တရားမဝင္ ေနထိုင္သည့္ ျမန္မာလုပ္သား ၁၃ ဦး ထိုင္းႏိုင္ငံက လြဲေျပာင္းေပး

0
145

ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၃။ ၂၀၁၈

တရားမဝင္ေနထုိင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူၿပီး ျမန္မာ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ရာ ဧၿပီလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စုစုေပါင္း (၁၃)ဦးအား လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးလာေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ရံုးမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ပထမအႀကိမ္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈအျဖစ္ အမ်ဳိးသား(၁၀)ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး(၂)ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္(၁)ဦး စုစုေပါင္း (၁၃)ဦးအား ျမန္မာ – ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးအမွတ္(၂)တံတား ျမန္မာဘက္ သို႔ ထိုင္းဘက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းဘက္မွ လာေရာက္လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေရာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ( CNCMC )၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လ၀က၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႔စိတ္(၁) တာခ်ီလိတ္မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တို႔ မွ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လြဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္၊ မဟုတ္တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဖက္မွ တာခ်ီလိတ္ဘက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ လာခဲ့ ေသာ တရားမဝင္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဦးေရမွာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ(၃)ရက္ေန႔အထိ အမ်ိဳးသား (၁၃၀)ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၅၆)ဦး အပါအ၀င္ ကေလး(၆)ဦး စုစုေပါင္း (၁၉၂)ဦး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္။ ဧၿပီ ၃။ ၂၀၁၈

တရားမဝင္ေနထုိင္သည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာႏုိင္ငံလုပ္သားမ်ားအား ဖမ္းဆီးအေရးယူၿပီး ျမန္မာ ထိုင္းနယ္စပ္ေဒသ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းခဲ့ရာ ဧၿပီလအတြင္း ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စုစုေပါင္း (၁၃)ဦးအား လာေရာက္လႊဲေျပာင္းေပးလာေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေထြအုပ္ရံုးမွ သိရသည္။

၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း ပထမအႀကိမ္ လႊဲေျပာင္းေပးမႈအျဖစ္ အမ်ဳိးသား(၁၀)ဦး၊ အမ်ဳိးသမီး(၂)ဦးႏွင့္ ကေလးငယ္(၁)ဦး စုစုေပါင္း (၁၃)ဦးအား ျမန္မာ – ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးအမွတ္(၂)တံတား ျမန္မာဘက္ သို႔ ထိုင္းဘက္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုင္းဘက္မွ လာေရာက္လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ျမန္မာဘက္မွ ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ေရာက္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ ( CNCMC )၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔၊ လ၀က၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး အဖြဲ႔စိတ္(၁) တာခ်ီလိတ္မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔တို႔ မွ လက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔လြဲေျပာင္းမႈမ်ားတြင္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဟုတ္၊ မဟုတ္တို႔ကို စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီး လက္ခံခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံဖက္မွ တာခ်ီလိတ္ဘက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ လာခဲ့ ေသာ တရားမဝင္ ျမန္မာ ေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားဦးေရမွာ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ(၃)ရက္ေန႔အထိ အမ်ိဳးသား (၁၃၀)ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး (၅၆)ဦး အပါအ၀င္ ကေလး(၆)ဦး စုစုေပါင္း (၁၉၂)ဦး ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply