ဟူးေကာင္းခ႐ိုင္တြင္ ေပ်ာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ မိုင္းေထာင္မည္ဟု KIA ေၾကညာ

0
206

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ဟူးေကာင္းခ႐ိုင္အတြင္း ဧၿပီ ၁၀ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေပ်ာက္က်ား စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဧၿပီ ၁၀ရက္ေန႔မွစတင္ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ေရႊႏွင့္ပယင္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအား အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာရန္ KIAတပ္ရင္း ၁၄မွယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

“တပ္ရင္း ၁၄ ရွိတဲ့နယ္ေျမမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာထဲေတာင္ထဲေတြ အထိ စစ္ေၾကာင္းေတြရွိတယ္။ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထား တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႕သတင္းေတြရ တယ္ ။ တပ္ရင္း ၁၄အေနနဲ႕အတည္တက် ေနထိုင္ႏိုင္ ဖို႕ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားစစ္ဆင္ေရးေတြလုပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေပ်ာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးနဲ႕ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးေတြကိုလုပ္ဖို႕အတြက္ ေရႊနဲ႕ပယင္းတူးတဲ့သူေတြဒီနယ္ေျမကေနထြက္ဖို႕ အသိေပး အေၾကာင္း ၾကား တာပါ”ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူကအတည္ျပဳေျပာသည္။

အသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ဟူးေကာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ရွဒူး ဇြတ္ဂ်ာ၀မ္ ၊နန္ဗ်ဴ ၊ နန္ကြမ္း ၊ တံုမဏီ ၊ ဒဂြမ္ေခ်ာင္း ၊ ဒဘာေခ်ာင္းဖ်ား ၊ေရႊေမွာ္မ်ားႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ားတြင္ (ေရႊႏွင့္ပယင္း) ခိုးတူးလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအား အျမန္ဆံုးထြက္ခြာသြားရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိေပးေၾကညာစာအား လိုက္ နာျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္ခိုးတူးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာလံုးစံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကံၾကမၼာႏွင့္ မိမိျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

“တိုက္ပဲြျဖစ္ရင္ လူထုပဲဒုကၡေရာက္မွာျဖစ္လို႕ ႀကိဳတင္အသိေပးတဲ့ သေဘာပါ”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာသည္။

အသိေပးေၾကညာစာကို ေတြ႕ျမင္သိရွိေသာ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္း ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၊ အေပါင္းအသင္း မ်ားအား ဆက္လက္အသိေပးရန္ ႏိႈးေဆာ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း KIA တပ္မဟာ ၃ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၁ နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ မႈေၾကာင့္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက တပ္မေတာ္ကတႏိုင္းေဒသအတြင္း KIAမွ ေရႊႏွင့္ ပယင္း တူးေဖာ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီး ေစေသာေၾကာင့္ တႏိုင္းေဒသအတြင္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းခဲ့ဖူးသည္။

ကိုဥာဏ္

ရန္ကုန္ ၊ ဧၿပီ ၅ ၊ ၂၀၁၈

ဟူးေကာင္းခ႐ိုင္အတြင္း ဧၿပီ ၁၀ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေပ်ာက္က်ား စစ္ဆင္ေရးႏွင့္ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးမ်ားကို ဧၿပီ ၁၀ရက္ေန႔မွစတင္ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေသာၾကာင့္ ေရႊႏွင့္ပယင္း တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားအား အျမန္ဆံုး ထြက္ခြာရန္ KIAတပ္ရင္း ၁၄မွယေန႔ရက္စဲြျဖင့္ အသိေပး ေၾကညာခဲ့သည္။

“တပ္ရင္း ၁၄ ရွိတဲ့နယ္ေျမမွာ တပ္မေတာ္ဘက္ကေတာထဲေတာင္ထဲေတြ အထိ စစ္ေၾကာင္းေတြရွိတယ္။ တိုးခ်ဲ႕ခ်ထား တာကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္ တို႕သတင္းေတြရ တယ္ ။ တပ္ရင္း ၁၄အေနနဲ႕အတည္တက် ေနထိုင္ႏိုင္ ဖို႕ခက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လႈပ္ရွားစစ္ဆင္ေရးေတြလုပ္တဲ့အေနနဲ႔ ေပ်ာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးနဲ႕ မိုင္းစစ္ဆင္ေရးေတြကိုလုပ္ဖို႕အတြက္ ေရႊနဲ႕ပယင္းတူးတဲ့သူေတြဒီနယ္ေျမကေနထြက္ဖို႕ အသိေပး အေၾကာင္း ၾကား တာပါ”ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူကအတည္ျပဳေျပာသည္။

အသိေပးေၾကညာခ်က္တြင္ ဟူးေကာင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ရွဒူး ဇြတ္ဂ်ာ၀မ္ ၊နန္ဗ်ဴ ၊ နန္ကြမ္း ၊ တံုမဏီ ၊ ဒဂြမ္ေခ်ာင္း ၊ ဒဘာေခ်ာင္းဖ်ား ၊ေရႊေမွာ္မ်ားႏွင့္ ပယင္းေမွာ္မ်ားတြင္ (ေရႊႏွင့္ပယင္း) ခိုးတူးလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ႏွင့္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအား အျမန္ဆံုးထြက္ခြာသြားရန္ အသိေပးေၾကညာျခင္းျဖစ္ၿပီး အသိေပးေၾကညာစာအား လိုက္ နာျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္ခိုးတူးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာလံုးစံုႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိကံၾကမၼာႏွင့္ မိမိျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိသည္။

“တိုက္ပဲြျဖစ္ရင္ လူထုပဲဒုကၡေရာက္မွာျဖစ္လို႕ ႀကိဳတင္အသိေပးတဲ့ သေဘာပါ”ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနာ္ဘူကေျပာသည္။

အသိေပးေၾကညာစာကို ေတြ႕ျမင္သိရွိေသာ မိဘျပည္သူမ်ားသည္ မိမိႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ေဆြးမ်ိဳးသားခ်င္း ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ၊ အေပါင္းအသင္း မ်ားအား ဆက္လက္အသိေပးရန္ ႏိႈးေဆာ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ယေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္ မန္စီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း KIA တပ္မဟာ ၃ လက္ေအာက္ခံ တပ္ရင္း၁ နယ္ေျမအတြင္း တပ္မေတာ္မွ ထိုးစစ္ဆင္ မႈေၾကာင့္ တုိက္ပဲြမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အတြင္းက တပ္မေတာ္ကတႏိုင္းေဒသအတြင္း KIAမွ ေရႊႏွင့္ ပယင္း တူးေဖာ္မႈ မ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ႏွင့္ ေဂဟစနစ္ပ်က္စီး ေစေသာေၾကာင့္ တႏိုင္းေဒသအတြင္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ခိုက္ရန္ အသိေပးအေၾကာင္းခဲ့ဖူးသည္။

ကိုဥာဏ္

Leave a Reply