ၿပံဳယမ္း၌ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ား မိခင္ႏုိင္ငံ သို႔ျပန္ေရာက္

0
123

ဆိုးလ္ ဧၿပီ ၄

ေျမာက္ကိုရီးယားႏို္င္ငံ ၿပံဳယမ္း၌ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ယခုအပတ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၌ ေကေပါ့အႏုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြႏွစ္ခုကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို အလြန္အမင္းႏွစ္သက္ေၾကာင္း ကင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္တို႔ ယခုလအတြင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီတြင္ ေတာင္ကို ရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ား ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ၿပံဳယမ္းရွိ ႐ူဂြန္ဂ်ံဳဂ်ဴယြန္အားကစား႐ုံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ ဆမ္ဂ်ီယြန္သံစံုတီးဝိုင္းသည္ ေကေပါ့အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

ပူးတဲြေဖ်ာ္ေျဖမႈေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားသည္ ညီေနာင္သားခ်င္း ခ်စ္ခင္စိတ္မ်ား တိုးပြားလာရေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ ေကစီအင္န္ေအ သတင္း ဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကင္ႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ ဒုတိယေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ပထမေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ ကင္သည္ ေကေပါ့အမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္အဖဲြ႕ Red Velvet ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဟာသေႏွာသည့္စကားမ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပရိသတ္မ်ားသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူႀကိဳက္မ်ား ခဲ့သည့္ The Maze of Love ကို အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ ခၽြိဳင္ဂ်င္ဟီးက သီဆိုခဲ့ျခင္းကုိ ဝမ္းသာအားရအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသီခ်င္းသည္ ကြယ္လြန္သူေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီ၏ အႏွစ္သက္ဆံုး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

ဆိုးလ္ ဧၿပီ ၄

ေျမာက္ကိုရီးယားႏို္င္ငံ ၿပံဳယမ္း၌ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေတာင္ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ယခုအပတ္အတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၌ ေကေပါ့အႏုပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ ေဖ်ာ္ေျဖပဲြႏွစ္ခုကိုက်င္းပခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအန္က ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပဲြမ်ားကိုတက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားကို အလြန္အမင္းႏွစ္သက္ေၾကာင္း ကင္ကေျပာဆုိခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္းေဂ်အင္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္တို႔ ယခုလအတြင္း ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမျပဳလုပ္မီတြင္ ေတာင္ကို ရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ား ေျမာက္ကိုရီးယားသုိ႔ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယေျမာက္ေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို ဧၿပီ ၃ ရက္တြင္ ၿပံဳယမ္းရွိ ႐ူဂြန္ဂ်ံဳဂ်ဴယြန္အားကစား႐ုံ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားရွိ ဆမ္ဂ်ီယြန္သံစံုတီးဝိုင္းသည္ ေကေပါ့အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။

ပူးတဲြေဖ်ာ္ေျဖမႈေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ားသည္ ညီေနာင္သားခ်င္း ခ်စ္ခင္စိတ္မ်ား တိုးပြားလာရေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံပိုင္ ေကစီအင္န္ေအ သတင္း ဌာနကေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ကင္ႏွင့္ ဇနီးတို႔သည္ ဒုတိယေဖ်ာ္ေျဖပဲြကို တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳခဲ့ေခ်။

ပထမေဖ်ာ္ေျဖပဲြတြင္ ကင္သည္ ေကေပါ့အမ်ိဳးသမီးအဆိုေတာ္အဖဲြ႕ Red Velvet ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဟာသေႏွာသည့္စကားမ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့သည္။ ပရိသတ္မ်ားသည္ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူႀကိဳက္မ်ား ခဲ့သည့္ The Maze of Love ကို အသက္ ၆၁ ႏွစ္အရြယ္ ခၽြိဳင္ဂ်င္ဟီးက သီဆိုခဲ့ျခင္းကုိ ဝမ္းသာအားရအားေပးခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသီခ်င္းသည္ ကြယ္လြန္သူေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ံဳအီ၏ အႏွစ္သက္ဆံုး သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္သည္။

ကုိရီးယားႏွစ္ႏုိ္င္ငံ အဆင့္ျမင့္တန္းေဆြးေႏြးပဲြကုိ ဧၿပီ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

Source:AFP

႐ိုးေျမ

Leave a Reply