ၿဗိတိန္ရွိ ႐ုရွားသူလွ်ိဳေဟာင္းကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္အဆိပ္ ႐ုရွားတြင္ ေျခရာခံျခင္းရွိမရွိကုိ မေျပာႏုိင္ဟု ၿဗိတိန္ဓာတ္ခဲြခန္းဆို

0
150

လန္ဒန္ ဧၿပီ ၄

ၿဗိတိန္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ႐ုရွားသူလွ်ိဳေဟာင္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔ကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အာ႐ံုေၾကာအဆိပ္သည္ ႐ုရွားတြင္ ေျခရာခံျခင္းရွိမရွိကုိ သက္ေသမျပႏုိင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရွိ ဓာတ္ခဲြခန္းတစ္ခုက ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆလစ္ဘာရီၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ုရွားအေပၚမဟုတ္မမွန္စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဓာတုလက္နက္မ်ား ပိတ္ပင္ေရးအဖဲြ႕( OPCW) ၏အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို က်င္းပေပးရန္ ႐ုရွားက ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

OPCW အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိ ထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ၿဗိတိန္ကိုေတာင္းဆို ပါေၾကာင္း အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး ယူရီဖီလာေတာ့ဗ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူလွ်ိဳေဟာင္း ဆာေဂစကရီပယ္ႏွင့္ သမီးယူလီယာ တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အဆိပ္ မည္သည့္ေနရာမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ကို ေျပာဆိုႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း အာ႐ုံေၾကာအဆိပ္ကိုေလ့လာခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဓာတ္ခဲြခန္းက ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုရွားႏွင့္ သူလွ်ိဳခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ၿဗိတိန္တြင္ ေနထိုင္ ခဲ့သည့္ စကရီပယ္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔သည္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ မတ္ ၄ ရက္မွ စၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈမ်ားခံယူခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္မ်ားက ႐ုရွားလက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဖဲြ႕ဝင္ ၄၁ ႏုိင္ငံပါဝင္ေသာ OPCW အဖဲြ႕၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီသည္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိ ဧၿပီ ၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ သည္ေဟ့ဂ္ရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ သည့္ နုိဗီေခ်ာ့အဆိပ္နမူနာမ်ားကို ႐ုရွားက လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစည္း အေဝးကိုက်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

OPCW ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအားနည္းသြားေစရန္ ႐ုရွားက အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အဆိပ္သည္ စစ္ဘက္သံုးအဆင့္ရွိသည့္ နိုဗီေခ်ာ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ယင္းကို ဆိုဗီယက္ ေခတ္တြင္ အသံုးမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတိုက္ခိုက္သည့္ အဆိပ္မည္သည့္ ေနရာမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ကိုမူ မေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ေပၚတန္ေဒါင္းကာကြယ္ေရး ဓာတ္ခဲြခန္း၏အႀကီးအကဲ ဂယ္ရီအိုက္ကင္ဟတ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အာ႐ုံေၾကာအဆိပ္ကုိထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳး အမယ္မ်ားစြာကိုလိုအပ္ၿပီး ယင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

လန္ဒန္ ဧၿပီ ၄

ၿဗိတိန္တြင္ ေနထုိင္သည့္ ႐ုရွားသူလွ်ိဳေဟာင္းႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔ကုိ တုိက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အာ႐ံုေၾကာအဆိပ္သည္ ႐ုရွားတြင္ ေျခရာခံျခင္းရွိမရွိကုိ သက္ေသမျပႏုိင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ရွိ ဓာတ္ခဲြခန္းတစ္ခုက ထုတ္ျပန္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဆလစ္ဘာရီၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႐ုရွားအေပၚမဟုတ္မမွန္စြပ္စဲြမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ ဓာတုလက္နက္မ်ား ပိတ္ပင္ေရးအဖဲြ႕( OPCW) ၏အေရးေပၚ အစည္းအေဝးကို က်င္းပေပးရန္ ႐ုရွားက ေတာင္းဆိုလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

OPCW အစည္းအေဝးက်င္းပၿပီး တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိ ထားေသာ အေထာက္အထားမ်ားကုိ ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ၿဗိတိန္ကိုေတာင္းဆို ပါေၾကာင္း အုိင္ယာလန္ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ႐ုရွားသံအမတ္ႀကီး ယူရီဖီလာေတာ့ဗ္ ကေျပာဆုိခဲ့သည္။ သူလွ်ိဳေဟာင္း ဆာေဂစကရီပယ္ႏွင့္ သမီးယူလီယာ တို႔ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည့္ အဆိပ္ မည္သည့္ေနရာမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ကို ေျပာဆိုႏုိင္စြမ္းမရွိေၾကာင္း အာ႐ုံေၾကာအဆိပ္ကိုေလ့လာခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာဓာတ္ခဲြခန္းက ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

႐ုရွားႏွင့္ သူလွ်ိဳခ်င္းဖလွယ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ၿဗိတိန္တြင္ ေနထိုင္ ခဲ့သည့္ စကရီပယ္ႏွင့္ သမီးျဖစ္သူတို႔သည္ တိုက္ခိုက္ခံရသည့္ မတ္ ၄ ရက္မွ စၿပီး ေဆး႐ုံတြင္ ကုသမႈမ်ားခံယူခဲ့ရသည္။ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံ မဟာမိတ္မ်ားက ႐ုရွားလက္ခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။

အဖဲြ႕ဝင္ ၄၁ ႏုိင္ငံပါဝင္ေသာ OPCW အဖဲြ႕၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီသည္ အေရးေပၚအစည္းအေဝးကုိ ဧၿပီ ၄ ရက္ အေစာပိုင္းတြင္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ သည္ေဟ့ဂ္ရွိ ႐ုံးခ်ဳပ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ သည့္ နုိဗီေခ်ာ့အဆိပ္နမူနာမ်ားကို ႐ုရွားက လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစည္း အေဝးကိုက်င္းပရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

OPCW ၏စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအားနည္းသြားေစရန္ ႐ုရွားက အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက စြပ္စဲြေျပာဆုိခဲ့သည္။ တိုက္ခိုက္မႈတြင္ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အဆိပ္သည္ စစ္ဘက္သံုးအဆင့္ရွိသည့္ နိုဗီေခ်ာ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ ယင္းကို ဆိုဗီယက္ ေခတ္တြင္ အသံုးမ်ားခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတိုက္ခိုက္သည့္ အဆိပ္မည္သည့္ ေနရာမွ ျမစ္ဖ်ားခံသည္ကိုမူ မေျပာႏုိင္ေၾကာင္း ေပၚတန္ေဒါင္းကာကြယ္ေရး ဓာတ္ခဲြခန္း၏အႀကီးအကဲ ဂယ္ရီအိုက္ကင္ဟတ္ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အာ႐ုံေၾကာအဆိပ္ကုိထုတ္လုပ္ႏုိင္ရန္ နည္းစနစ္ႏွင့္ အမ်ိဳး အမယ္မ်ားစြာကိုလိုအပ္ၿပီး ယင္းကို ႏုိင္ငံေတာ္၏ေထာက္ပံ့မႈျဖင့္သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

Source:AFP

႐ုိးေျမ

Leave a Reply