လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ေနစဥ္ မီးပ်က္သည့္အတြက္အစည္းအေ၀း ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ရ

0
139

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၈

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဆ႒မေန႔) အခမ္းအနားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ အဆိုတင္သြင္းေနစဥ္ မီးပ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းမႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒ ကို အသစ္ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေနစဥ္ မီးပ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးပ်က္ခ်ိန္ (၃) မိနစ္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး မီးျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

မႏၲေလး၊ ဧၿပီ ၄၊ ၂၀၁၈

ဧၿပီလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ နဝမပံုမွန္အစည္းအေဝး (ဆ႒မေန႔) အခမ္းအနားတြင္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးမွ အဆိုတင္သြင္းေနစဥ္ မီးပ်က္ခဲ့သည့္အတြက္ အဆိုတင္သြင္းမႈ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁)မွတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ေအာင္မွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ပုဂၢလိကပိုင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက်ေျပးဆြဲေရး ဥပေဒနွင့္ နည္းဥပေဒ ကို အသစ္ေရးဆြဲရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပေနစဥ္ မီးပ်က္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မီးပ်က္ခ်ိန္ (၃) မိနစ္ခန္႔ရွိခဲ့ၿပီး မီးျပန္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ အဆိုကို ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္လင္းဦး

Leave a Reply