စာသားမ်ားျဖတ္ေတာက္ျခင္း မရွိဘဲ သံခ်ပ္ ၂၅ ဖြဲ႔ကို ခြင့္ျပဳေပး

0
154

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ သံခ်ပ္ထိုးရန္ တင္ျပလာသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ ၂၅ ဖြဲ႔၏ စာသားမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ မဟာသႀကၤန္ သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

သံခ်ပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးကို မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစေရး၊ ရိုင္းျပသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစေရးႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစ ေရးတို႔ အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ စိစစ္ေရးကို တင္လာတဲ့သံခ်ပ္အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ စကားလံုးေတြကို ျဖတ္ေတာက္တာ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ မသင့္ေတာ္တဲ့ စကားလံုးေတြ ေတြ႔လာရင္ စကားလံုးေတြျပန္ေရြးၾကတယ္။ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ကလည္း လက္ခံတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ အစားထိုးတယ္။ အဲဒီ့လို အစားထိုးတဲ့ အဖြဲ႔ကလည္း ၂၅ ဖြဲ႔ထဲမွာ လက္ငါးေခ်ာင္း အေရအ တြက္ထက္မပိုပါဘူး” ဟု သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစန္းဝင္း က ေျပာသည္။

သံခ်ပ္စာသားမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ထိခိုက္ေစမည့္ စကားလံုးအသံုးအနႈန္းမ်ား ပါဝင္လာပါက တရားစြဲမည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနမ်ား မႀကံဳေတြ႔ေစရန္ အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မဟာသႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သံခ်ပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပရျခင္းကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္အား ပိတ္ပင္သည္ဟုဆိုကာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိၿပီး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ မတင္ျပဘဲ သံခ်ပ္ထိုးမည့္အဖြဲ႔မ်ား လည္း ရွိေနသည္။

” ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ သံခ်ပ္ေတြကို ဆင္ဆာတင္ရမွာ မလို လားဘူး။ ဆင္ဆာမတင္လို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျပသနာေတြအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားတယ္” ဟု စာသားမ်ားကို စိစစ္ေရးသို႔ မတင္ျပဘဲ သံခ်ပ္ထိုးမည့္ ဒို႔အသံ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ မသက္ထားေဆြ က ေျပာသည္။

စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ “ ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္” ၊ “ မဟာသႀကၤန္ အကယ္ဒမီ ယဥ္ေက်းေမာင္” ၊ “ ေအာက္တိုဘာ ေအာင္ႀကီး” စသည့္ နာမည္ႀကီး သံခ်ပ္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

ရန္ကုန္၊ ဧၿပီ ၉၊ ၂၀၁၈

ယခုႏွစ္ ရန္ကုန္သႀကၤန္တြင္ သံခ်ပ္ထိုးရန္ တင္ျပလာသည့္ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ ၂၅ ဖြဲ႔၏ စာသားမ်ားကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းမရွိဘဲ ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ မဟာသႀကၤန္ သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ မွ သိရသည္။

သံခ်ပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညႊတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲ ေရးကို မထိခိုက္ေစရန္ႏွင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး ထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစေရး၊ ရိုင္းျပသည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစေရးႏွင့္ လူပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး တစ္ေယာက္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ အသံုးအႏႈန္းမ်ား မပါဝင္ေစ ေရးတို႔ အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ စိစစ္ေရးကို တင္လာတဲ့သံခ်ပ္အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ စကားလံုးေတြကို ျဖတ္ေတာက္တာ မရွိဘူး။ ဒါေပမယ့္ မသင့္ေတာ္တဲ့ စကားလံုးေတြ ေတြ႔လာရင္ စကားလံုးေတြျပန္ေရြးၾကတယ္။ သံခ်ပ္အဖြဲ႔ကလည္း လက္ခံတဲ့ စကားလံုးေတြနဲ႔ အစားထိုးတယ္။ အဲဒီ့လို အစားထိုးတဲ့ အဖြဲ႔ကလည္း ၂၅ ဖြဲ႔ထဲမွာ လက္ငါးေခ်ာင္း အေရအ တြက္ထက္မပိုပါဘူး” ဟု သီခ်င္း၊ သံခ်ပ္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစန္းဝင္း က ေျပာသည္။

သံခ်ပ္စာသားမ်ားတြင္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ထိခိုက္ေစမည့္ စကားလံုးအသံုးအနႈန္းမ်ား ပါဝင္လာပါက တရားစြဲမည့္ အေျခအေနမ်ား ႀကံဳေတြ႔လာႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာအေျခအေနမ်ား မႀကံဳေတြ႔ေစရန္ အတြက္ စိစစ္ၾကပ္မတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မဟာသႀကၤန္တြင္ ေဖ်ာ္ေျဖမည့္ သံခ်ပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ တင္ျပရျခင္းကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုပိုင္ခြင့္အား ပိတ္ပင္သည္ဟုဆိုကာ ေဝဖန္မႈမ်ားရွိၿပီး စိစစ္ေရးအဖြဲ႔သို႔ မတင္ျပဘဲ သံခ်ပ္ထိုးမည့္အဖြဲ႔မ်ား လည္း ရွိေနသည္။

” ဒီမိုကေရစီအစိုးရျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ သံခ်ပ္ေတြကို ဆင္ဆာတင္ရမွာ မလို လားဘူး။ ဆင္ဆာမတင္လို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ ျပသနာေတြအတြက္လည္း ျပင္ဆင္ထားတယ္” ဟု စာသားမ်ားကို စိစစ္ေရးသို႔ မတင္ျပဘဲ သံခ်ပ္ထိုးမည့္ ဒို႔အသံ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မွ မသက္ထားေဆြ က ေျပာသည္။

စိစစ္ၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ က ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ သံခ်ပ္အဖြဲ႔မ်ားတြင္ “ ေမာင္ေမာင္ဆိုေလ ထီးရိုးရွည္” ၊ “ မဟာသႀကၤန္ အကယ္ဒမီ ယဥ္ေက်းေမာင္” ၊ “ ေအာက္တိုဘာ ေအာင္ႀကီး” စသည့္ နာမည္ႀကီး သံခ်ပ္အဖြဲ႔မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သွ်င္ရဲထြဋ္

Leave a Reply