၿပီး စတုဒီသာေကြ်းတာေတြလည္းလုပ္မယ္။ ယာဥ္ေၾကာၾကပ္တာမျဖစ္ဖို႔ ကမ္းနားလမ္းကို တစ္လမ္းေမာင္းထားသြားမယ္” ဟု စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္ က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကုိင္းကမ္းနားလမ္းတြင္ ဗဟုိမ႑ာပ္၊ ဟုိတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအသင္းမ႑ာပ္၊ စစ္ကုိင္း စက္မွဳဇုန္မ႑ာပ္၊ Smart Maritime ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ႑ာပ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကေရကစားမ႑ာပ္တို႔ တည္ေဆာက္ေနၿပီး သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကာလမွာ ဧရာဝတီျမစ္ အတြင္းေရ ဆင္းကစားသူမ်ား အႏၱရာယ္ကင္းေစရန္ Speed boat မ်ား ႏွင့္ ၾကက္ေျခနီ ၊မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွကူညီကယ္ဆယ္ရန္ႀကိဳတင္စီစဥ္ထား႐ွိထား ေၾကာင္း စစ္ကုိင္းၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

နိုင္လင္းဦး

Leave a Reply